GENEL NİTELİKLER

 • Teknik Eğitim Fakülteleri ve Meslek Yüksek Okulları Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Haberleşme bölümlerinden mezun,Elektrik / Elektronik sistem teknik resimlerini okuyup anlayabilen,
 • Endüstriyel Elektrik sistemleri alanında en az 2 yıl iş deneyimi olan,
 • MS Office Programları kullanabilen,
 • Analitik düşünebilen, iletişimi güçlü,
 • Tercihen B ve G sınıfı ehliyet sahibi,
 • Personel sevk ve idaresi konusunda tecrübeli

İŞ TANIMI

 • Görev kapsamına giren ekipman ve sistemlerin arıza tespiti, bakım/onarım, hata analizini ve raporlamasını yapmak,
 • Enerji üretim ve dağıtım sistemleri (YG ve AG), her türlü devre kesiciler ve ayırıcılar, her türlü elektrik motorları, aydınlatma, elektrik ısıtma, soğutma ve elektrikle çalışan cihazlar, elektrik koruma ve topraklama sistemleri, her türlü aküler ve şarj cihazları, kesintisiz güç kaynaklarının AC giriş-çıkış ile doğrultucu devreleri, her türlü motor kontrol cihazları (elektromanyetik, tristörlü -triyaklı -elektronik), elektronik, pnömatik, mekanik ve elektronik olmayan (röleli) alarm interlock sistemleri, jeneratörler, ölçü ve kontrol cihazları ve sistemleri (pnömatik, elektronik ve mekanik), hassas aletler, laboratuvar teçhizatı, saha ve laboratuvar tipi analizörler, sabit-seyyar telsizler ve sistemleri, düzenli bakımı ve onarımını yapmak,
 • DCS, ESD, PLC, UPS, SCADA sistemlerinin kurulumu, bakımı, onarımı ve testlerinin yapılmasını sağlamak,
 • RTG (Tank seviye ve sıcaklık ölçüm sistemleri) donanım yazılım ve back up sistemleri, akış kontrol vanaları ve ilgili enstrümanların montajı kalibrasyonu ve bakımları yapmak,
 • Sıcaklık, basınç, akış, fark basınç, seviye ölçüm ve gösterim enstrümanların bakım, montaj ve kalibrasyonunu yapmak,
 • CCTV, alarm, detektör, alarm kaydedici ve elektronik güvenlik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapılmak,
 • Motor sürücü sistemleri ve frekans invertörleri bakım ve onarımlarını sağlamak,
 • ATEX direktifine uygun ekipmanların/sistemlerin bakım, onarım ve montajlarını yapmak,
 • Enstrüman data sheetlerini okumak,bakım talimatlarına ve periyotlarına uygun olarak takip etmek,
 • Müteahhitlerin yaptıkları işlerin kalitesini ve Terminal prosedürlerine uygunluğunu ve emniyetli çalışılmasını iş süresince kontrol etmek
İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemleri ile İlgili Yükümlülükleri
 • ATAŞ, SEÇGK Politikası ve hedefleri doğrultusunda, SEÇGK Yönetim Sistemi dokümanlarına (prosedürlerine talimatlarına vb.) uygun çalışmak.
 • SEÇGK Kurallarına, ilgili tüm yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülük şartlarına uymak.
 • Acil durumlarda, ATAŞ Acil Durum Planındaki görevlerini yerine getirmek.
 • Meydana gelen tüm SEÇGK ile ilgili olayları ve kazaları anında bildirmek.
 • Personelin hareketlerinden veya yaptığı işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemek.
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer her türlü ekipmanı kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
 • Personele sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru ve eksiksiz kullanmak ve KKD’ları korumak.
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, ATAŞ’a veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
 • İşyerinde tespit edilen her türlü noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, ATAŞ ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
 • Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ATAŞ ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
 • ATAŞ’ta yapılan faaliyetlerin ürün kalitesi, emniyet ve çevre üzerinde olabilecek etkilerinin bilinci ile emniyetli, çevreye dost bir anlayış ile hareket etmek.
   
   

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri