Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri 

Şirket Bilgileri

http://www.milten.com.tr

Mil-Ten Şirketler Grubu


Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri İş İlanları


Açık pozisyon sayısı: 19
Pozisyon Şehir/Ülke Firma Adı
YÖNETİM ASİSTANI İstanbul Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri
YÖNETİM ASİSTANIMil-Ten Holding İştirak Şirketleri
 
Bölüm
işin bulunduğu yer, varsa artı rapor verdiği işin (Organigramı iliştirin).
MİLTEN   – GM/ASİST. Zincirlikuyu /  İstanbul – Türkiye
Genel Müdüre veya icra direktörüne bağlıdır    rapor verir.
Genel Müdür  tarafından atanır. Bağlı Yardımcısı vardır .  
 Amaç
 işin ne için var olduğu, tek cümle  ile
Yönetim Kurulu Başkanı  ve Genel Müdür ile  Üst Yönetim Ekibinin  görev ve sorumluluklarını koordinasyon i çerisinde verimli şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak  
Görev için Kullanılacak Demirbaşlar ve Satın Alma Yöntemleri Şirket Demirbaşları – İş takibi sırasında kullanabileceği idari işler bünyesindeki araçlar , Yöneticinin onayı halinde Araç Tahsisi
Şirket Telefon Faks Bilgisayar Vs
İşin yapılabilmesi için kullanabileceği  olağan  üstü avans ve Satın Alma  yetkisi :   1000 Euro karşılığı TL    
Asgari deneyim süresi
Yaş Aralığı
6  yıl   ( Benzer Yönetim Kademesi  )
25 – 35  
Ücret ve Diğer Sosyal Haklar Şirketlerimizde Brüt Saat ücreti uygulanmaktadır. Yönetimin asiste edilmesi nedeni ile  mesai  başlangıç ve bitiş saatleri  iş önceliklidir. 
Net  Ücret --TL Brüt maaşın Netidir. Brüt Maaş sabittir. Maaş deneyimi  ve görevindeki başarısı  ile orantılı.
Çalışma günleri :   Yönetim kararına bağlı olarak  işin gerektirmesi halinde hafta içi günlere ilaveten  cumartesi günleri  ½  veya tam gün çalışılmaktadır . Tam zamanlı
Özel Sağlık Sigortası: Uygulanmıyor  
Nitelikler/
Gerekli Beceriler
görevli kişi için gerekli olan başlıca nitelik ve becerileri tanımlayınız (örneğin teknik bilgi, deneyim, sosyal beceriler, idari beceriler) Üniversite veya Yüksek okul ( Halkla İlişkiler-Kamu Yönetimi – Sekreterlik Büro-İK  )
İngilizce (okuma-anlama-yazma) iyi derece
Müşteri Odaklama
Etkin iletişim kurma yeteneği
Maliyet Bilinci
Şirketi temsile edebilme becerisi
Zaman yönetimi  
Boyutlar
işin etkisi altında bulunan, birimin işletme masrafı (rakamlar +/-20%) da dahil olmak üzere ilgiliyıllık rakamların (masraflar, gelirler, marjlar vb.)seçilmesi  
 
Gelir/direk  ilgisi yok  
Astları
1-Yönetim Koordinatörü Yardımcı  Asistan    121010001
2-Ofis Hizmetlisi 121010000101
Üst Amiri
1-Genel Müdür 121
2-Yönetim Kurulu Başkanı 12
   
