ADIM 1 : Ürün Seçimi
Satın Alınan Ürün Listesi
Kariyer Dergi Aboneliği (6 Aylık) 38,00 TL
Kariyer Dergi Aboneliği (12 Aylık) 75,00 TL
Toplam 0 TL

Ön Bilgi Formu

MADDE 1 - SATICI BİLGİLERİ

Unvan :
Kariyer.net Elektronik Yayıncılık Ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Kariyer.net")

Adres :
Saray Mah., Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi No:5/7-8, K:3, 34768 Ümraniye / İstanbul

Telefon : 0216 468 76 00

Fax : 0216 302 22 72

E-mail : musterihizmetleri@Kariyer.net

MADDE 2 – SATILACAK PROGRAMTaraflar arasında akdedilecek Satın Alma Sözleşmesi uyarınca satılacak ürün, Kariyer.net tarafından içeriği hazırlanan Kariyer Dergi`dir.

MADDE 3 – SATILACAK PROGRAMIN KAPSAMI

Hizmetin Adı Adet Özellikleri Süresi KDV Dahil Satış Fiyatı

MADDE 4 – ÜRÜNÜN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Satılan ürünün kullanım süresi #Sure# ayla sınırlıdır. Bu süre Müşteri tarafından ödemenin tamamen gerçekleştikten sonraki ay başlar.

MADDE 5 - SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ

Taraflar arasında akdedilecek Satın Alma Sözleşmesi'ne konu Kariyer Dergi`nin satış bedeli KDV dahil #Tutar# TL'dir. Ücretin ödeme şekli peşindir. Ödemenin kredi kartı ile yapılması mümkündür.

MADDE 6- FATURA DÜZENLENMESİ
Kariyer.net satın alma işlemine istinaden müşteriye perakende satış fişi yada talep etmesi halinde fatura keser. Müşterinin, almış olduğu hizmet için fatura istediği durumda, talebini Kariyer.net'i 0216-4687600 numarasından arayarak veya musterihizmetleri@Kariyer.net adresine e-mail göndererek Kariyer.net'e iletir. Bu talebin, fatura düzenlenmeye ilişkin Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen sürede yapılmaması durumunda, müşteri almış olduğu hizmet için perakende satış fişi istemiş olduğunu, fatura istemediğini kabul etmiş sayılır.
Müşteri kendisine ait perakende satış fişini yada faturasını Kariyer.net şirket adresinden, hafta içi 9:00-18:00 saatleri arasında alabilir. Müşterinin perakende satış fişi yada faturasını adresine gönderilmesi istemesi durumunda, müşteri Kariyer.net'i 0216-4687600 numarasından arayarak veya musterihizmetleri@Kariyer.net adresine e-mail göndererek faturanın/ perakende satış fişinin adresine gönderilmesi talebini iletir. Kariyer.net perakende satış fişini yada faturayı müşteriye, müşterinin kargo bedelini ödeyeceği -ödemeli kargo- ile gönderir . Kariyer.net müşteriye seçenek sunmaksızın istediği kargo şirketi ile gönderimi yapar. Müşteri satın alma işlemi esnasında perakende satış fişi yada faturanın adresine gönderilmesini talep ettiği takdirde, kargo ücretini ödemeyi kabul etmiş sayılır.

Sözleşme Formu

MESAFELİ SATIM SÖZLEŞMESİ


MADDE 1: TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ
Unvan : Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Adres : Saray Mah. Site Yolu Sok. Anel İş Merkezi, Kat: 3, No:5/ 7-8 34768 Ümraniye /İstanbul
Telefon : 0216 468 76 00
Fax : 0216 302 22 72
E-mail : musterihizmetleri@Kariyer.net

ALICI BİLGİLERİ (Gerçek veya tüzel kişi)
İsim Soyad/Unvan :
Adres :
Telefon :
E-mail :

İşbu sözleşme içinde taraflar birlikte "taraf", ayrı ayrı "taraflar" olarak anılacaklardır.Taraflar aşağıdaki koşullarda sanal ortamda bir Mesafeli Satış Sözleşmesi (Kısaca “sözleşme” olarak anılacaktır.) yapılması konusunda anlaşmışlardır. İş bu sözleşme Alıcı’nın kredi kartından hizmet bedeli tahsil edildiği tarihte geçerlilik kazanacaktır.

