Avis İlaç 

Şirket Bilgileri

 

Avis İlaç 
Avis İlaç İş İlanları


Açık pozisyon sayısı: 1
Pozisyon Şehir/Ülke Firma Adı
Muhasebe Uzman yardımcısı İstanbul(Asya) AVİS İLAÇ
Muhasebe Uzman yardımcısıAVİS İLAÇ
Satış faturaları ve alış faturaları ile ilgili tüm kayıt süreçlerinin yapılması,Giderlerin dağıtım anahtarlarıyla maliyet merkezlerine dağıtılması,Günlük işlenen muhasebe evraklarının mahsup fişleri ile dosyalanması,Banka ve cari hesapların günlük işlenmesi, haftalık kontrol ve aylık mutabakatlarının yapılması,Dönem sonu kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması,4857 sayılı İş kanununu bilen, İşçi ücret muhasebe kayıt ve tahakkuklarını yapılması, İthalat, İhracat ve İhraç kayıtlı satışların kayıtlarını ve işlemleri yapılması,KDV iade işlemlerini bilen Kdv iade raporlarını hazırlanmas,ı Aylık Muhtasar, Geçici Vergi, SGK Bildirimleri, KDV1,KDV2 ve BA-BS formu gibi yasal beyanname ve E-Fatura, E- Defter süreçlerinin yürütülmesi,Bilanço, gelir tablosu ve diğer mali tablolarının vergi usul kanunu doğrultusunda hazırlanması,Vergi Dairesi, Belediye, OSB, İTO, İSO, TUİK, KOSGEB, TUBİTAK, Yatırım Teşvik ve Gümrük İdaresi gibi kurumlar ile yazışmaları yapmak, işlemleri takip edilmesi,Personel masraf listelerinin sisteme işlenmesi ve mizan kontrolünün yapılmasıVergi incelemeleri ile ilgili işlemlerin takip ve belgelerin temin edilmesi,Diğer birimlerden alınması gereken bilgi ve belgeleri  takip etmek ve diğer birimlere verilmesi gereken raporları hazırlanması ve Stokların, maliyeti ve fiziki kontrollerin gerçekleştirilmesi,  Teşvik mevzuatı kapsamında yatırım teşvik belgesi ve ithal/global liste hazırlaması, revize edilmesi ve yatırım teşvik belgesinin tamamlama işlemlerinin yapılması,Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye bölümlerinden mezun,Benzer görevde en az 2 yıl deneyimli, MS Office programlarını etkin olarak kullanabilen, Tercihen Logo Tiger -Enterprise programını kullanabilen İyi seviyede Excel, World kullanabilen, Askerlik hizmetini tamamlamış,   Anadolu yakasında ikamet eden,  Bay / Bayan
Sürekli / Tam zamanlı         En az 2 yıl tecrübe İlan Detayı