Medipol Hastanesi 

Şirket Bilgileri

 http://www.medipol.com.tr

 

 

İstanbul Medipol Hastanesi

İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ, 1987 yılından beri kendini sağlığa adayan, Türkiye çapında hizmet ve birikimleriyle başarısını ispatlayan altın bir zincirin son halkası olarak 1996’da kurulmuş; 2002’de ise 21. yüzyılın getirdiği sistem ve yönetim anlayışını benimseyerek daha kaliteli hizmet, daha memnun hasta, daha mutlu sağlık çalışanına ulaşma hedefiyle yeniden yapılanmıştır. Bugün gelinen noktada İstanbul Medipol Hastanesi adeta ‘yeniden doğan’ bir kuruluş olmuştur.

Modern mimari yapısı, ileri tıp teknolojisi ve güçlü sağlık kadrosu ile ayakta ve yataklı hür türlü tıbbi hizmeti güvenle verebilen İstanbul Medipol Hastanesi; 33 kliniği, 20 yoğun bakım yatağı, 6 ameliyathanesi, lüks hasta odaları, yeşillikler içindeki bahçesi ve geniş otoparkı ile ülkemizin önde gelen özel sağlık kuruluşlarından birisidir.

HEDEFİMİZ;

En ileri teknolojiyi uzman kadro ile bütünleştirip, geniş kitlelere ulaşabilecek örnek,yaygın, bütünleşmiş bir hizmet sunmak ve hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.

MİSYONUMUZ;

İnsanın en önemli değerlerinden biri olan SAĞLIK’a, çağdaş standartlarda, bütüncül kalite anlayışı içerisinde toplumun değerlerine saygılı bir hizmet yaklaşımını sınır tanımadan sunmaktır.

GENEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ;

 • İstanbul Medipol Hastanesi, hata yapanın değil, hatanın ortadan kaldırıldığı ilkesinin benimsendiği, sevgi ve saygının yüceltildiği, birey değil takım ruhuna sahip bir ailedir.
 • İstanbul Medipol Hastanesi, Bütüncül Kalite Yönetimi felsefesine sahip çıkma kararlılığındadır. Bu çerçevede ‘hasta memnuniyeti’ asla vazgeçemeyeceğimiz hizmet prensibimizdir.
 • İstanbul Medipol Hastanesi, hastaları ile olan ilişkilerde ticari kaygılar taşımaz, hastanın gereksiz ödemeler yapacağı mekanizmalar oluşturmaz, buna bağlı olarak hiçbir çalışan ödüllendirilmez.
 • İstanbul Medipol Hastanesi, hastaları arasında hiçbir şekilde din, dil, ırk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmaz. Hiçbir acil hasta geri çevrilmez. Hiçbir hastaya farklı muamele yapılmaz. Tüm hastalar maliyet ve risk yönünden bilgilendirilir. Tıbbi gereklilikler dışında cerrahi müdahale yapılmaz. Tüm birimlerinde deontoloji kuralları geçerlidir.
 • İstanbul Medipol Hastanesi’nin en değerli özkaynağı onu bugüne getiren çalışanlarıdır. İstanbul Medipol Hastanesi gerçek manada sağlık hizmetinin “Koşulsuz Hasta Memnuniyeti” ile “Mutlak Çalışan Memnuniyeti”nin birleştiği noktada verilebileceğine inanır.
 • İstanbul Medipol Hastanesi dahilindeki tüm çalışanlar, hastalar ve yakınlarına çağdaş sağlık hizmetini, insancıllık ve bilimsellik ilkeleri çerçevesinde, bekletmeden güleryüz, ilgi, sevgi, şefkat ve saygıyla vererek; her aşamada sabırla, anlaşılır ve nazik bir dille onları bilgilendirmeyi görev sayar. Bu görev çağdaş çizgiden kopmadan bilimsel düzeyin ve geleneksel konukseverliğin en üst düzeyde sağlanması olarak ifade edilir ve her Medipol çalışanının sorumluluğudur.
 • İstanbul Medipol Hastanesi’nin hizmet anlayışı hastanın henüz kurumlarımıza ulaşmadan önceki dönemden başlayarak, hastane içinde süren ve hastaneden sonraki dönemi de içeren her aşamada mükemmelliğin peşindedir.
 • İstanbul Medipol Hastanesi’nde herkes işini ve birbirini sever, başarıyı da başarısızlıkta sorumluluğu da sonuna dek paylaşır. Uzmanlık gerektiren konular hariç, hiç kimse “Bu beni ilgilendirmez, benim işim değil.” demez ve gerektiğinde statü ve işlevinin ne olduğuna bakmaksızın hizmetin aksamadan yürümesi için elinden geleni yapar.
 • Eğitim, İstanbul Medipol Hastanesi birlikteliğinin sonsuza dek sürmesinin ana güvencelerinden birisidir. İstanbul Medipol Hastanesi insana yapılan yatırımın, hizmette kaliteye dönüşeceği inancıyla eğitimi sürekli destekler, birlik ve beraberliği perçinleyecek aktiviteleri mümkün koşullar çerçevesinde ortaya koyar. Bütüncül Kalite Anlayışı çerçevesinde her geçen gün çalışanlarının daha iyiye gitmek zorunda olduğunu bilir.
 • İstanbul Medipol Hastanesi, toplum sağlığının korunması yönündeki sorumluluğunun bilinciyle araştırma ve bilimsel faaliyetler yapar ve yapanları destekler.

İNSAN KAYNAKLARI MİSYONUMUZ;

Sürekli gelişim ve çalışan memnuniyetine dayanan, kurumsal hedef, değer ve stratejilerle uyumlu etkin insan kaynakları politikaları geliştirmek, çalışanların motivasyon ve becerilerini artırarak Medipol kültürüne katma değer sağlamaktır.

İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLERİMİZ;

 • Bireylerin başarılarının ekiplere ve ekiplerin başarıların da bütüne yansıyacağının bilinciyle, İstanbul Medipol Hastanesi’nin en önemli sermayesi çalışanlarıdır ve sürekli olarak insana yatırım esastır.
 • Etkin ekip çalışmasına inanılır ve bundan ödün verilmez. Herkes, ekibin bir parçasıdır ve grup içi sinerjiyi arttırmakla sorumludur.
 • Tüm ilişkilerde yasalara, ahlak kurallarına daima uyulur ve gelecek kuşaklara olan sorumlulukları yerine getirmenin verdiği bilinç ile bunlardan asla taviz verilmez.
 • Yapılan bütün çalışmalar ‘hasta memnuniyeti’ne yöneliktir. Bu nedenle, sunulan her türlü hizmette hasta ihtiyaç ve beklentilerine odaklanılır.
 • Elde edilen başarının ve gururun, tüm ekip üyelerince paylaşılması esastır.
 • Kalite felsefesi, çalışma hayatının tüm alanlarında uygulanır ve yapılan her işte dünya standartlarında kalite hedeflenerek, faaliyetler bu doğrultuda yürütülür.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARIMIZ;

 • İnsan Kaynaklarının en etkili ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak, kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemler ile bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmek.
 • İşin niteliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek


Medipol Hastanesi İş İlanları

Firmanın yayında ilanı bulunmamaktadır.