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusunu Alıcı’nın www.kariyer.net internet sitesi üzerinden siparişini verdiği, özellikleri ile fiyatları işbu sözleşmede belirtilen Kariyer Dergi`nin Alıcı’ya satışı ve teslimi ile işbu satış ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Hükümleri Hakkında Yönetmelik uyarınca tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

MADDE 3: SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETLERİN AÇIKLAMASI VE FİYATI

Hizmetin Adı Adet Özellikleri Süresi KDV Dahil Satış Fiyatı


MADDE 4: ÜRÜN VE/VEYA HİZMETLERİN TESLİMAT MASRAFLARI VE VERGİLER DAHİL FİYATI

Hizmetlerin KDV Hariç Toplam Fiyatı #KDVHaricTutar# TL
Hizmetin KDV Toplamı #KDV# TL
Toplam Kargo Ücreti 10 TL + KDV
Toplam Kesin Fiyat #Tutar# TL


MADDE 5: HİZMETİN TESLİMİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşmeye konu Kariyer Dergi Alıcı’ya teslim edilerek kullanımına sunulur. Kullanım süreleri Alıcı tarafından ödemenin tamamen yapılması ile başlar. Her bir hizmetin kullanım süresi 3. maddede belirtilmiştir.

MADDE 6: ÖDEME
6.1. Ücretin ödeme şekli Kariyer Dergi`nin gönderimi öncesi peşindir. Ödeme www. Kariyer.net web sitesi üzerinden doldurulan ödeme formu uyarınca Alıcı tarafından bildirilen kredi kartından tek seferde peşin olarak çekilir.

6.2. Alıcı, ödeme tamamen yapılmadan Kariyer Dergi`nin adresine ulaşamayacağını kabul eder.

6.3. Hizmet bedeli Alıcı tarafından Kariyer.net’in hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya aktarılamaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse Kariyer. net’in işbu sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır.

6.4. Kariyer.net ödemenin yapılmasını müteakip hizmetlerin satın alma işlemine istinaden Alıcı’ya perakende satış fişi ya da talep etmesi halinde fatura keser. Alıcı’nın fatura istemesi durumda, bu talebini Kariyer.net'i 0216-4687600 numarasından arayarak veya musterihizmetleri@Kariyer.net adresine e-mail göndererek Kariyer.net'e iletmesi gerekir. Bu talebin, Alıcı tarafından fatura düzenlenmeye ilişkin Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen sürede yapılmaması durumunda Alıcı almış olduğu ürün ve/veya hizmetler için perakende satış fişi istemiş olduğunu, fatura istemediğini peşinen kabul etmiş sayılır. Alıcı perakende satış fişini ya da faturasını işbu sözleşmede belirtilen Kariyer.net’in adresinden hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında alabilir.

6.5. Alıcı’nın perakende satış fişi ya da faturasının adresine gönderilmesi istemesi durumunda, bu talebini Kariyer.net'i 0216-4687600 numarasından arayarak veya musterihizmetleri@Kariyer.net adresine e-mail göndererek Kariyer.net'e iletmesi gerekir. Kariyer.net perakende satış fişini ya da faturayı Alıcı’ya kargo ile gönderir. 4. maddede belirtilen kargo ücreti Alıcı’ya aittir. Kariyer.net istediği kargo şirketi ile gönderimi yapar. Alıcı satın alma işlemi esnasında perakende satış fişi ya da faturanın adresine gönderilmesini talep ettiği takdirde kargo ücretini ödemeyi peşinen kabul etmiş sayılır.

MADDE 7: YÜKÜMLÜLÜKLER

7.1. Alıcı, www.kariyer.net internet sitesinden sözleşme konusunu oluşturan hizmetlerin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, Kariyer.net'in işbu hizmetlerin sadece satışından sorumlu olduğunu bildiğini ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı sözleşmedeki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edip, teyit etmiştir.

7.2. Taraflar, sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu sözleşmede belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

7.3. Taraflar, sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu sözleşmede belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

MADDE 8: YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değere kadar Alıcı veya Kariyer.net’in yerleşim yerindeki Kaymakamlık bünyesinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilir.

MADDE 9: DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden doğacak damga vergisi Kariyer.net tarafından ödenecektir.

Bu sözleşme 9 (dokuz) maddeden oluşmaktadır.

ALICI SATICI