Ata Uluslararası Denetim A.Ş. 

Şirket Bilgileri

 http://www.kreston.com


ATA ULUSLARARASI DENETİM A.Ş

MEMBER FIRM OF KRESTON INTERNATIONAL

Dünyanın önde gelen 15 uluslararası bağımsız denetim şirketi arasında yer alan Kreston International dünyanın 64 ülkesinde 402 ofis ve 11.000 personeli ile kendi sektörlerinde öncü şirketlere bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık konusunda hizmetler sunmaktadır.

Kreston International üyesi olan Şirketimiz bugün Türkiye'nin en büyük 10 denetim şirketi arasında yer almaktadır.

Ata Denetim ve Danışmanlık Grubu 2001 yılında, bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve yönetim danışmanlığı disiplinlerinde kamu ve özel sektör kurumlarına anahtar teslimi uluslararası standartlarda hizmet vermek hedefi çerçevesinde örgütlenmiştir. Yönetim kadromuz, yurt içinde ve yurt dışında kendi alanlarında söz sahibi ve yıllara dayalı hizmet sunmuş bir ekipten oluşmaktadır.

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış bir profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı olmaktır. Türkiye’nin, yakın gelecekte Avrupa Birliği ile üyeliğe varabilecek vizyonu çerçevesinde uluslararası finansal kuruluşlar ve kamu ve özel yatırımcılar nezdinde, müşterilerimizin bu kurumlara sunumuna ilişkin standartlarda akredite hizmet sunabilecek katma değeri yüksek standartlara ulaşmak ve bu çerçevede Avrupa piyasasında kendi konusunda söz sahibi olmaktır.

HİZMETLERİMİZ

A) Bağımsız Denetim

Süreklilik ancak iyi kurumsal yönetim ile mümkün kılınabilir. İyi kurumsal yönetimin vazgeçilmez unsurları arasında mali performansın dolayısı ile mali tabloların saydamlığı gelmektedir. Saydamlık ancak uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim ile sağlanabilir.

AB (Avrupa Birliği) uyum süreci çerçevesinde diğer Avrupa Birliği ülkelerinde ve aday ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) halka açık firmaların UFRS standartlarında bağımsız denetim raporu mecburiyeti getirmiştir. Bu çerçevede ekibimizin tecrübesi dünyanın önde gelen bağımsız denetim firmalarında daha once elde ettikleri deneyimleri, yurt dışı borç/sermaye plasmanlarında, özelleştirmelerde uluslararası yatırımcılar nezdinde olmazsa olmaz koşul olan UFRS raporlama hizmetleri konusundaki birikimlerinden kaynaklanmaktadır.

Bu çerçevede, haberleşme, tekstil, holding, bankacılık ve finans, enerji, sağlık, turizm, medya ve gıda sektörlerinde ülkemizin önde gelen bir çok firmasına UFRS hizmeti sunulmuştur.

B) Vergi Danışmanlığı

Ata Denetim, Vergi mevzuatındaki bilgi ve deneyimi ile müşterilerine sürekli danışmanlık hizmetleri vererek devamlı değişmekte olan mevzuat ve sonuçları konusunda onları bilgilendirmekte ve sorunları çözmektedir

C) Kurumsal Finansman

Müşterilerimizden bağımsız denetim/vergi danışmanlığı çalışmalarımız esnasında, uluslarararası trende paralel olarak gelen talepler ayrıca bir kurumsal finansman şirketi oluşturmamızı zorunlu kılmıştır. Kurumsal finansman kapsamında vermiş olduğumuz hizmetler; Proje finansmanı, Kredi yapılandırma, Staratejik Ortaklıklar&Satıalmalar, Ortak Girişimler(JVs), Sermaye Plasmanları, Şirket Değerleme.

Kurumsal finansman şirketimizin hizmetlerinin kapsamı sadece fizibilite çalışmaları ve raporlamalarla sınırlanmayıp ayrıca müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun finansal çözümlerin üretilmesi bizim hizmet katma değerimizi oluşturmaktadır.

D)Yönetim Danışmanlığı

Özel sektörümüz büyük ölçüde aile işletmelerinden oluşmaktadır. Aile işletmelerindeki süreklilik ise temel endüstriyel problemimizdir. Bütçe/ planlamanının standardizasyonu, toplam kalite anlayışının tesisi, bilgi akışının düzenlenmesi, yetki ve sorumluluklarının temel kaynağı olan organizasyon yapısının oluşturulması ve profesyonel yönetime yetki devri/güven temel sıkıntılardır.Kurumumuz bir ön analiz neticesinde, işletmelerdeki sıkıntıya bağlı olarak anahtar teslimi hizmet vermenin yanı sıra sadece belirli yönetimsel süreçlerin iyileştirilmesi hususunda hizmet vermektedir.

E)Muhasebe Hizmetleri-Outsourcing       

 Ülkemizdeki her büyüklükteki işletmelerin temel problemi muhasebe bilgi akışının düzensizliği, standart eksiklikleri, kayıtlarda karmaşa, alacakların, çek ve senet cüzdanlarının takibatındaki problemler, banka ve diğer finans kurumları ile hesap mutabakat problemleri, alıcılar ve satıcılar ile mutabakat sıkıntılarıdır

Muhasebe, sadece vergi planlaması olarak görülmemelidir. Bordro takibinden banka mutabakatları, bütçe ve finansal planlama, yönetim muhasebenin en temel unsuru olan, karlılık ve verimliliğin ölçümü tümü ile muhasebe/finans departmanının nasıl etkin çalıştığına bağlıdır. Zira muhasebe ve kayıtlardaki standardizasyon, işletmenin devamlılığı ve var olabilmesi için temel koşuldur. Ancak karlılığın objektif ölçümü, iyi bir yönetim muhasebesi sistemi ile mümkündür.

Bu kapsamda şirketimiz aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

-Yönetim muhasebesi ve Türk mevzuatına gore defterlerin tutulması

-Bordrolama hizmetleri

-Yerli ve yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşları 

F)Özel Denetim       

Müşterilerimiz, faaliyetlerinin operasyonel ve mali sonuçlarını görebilmek amacı ile zaman zaman iç denetim talebinde bulunmaktadırlar. Kurumumuz, arzu edildiği taktirde bütçeleme/finansal raporlama standartlarının oluşturulmasında, bilgi akışının düzenlenmesinde ve objektif raporlama mekanizmasının işletme içerisinde tesisinde talep edilen hizmetleri sunmaktadır. Ata Uluslararası Denetim A.Ş. İş İlanları

Firmanın yayında ilanı bulunmamaktadır.