GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Muhasebe, Finans, Maliye bölümlerinden mezun
 • 5 yılı yöneticilik olmak üzere minimum 10 yıl muhasebe tecrübesi olan
 • (Tercihen) Uyumsoft ERP programını kullanabilen
 • Sosyal Güvenlik ve Vergi mevzuatına hakim, yeni TTK konusunda bilgili
 • Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesine hakim
 • Finansal planlama ve kontrol, finansal risk yönetimi, nakit akış, faaliyet raporu hazırlanması gibi  bütün süreçleri aktif olarak yürütebilecek
 • Bütçe Raporlama, İç Denetim, Teşvik Uygulamaları ve Dış Ticaret konularında tecrübeli
 • Mizan, bilanço, gelir tabloları, beyanname hazırlanması konusunda tecrübeli  

İŞ TANIMI

 • Muhasebe kayıtlarının kanun ve mevzuata uygun olarak, zamanında, tam ve doğru olarak tutulmasını sağlamak.
 • Vergi ve mali mevzuat konularında şirketin hazırlamakla yükümlü olduğu tüm beyannamelerin düzenlenmesi.
 • Mevzuata uygun olarak dönemsel mali tablo ve raporların hazırlanması.
 • Ay sonu, dönem sonu ve yıl sonu finansal kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli sistemsel kayıtlarının oluşturulması.
 • Vergi daireleri ve diğer ilgili kamu kurumlarıyla yazışmaları yürütmek
 • Vergi planlaması, takibi ve kontrolünü gerçekleştirmek

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Makine ve Ekipmanları, İthalat - İhracat