Başlıca Sorumluluklar
Görevli kişinin gün ay ve yıl sonunda sorumlu tutulabileceği en önemli sonuclar Genel Müdürün randevularını yapılacak işlerini düzenlemek- Her gün basında ve Resmi gazete ile internette yer alan şirket Sektör veya ilgi çekici önemli konular hakkındaki haberleri inceleyerek Yönetici özeti hazırlamak .
İnternet üzerinden İhale takip programlarından  şirketin ilgi alanına giren her türlü inşaat ve üretilen ürünler ile ilgili  satın alma  satış bilgileri Enerji ve Turizm Sektörü  hakkında yönetici özeti hazırlamak  
Departmanlardan alınması gereken Aylık faaliyet raporlarını her ayın en geç 15 ine  kadar ilgili birimlerden temin ederek Yöneticiye  teslim edilmesi Her departman sorumlusu ile bire bir ayda en az bir kez  – Ayda bir kez de Tüm departman yöneticileri bir arada toplantı yapılmasını planlamak ve uygulamak
Finansman yazılarının scan edilerek bilgisayarda kayıt yapılarak fiziki evraklar dosyalanması ,  kaşelenmesi isim hesap çek no kontrolları ile genel md imzalarının alınması evrakların finansa imza ile teslimi 
Genel Müdürün ödeme evrakları ile Mahsup yazılarını hazırlatmak genel md imzası alarak Muhasebeye iletmek tahakkuk yapılmasını takip ile Genel müdüre ödenmesini takip etmek .
Yönetici  tarafından Outlook üzerinden verilen veya fiziki evrakla verilerek outlooka girilmesi istenen   Outlook görevlerinin  yazılması  ilgililere gönderilmesi  sürelerinde cevapların ve sonuçların  alınması  alınan cevap ve sonuçların Yönetici Outlook ekranına ve takip için kendi Outlook programına  girilerek sonuçlar yöneticiye   iletilerek   bilgiye gore yenı görev yazılması  veya görevin kapatılması
Genel Müdürün Dahili ve Harici ziyaretçilerine randevu organize etmek ziyaretçileri karşılamak  ağırlamak Uçak Otel rezervasyonlarını yapmak
Genel Müdüre  sunmadan önce Proje bazında yönetim Ekibinin masraf  hesaplarını ,  Evrakların hazırlanışını  şekli açıdan kontrol ederek aynı zaman da , imzalarını ve hesaplarını önceden  kontrol etmek. Bir  proje veya kampanya yürütülürken destek sağlamak görevlendirilmesini temin etmek işini planlamak izin vs gibi özlük işlemlerini yapmak 
Yönetmeliklerin Genel Müdür ile koordinasyon içerisinde güncel halde tutulmasını sağlamak , revizyonların yazılması ve dosyalanması ile takibini yapmak , Organizasyon görev tanımları personelin niteliklerini belirlemek yazılı hale getirmek ,Personel işe giriş sözleşmelerinin yapılmasını takip etmek giriş işlemleri yapılmadan sözleşmelerin imzalanmış olduğuna dair  rapor almak . ISO – Kalite Yönetimi konusunda belgelerin alınması Proje liderliğini yapmak
Bağlı Yöneticinin  günlük iş programını planlamak – iç dış görüşmeleri toplantı saatlerini  düzenlemek .
İç Dış yönetsel sorunlardan  haberdar olmasından itibaren gerekli araştırmaları yaparak sorunun çözümü konusunda hazırlık yapmak sureti ile çözüm üretmek  sorunu çözememesi halinde  çözüm odaklı olarak  yöneticiyi bilgilendirmek Yöneticinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek  
Başlıca Sorumluluklar Arsıv ve Dosyalamaların takıbını yapmak , Muhaberat yönetmeliğine uygun olarak Arşiv programını uygulamak uygulatmak bılgısayar da kayıtlı evrak kayıt ve no ları ıle fızıkı dosyaların bulunduğu dolap ve rafların planlamasını yapmak istendiği anda evrakların bulunabileceği şekilde arsıvı duzenlı kontrol etmek yönetmek Yöneticinin  hazırlanması gereken Harici Dahili yazılarını  hazırlamak onay almak
Yabancı dille gelen evrakları  arşivlenmesi ve hata yapılmasını engellemek maksadı ile tercüme etmek ettirmek teknik yoğunluğu fazla yazıları dış tercüme bürolarından yardım alarak   tercüme ettirmek yöneticiye  orijinal metinle tercüme metnini  birlikte sunmak
Satın alma Programı MSA da hazırlanarak Yönetici onayı için Islak imza atılması gereken Bölge ve merkez satın almalarda üretilen  sipariş Formlarını hazırlayarak Yöneticinin ıslak imzasını almak sureti ile işlem yapılmak sureti ile ilgili departmanlara zimmet defteri ile teslim etmek
Sosyal aktiviteler düzenlemek iş ilişkisinin bulunduğu yerel halk ile iletişim halinde olmak sorunlarını dinlemek çözümler üretmek – Yerel halkı bilgilendirmek Dernekler kooperatifler veya sosyal amaçlı yapılar kurarak şirket hakkında olumlu imaj yaratmak Bu amaçla Yörede Muhtarların ve yerel yöneticilerin içinde bulunduğu yardımlaşma dernekleri kurmak aktif olarak katılmak . Bolhgeler de yerlesık genc nufusun egıtımıne atkıda bulunmak uzere Burs yonetmelıgını uygulamak  
Hergün mesaı bıtımınde devam eden ısler ve görevler hakkında yöneticiye  sonuç durumlarını gosterır tum ıslerı kapsayan ozet rapor sunmak
Şirketlerin ve Derneklerin Genel Kurul tarihlerini takip etmek planlamak zamanında yapılmasını sağlamak .Yönetim Kurulu gündemlerini Yönetici ile birlikte oluşturmak takip etmek üyelere zamanında bildirmek  toplantıların zamanında eksiksiz yapılmasını sağlamak.Toplantı kararlarını hazırlamak imzalatmak ilgili yerlere göndermek toplantıda alınan kararları takip etmek sonuçlandırmak üyeleri bilgilendirmek . Bu amaçla oluşturulacak Web  sayfalarında gündem ve kararların yer almasını sağlamak . Web sayfasının güncel olarak takibini sağlamak
Şirket ve Dernekler ve  Sektör hakkında bilgilerin yer alacağı Bülten veya Dergi çıkarılmasını sağlamak. Yayının Tüm sektöre yerel ve merkezi yöneticilere ulaşmasını temin etmek .
Şirket içi personel ile önemli kişilerin ve aktif veya muhtemel müşterilerin yılbası bayram dogum gunu vs gıbı onemlı günlerini kayıt etmek , tebrik kutlama yazıları gondermek acılı gunlerını ızlemek ılgılı gunlerde tazıyelerı ıletmek saglık konularında duyarlı olmak genel müdürü anında bilgilendirmek 
 Iş akışı ve toplantıları koordine etmek için ofis takvimini yönetmek  Müşteri, personel ve ajans bilgilerinin  tüm yönleriyle gizliliğini korumak.
Bilgi İşlem ve organizasyonun web sitesi bakımı 
Müşterileri, satıcıları ve ziyaretçiler ile etkin etkileşim kurmak .
Telefon karşılamayı  yönetmek  , göreve  uygun personel transfer etmek üst düzey görüşmeleri doğrudan  yapmak  .
Dosya ve örgütsel dokümanlar, kayıt ve raporları almak. Yönetime  gelen yazışma, faks ve e-posta dahil olmak üzere onayları oluşturmak yapılacak işleri belirlemek  ve ilgililere dağıtmak. Benzer teslim paketlerine aynı işlemleri yaptırmak Yazışmaları içeren rutin sorular ve yanıtlarını hazırlamak  Yönetim Krl Karar  defterlerini  tutma, kopyalama,  genel büro görevlerini yerine getirme
personel ve Yönetim Kurulu sunum
Set up ve toplantılar ve konferanslar koordine. etmek
Kuruluşun Yönetim Kurulu ile etkileşimini sağlamak  
 
 
 
 
 
Başlıca Sorumluluklar  
Toplantı gündemlerini hazırlamak ve kurul, Yönetim Kurulu ve diğer toplantılar için gerekli düzenlemeleri yapmak . 
Kararları tutanaklara kaydetmek   için Yönetim Kurulu, komite toplantılarında ya da talep edilen diğer toplantılara katılmak  , Outlook üzerinden alınan kararları sorumlularına görev olarak iletmek sürelerinde cevapları takip edip genel md iletmek Derleme, yazı  ve toplantı tutanaklarını  dağıtmak.
Personel, yönetim kurulu ve STÖ yönetim krl üyeleri  için seyahat düzenlemeleri yapmak .
Ofis ekipmanları ve sarf malzemelerinin envanter toplamak ve korumak.
Araştırma, fiyat ve alım ofis mobilya, ekipman ve sarf malzemeleri ile ofis ekipmanlarının tamir ve bakımı için düzenlemek   
Yöneticisinin  vereceği  diğer görevleri yapmak 
   
BAŞARI TANIMI
 
ŞİRKETİN  PLANLANAN HEDEFE ULAŞMA  BAŞARISI    İlişkide Bulunduğu Departman veya Kurum
İÇ –DIŞ : Şirketler arası ve şirket   içi   Tüm Departmanlar – tüm ilgili idareler  ve ilişkide bulunulan  tüm özel ve tüzel kişiler
Ticaret ve Sanayi Odaları ile Dernek – Birlik  Oda ilgili Kuruluşlar  - TMD -GEMAD – YMGV  - DİĞER  
 
 
 
İÇ YÖNETMELİKLER 1-Personel Yönetmeliği Manueli   :  İK SORUMLUSU      
2- Satın Alma İTA Yönetmeliği     : DENETLEME MD YRD  
3-Araç Bakım Tahsis Yönetmeliği: MAKİNA MD
4-Güvenlik Yönetmeliği               : GÜVENLİK MD  
5-Muhaberat  Arşiv Yönetmeliği   : YÖNETİM ASİSTAN YRD  
Diğer  Yönetmelikler ve Uygulamalar hakkında her aşama da Genel Müdürlük den  bilgi alınacaktır.  
PERSONEL SÖZLEŞMESİ Personel çalışma usul ve esaslarını düzenleyen  işe başlangıçta  karşılıklı anlaşma koşullarına yer verilen  standart sözleşme uygulanmaktadır.  
 
 
 
KARAR VERME YETKİSİ Üst veya alt seviyeden ziyade bu iş gerektirdiği en çok dikkat gerektiren karar türleri
1-Yukarıda belirlenen sorumlulukların  yerine getirilmesi  için gerekli konularda Karar ve verme   yönlendirme   Tam yetkisi vardır . Diğer departmanların yetki ve sorumluluk alanına giren konularda koordinasyon içerisinde karar verir  , yorum gerektiren konularda yönetici onayı alır.
2-Yukarıda yer almayan , başka departmanların yetki ve sorumluluk  alanına giren   özellikle 3 ncü kişileri ilgilendiren veya Hukuki ihtilafa ya da önemli miktarda Mali yaptırıma  neden olabilecek konularda doğrudan karar veremez  bu konularda Yönetici Onayı alarak   karar üretir .        
Sürekli / Tam zamanlı    Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)     En az 10 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
MUHASEBE PERSONEL MEMURU Muğla Mil-Ten Şirketler Grubu
MUHASEBE PERSONEL MEMURUMil-Ten Şirketler Grubu
MUHASEBE PERSONEL MEMURU Bodrum/Bitezde çalışacak Muhasebe kontrolunu sağlayacaki,gelir gider tablolarını raporlayacak,personelin sorumluluğunu üstlencek
Sürekli / Tam zamanlı    Lise (Mezun), Meslek yüksekokulu (Mezun), Üniversite (Mezun)     En az 5 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Garson İstanbul(Avr.) Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri
GarsonMil-Ten Holding İştirak Şirketleri

Zincirlikuyu’da açılacak olan 38 odalı hotelimizde çalışacak
Tercihen Zincirlikuyu’ya yakın ikamet eden
Kişisel bakım ve Hijyenine özen gösteren, Tercihen Hijyen Eğitimi Sertifikası sahibi,
Presentable, görünüm ve diksiyona sahip
İngilizce bilen (İyi derecede Sözlü, Mesleki derecede yazılı),2. Yabancı dil tercih sebebi  Micros Sistemini bilen
Salon ve Masa düzenleri, Yiyecek/İçecek Servis Şekilleri, Banket sunumu konularında tecrübeli, en az 3 yıl Otel çalışma tecrübesi olan,referans verebilecek 
Disiplinli hızlı ve çalışkan adaylar aranıyor. 
Sürekli / Tam zamanlı    Lise (Mezun), Meslek yüksekokulu (Mezun)     En az 3 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Barmen/Barmaid İstanbul(Avr.) Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri
Barmen/BarmaidMil-Ten Holding İştirak Şirketleri

Zincirlikuyu’da açılacak olan 38 odalı hotelimizde çalışacak
Tercihen Zincirlikuyu’ya yakın ikamet eden
Kişisel bakım ve Hijyenine özen gösteren, Tercihen Hijyen Eğitimi Sertifikası sahibi,
Presentable,görünüm ve diksiyona sahip
Micros Sistemini bilen,
 İngilizce bilen (İyi derecede Sözlü, Mesleki derecede yazılı), 2. Yabancı dil tercih sebebi
Askerliğini tamamlamış, Tercihen 40 yaşını aşmamış,
Yiyecek/İçecek Servis Şekilleri, Çay-Kahve çeşitlerinin yapımı ve sunumu, Alkollü içeceklerin içerikleri ve sunumu
(Özellikle Şarap ve Viski), Kokteyl reçeteleri, Maliyet hesapları (Cost Control) konularına vakıf,
En az 3 yıllık mesleki tecrübesi olan, Referans verebilecek,
Disiplinli, hızlı ve çalışkan. Çalışma arkadaşları aramaktayız.
Sürekli / Tam zamanlı    Meslek yüksekokulu (Mezun), Üniversite (Mezun)     En az 3 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Personel ve İnsan Kaynakları Uzmanı İstanbul(Avr.) Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri
Personel ve İnsan Kaynakları UzmanıMil-Ten Holding İştirak Şirketleri
Genel nitelikler:
İstanbulda ikamet eden Zincirlikuyu/Şişli bölgesine ulaşım sorunu olmayan ,
Üniversitelerin İşletme, İktisat, Çalışma ekonomisi vb. bölümlerinden mezun (Lisans mezunu ve örgün öğretim tercih sebebidir)
Tiger Logo Bordro programı kullanabilen (İyi derecede)
4857 sayılı iş yasasına, SGK ve ilgili mevzuatlara hakim,
Personel işlemleri (giriş-çıkış işlemleri, yasal bildirimler vb.), puantaj ve bordro süreçlerinde tecrübeli,
MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen,
Personel özlük, bordrolama, seçme-yerleştirme, eğitim planlama, ücret yönetimi konusunda bilgili,
Etkin zaman yönetimi, organizasyon ve iş takibi becerisi yüksek,
Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli, hızlı düşünüp karar alabilen,
Güleryüzlü, prezantabl
İkna kabiliyeti yüksek
Takım çalışmasına yatkın
En az 5 yıl tecrubeli 
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
Bay / Bayan çalışma arkadaşı aramaktayız.
Sürekli / Tam zamanlı    Üniversite (Mezun)     En az 5 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Teknik Hizmetler Şefi Muğla Mil-Ten Holding Turizm İştirakleri
Teknik Hizmetler ŞefiMil-Ten Holding Turizm İştirakleri

Meslek Yüksek Okulu ve/veya Meslek Lisesi Mezunu Belge sahibi 
Elektrik, mekanik, sıhhi tesisat, ısıtma-soğutma ve otomasyon sistemleri konularında, tercihen en az 3 yıl otel deneyimi olan
35 yaşını aşmamış 
Otomasyon, pano, aydınlatma, zayıf akım ve genel elektrik işlerine hakim
Detaylara önem veren, dikkatli, titiz
Dinamik, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
Takım çalışmasına inanan misafir memnuniyetini önde tutan
Çözüm odaklı pozitif bakış açısına sahip
İnsan ilişkilerinde ve iletişimde başarılı
Askerlik görevini tamamlamış
Sürekli / Tam zamanlı    Lise (Mezun), Meslek yüksekokulu (Mezun)     En az 3 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Şirket Avukatı İstanbul(Avr.) Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri
Şirket AvukatıMil-Ten Holding İştirak Şirketleri

Üniversitelerin hukuk bölümlerinden mezun
Alanında en az 15 yıllık deneyime sahip
Ticaret hukuku,borçlar hukuku,iş hukuku,gayrimenkul hukuku konularında bilgili
Adli süreçler konusunda deneyimli
Takip yeteneği güçlü,zaman yönetiminde başarılı
Seyahat engeli bulunmayan
Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek
Uzun dönem çalışmayı hedefleyen
Tam zamanlı çalışabilecek Avukat aramaktayız.
Sürekli / Tam zamanlı    Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Doktora (Öğrenci)     En az 15 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Muhasebe Müdürü İstanbul(Avr.) Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri
Muhasebe MüdürüMil-Ten Holding İştirak Şirketleri

Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye vb. bölümlerinden mezun,
Muhasebe alanında; en az 8 yılı mesleki olmak üzere min 5 yıl yöneticilik deneyimi olan;
SMMM belgesine sahip,
MS Office ve Logo Tiger  programına hakim,
Vergi beyannameleri hazırlamak (KDV, muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi...gibi)
Genel ve maliyet muhasebesi ile ilgili tüm işlemlerden sorumlu tutmak.
Muhasebe ekibini koordine edip, yönetebilecek,
Resmi kurumlarla ilişkileri yönetebilecek,
Analitik düşünebilen, çözüm odaklı, detaylara önem veren, sorumluluk alabilen,
Süreç ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
Tercihen İstanbul Avr. yakasında oturan adaylar.
Merkezi Zincirlikuyu'da bulunan şirketimizde çalışacak  muhasebe müdürü aramaktayız.
 
Sürekli / Tam zamanlı    Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Mezun)     En az 8 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
KAT HİZMETLİSİ (HOUSEKEEPING) Muğla Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri
KAT HİZMETLİSİ (HOUSEKEEPING)Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri

Kat Hizmetlisi
Otelcilik sektöründe en az 3 yıl tecrübeli
Kullanılan makine ve kimyasallar hakkında bilgi ve deneyime sahip
Hijyen prosedürlerini bilen
Dış görünümüne önem veren
Kart hizmetleri prosedürlerini bilen ve uygulayan
Depo ve stok kontrol işlemlerini uygulayan
Esnek çalışma saatlerine uyum gösteren
Bodrum / Bitez'de görev alacak
Lojmanda konaklama imkanı verilecektir.
Bay/Bayan
Sürekli / Tam zamanlı    Lise (Mezun)     En az 2 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Bellboy İstanbul(Avr.) Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri
BellboyMil-Ten Holding İştirak Şirketleri

Zincirlikuyu’da açılacak olan 38 odalı  hotelimizde çalışacak
Tercihen Zincirlikuyu'ya yakın ikamet eden
İyi derecede İngilizce bilen tercihen 2. Bir yabancı dile sahip
Tercihen opera  otomasyon programını bilen
En az 2 yıl tecrübeli
Askerliğini tamamlamış ya da en az 3 yıl tecilli
Tercihen B sınıfı ehliyete sahip
Prezentabl görünüm ve diksiyona sahip
Referans verebilecek
Erkek çalışma arkadaşları aramaktayız
Sürekli / Tam zamanlı    Lise (Mezun)     En az 2 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Kat Hizmetleri Şefi İstanbul(Avr.) Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri
Kat Hizmetleri ŞefiMil-Ten Holding İştirak Şirketleri

Zincirlikuyu’da açılacak olan 38 odalı hotelimizde çalışacak
Tercihen Zincirlikuyu’ya yakın ikamet eden
Mesleki  İngilizce bilgisi olan
Tercihen opera otel otomasyon programı tecrübesi olan
MS ofis programlarına vakıf
Tercihen hijyen eğitim sertifikası sahibi
Presentable görünüm ve diksiyona sahip 
Alt kadrosuna eğitim verebilecek tecrübede( en az 3 yıl otel çalışma tecrübesi olan)
Referans verebilecek 
Çalışma arkadaşları aramaktayız.
Sürekli / Tam zamanlı    Meslek yüksekokulu (Mezun), Üniversite (Mezun)     En az 3 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Kat Hizmetleri Görevlisi İstanbul(Avr.) Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri
Kat Hizmetleri GörevlisiMil-Ten Holding İştirak Şirketleri

Zincirlikuyu’da açılacak olan 38 odalı hotelimizde çalışacak
Tercihen Zincirlikuyu’ya yakın ikamet eden
Kişisel bakımına özen gösteren 
Tercihen hijyen eğitim sertifikası sahibi
En az 2 yıl otel çalışma tecrübesi olan ve referans verebilecek
Disiplinli, hızlı ve çalışkan
40 yaşını aşmamış bayan çalışma arkadaşları aramaktayız.
Sürekli / Tam zamanlı    İlköğretim (Mezun), Lise (Mezun)     En az 2 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Aşçı Muğla Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri
AşçıMil-Ten Holding İştirak Şirketleri

AŞÇI 
Otelcilik  Meslek Lisesi veya Turizm Otelcilik yüksek öğretim mezunu
Otelcilik satın alması konusunda en az 5 yıl tecrübeli (sıcak-soğuk)
Alacarte ve personel mutfağı konusunda tecrübeli
HACCP prosedürlerini uygulayabilecek
Cost ve depo yönetiminde tecrübeli
Reçete ve menü oluşturup, maliyetlendirebilen
Office programlarını kullanabilen
İngilizce bilen esnek çalışma saatlerine uyumlu
Bodrum / Bitez mevkiinde görev alacak, Lojmanda konaklayabilecek
Hijyen kuralları ve gıda güvenliği konularını bilen ve uygulayan
Askerlikle ilişkisi olmayan (Bay adaylar için)
Bay / Bayan
Sürekli / Tam zamanlı    Lise (Mezun), Üniversite (Mezun)     En az 5 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Garson Muğla Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri
GarsonMil-Ten Holding İştirak Şirketleri
 
Garson
Otelcilik sektöründe en az 2 yıl tecrübeli
İletişimi güçlü  ve müşteri memnuniyetine önem veren
Prezantable, güler yüzlü ve iletişime açık
Mesleki ve kişisel gelişimine önem veren
Servis ve sunum hizmetlerini bilen ve uygulayan
İngilizce bilen esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilecek
Askerlikle ilişkisi olmayan (Bay adaylar için)
Lojmanda konaklayabilecek
Bay / Bayan
 
Sürekli / Tam zamanlı    Lise (Mezun), Üniversite (Mezun)     En az 2 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Resepsiyonist Muğla Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri
ResepsiyonistMil-Ten Holding İştirak Şirketleri
Bodrum bitezde bulunan  Hotelimizde çalışacak Recepsiyonist takım arkadaşı arıyoruz.
•MYO veya Üniversitelerin ilgili Turizm ve Otelcilik  bölümlerinden mezun,
•Ön Büro işleyişinde en az 3 yıl deneyimli 
•İyi derecede İngilizce bilen,
•Odeon  programını bilen
•MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen
•Dış görünümüne özen gösteren, diksiyonu düzgün,
•Vardiyalı sistemde çalışabilir, 
Sürekli / Tam zamanlı    Meslek yüksekokulu (Mezun), Üniversite (Mezun)     En az 3 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Satış Pazarlama Sorumlusu İstanbul(Avr.) Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri
Satış Pazarlama SorumlusuMil-Ten Holding İştirak Şirketleri
SATIŞ VE REZERVASYON SORUMLUSU  :
 
İstanbul-Zincirlikuyu da Mayıs ayında açılışı planlanan, Lux Business segmentteki Butik Otelimiz için;
 
- İyi derecede Yazılı ve Sözlü İngilizce bilen
- Online satış kanalları Extranet panelleri ve Channel Manager kullanımında tecrübeli  
- Tercihen Opera veya odeon Otel Otomasyon Programını bilen
- Ofis programlarını (Word, Excel, Power Point) aktif olarak kullanabilen
- Tercihen Mecidiyeköy, Gayrettepe, Zincirlikuyu, Levent, Maslak bölgelerinde Şirket portföyüne sahip
- Presentabl (Kişisel bakımına özen gösteren) ve 35 yaşını aşmamış
- Tercihen Zincirlikuyu ya yakın ikamet eden
- Erkek adaylar için Askerliğini tamamlamış
 
 
Sürekli / Tam zamanlı    Üniversite (Mezun)     En az 3 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Turizm Acente Sorumlusu İstanbul BİTEZ AŞ
Turizm Acente SorumlusuBİTEZ AŞ
 -BOĞAZİÇİ, ODTÜ, İTÜ, YTÜ ve muadili diğer yurtiçi- yurtdışı  TURİZM alanında üniversitelerden mezun ve tercihen pazarlama üzerine yüksek lisans yapmış,
Turizm ve Konut  sektörlerinde tecrübeli,
-Satış-Pazarlama alanında minimum 5 yıl  deneyimi olan,
-ERP uygulamalarında bilgi sahibi,ACENTA ve Dogrudan Pazarlama faaliyetlerini yürütebilecek
-Seyahat engeli bulunmayan, 
-İletişim yeteneği güçlü, ekip motivasyonunu sağlayacak,
Üniversitelerin İşletme veya İletişim Bilimleri bölümlerinden mezun, tercihen Pazarlama konusunda yüksek lisans  yapmış
Benzer bir pozisyonda en az 5 yıl deneyim sahibi
Müşteri İlişkileri ve müşteri analizi konusunda deneyim sahibi
İşleri organize etme yeteneği gelişmiş ve ekip çalışmasına yatkın
Planlama, koordinasyon, analiz ve raporlama becerilerine sahip
-Tercihen Avrupa yakasında ikamet eden SATIŞ DESTEK UZMANI
Sürekli / Tam zamanlı    Üniversite (Mezun)     En az 5 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
TURİZM İŞLETMELER GENEL MD YRD İstanbul(Avr.) Mil-Ten Holding İştirak Şirketleri
TURİZM İŞLETMELER GENEL MD YRDMil-Ten Holding İştirak Şirketleri
İstanbul Zincirlikuyu da inşaatı devam eden  2015 MAYIS  ayında işletmeye alınacak Business Hotel ile Muğla/Bodrum’da yer alan Butik 50 odalı  otelimizde Üst Yönetici olarak  görevlendirilmek üzere, Milten Holding’in misyonuna katkı sağlamak isteyen, kurumsal değerlerimize bağlı, aşağıda belirtilmiş niteliklere uygun,
 
Üniversitelerin turizm ve otelcilik, işletme bölümünden mezun,
MS Office uygulamalarına hakim ve otelcilik yazılımlarını (opera, odeon…) etkin olarak yararlanabilen 
Butik  otel yönetimi konusunda en az 10 yıl, sektörde en az 15 yıl deneyime sahip,
Tercihen otel açılış deneyimi olan, İyi derecede İngilizce bilen,
Bütçe, raporlama, analiz, satınalma gibi mali konularda bilgi ve deneyim sahibi, 
İşletme temsilcisi olarak yasal gerekliliklerin karşılanmasında etkin görev alabilecek,  ilgili mevzuata hakim
Takım oyununa inanan, takım oluşturabilecek, lider yöneticilik vasfı olan, 
Müşteri taleplerine cevap vererek, iş takibi ve organizasyonu yapabilecek,
Problem çözme ve karar verme yetkinliğine sahip,
Temsil yeteneği ve iletişim becerisi yüksek, insan ilişkileri kuvvetli, 
Esnek çalışma saatlerine uygun çalışabilecek,
Muğla Bodrum’da ve İstanbuldaki otellerimiz arasında seyahat edebilecek 
 
Sürekli / Tam zamanlı    Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)     En az 10 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
TURİZM SATIŞ YÖNETMENİ İstanbul Mil-Ten Şirketler Grubu
TURİZM SATIŞ YÖNETMENİMil-Ten Şirketler Grubu
Bodrum ve İstanbuldaki Otellerimizin pazarlama/satış faaliyetlerini yürütebilecek  ve  aktif olarak Satış Planlama ve Uygulama görevinde çalışacak
Turizm sektöründe “Aktif Satış Yönetiminde” görevinde en az 4-5 sene deneyimli
İletişim ve ikna kabiliyeti yüksek, diksiyonu düzgün
Prezantabl, dış görünüşüne özen gösteren
40 yaşını aşmamış,
Satış konusunda deneyimli, kurumsal şirket diline hakim
İkna kabiliyeti ve pazarlama  tanıtım gücü yüksek
Ehliyetli (aktif araç kullanan)
Gerektiğinde seyahat edebilecek
İngilizce bilen 
Bay/Bayan TURİZM SATIŞ TEMSİLCİSİ alınacaktır.
 
Sürekli / Tam zamanlı    Üniversite (Mezun)     En az 5 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme

Kariyer.net Mobil
Kariyer.net Sosyal Medya
Kariyer.net İştirakleri
Unisbul.com
Oyun ablası, part-time iş ve eleman bulmanın en doğru yolu
İşteSosyal
On binlerce iş ilanıyla, Türkiye`nin ilk sosyal kariyer platformu
Tüm İşler Burada
Türkiye’deki tüm iş ilanları ve ücretsiz iş ilanı verme sitesi
Yetenek.li
Yeteneklerini sergile, yeni yeteneklerini bul
HRVenue
İş görüşmesinin yeni yolu
Kariyer.net bir
iştirakidir
Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Özel İstihdam Bürosu Olarak 31/08/2012-30.08.2015 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından 03.08.2012 tarih ve 183936 sayılı karar uyarınca 170 nolu belge ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınması yasaktır. Şikayetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarına başvurabilirsiniz. Diğer iller için tıklayın. Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü: 0212 249 29 87 Türkiye iş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Ümraniye Hizmet Merkezi : 0216 523 90 26
Copyright © 1999-2015 Kariyer.net