GENEL NİTELİKLER

Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonometri, Maliye veya Muhasebe bölümlerinden mezun.
Muhasebe ve vergi mevzuatı alanında tecrübeli, muhasebe departmanını tam olarak yönetebilecek.
Mevzuat bilgisine sahip, takibi ve uygulamasında etkin.
İyi düzeyde   Microsoft Office programlarını (özellikle ileri düzeyde Excel) kullanabilen.
Analitik düşünebilen, proaktif, çözüm ve sonuç odaklı, sorumluluk sahibi.

İŞ TANIMI

Mevzuat takibi ve muhasebe işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi,
Muhasebe günlük ve dönem sonu işlemlerinin takibi ve kontrolü,
Vergi, sigorta, gümrük işlemleri ve yatırımların muhasebeleştirilmesi,
Yatırım projelerinin mali ve finansal takibi, raporlarının hazırlanması,
Mali tabloların, yönetim raporlarının ve eklerinin hazırlanması, analizi,
Mali yükümlülüklerin takibi, kontrolü ve raporlanması,
YMM tam tasdik, bağımsız denetim, vergi denetimi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi,
Mali İşler bünyesindeki diğer birimlere destek olunması,
Yönetim tarafından verilen diğer işlerin zamanında ve doğru şekilde yapılması,
Tüm işleyişin, periyodik dönemlerde raporlanması.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri