Savronik Elektronik 

Şirket Bilgileri

Savronik 

Savronik Elektronik

Savronik, 1986 yılında Eskişehir'de STFA Holding ve grup şirketlerinin iştiraki ve tamamı milli sermaye ile kurulmuştur. Kuruluş amacı Türk Savunma Sanayiinin "milli" ve "kritik" kategorilerinde ele alınan "Elektronik Savunma Sistemleri" gereksinimlerine çözüm üretmektir.

Bu anlayışla hareket eden Savronik, Modernizasyon ve Araştırma Geliştirme Teknoloji Projeleri olarak iki temel başlık altında toplanabilen Türk Savunma Sanayii ihtiyaçlarına Sistem Geliştirme ve Teknolojik Alt Yapı Oluşturma kapsamında başarılı çözümler üretmiştir.

Yurtiçinde oluşacak Ar-Ge potansiyelinin yaratacağı "Teknolojik Bağımsızlık" ön planda ele alınmalıdır; bu sebeple Savronik "milli olması zorunlu" ya da "kritik" tüm teknolojiler için, o teknolojinin yaratıcısı ve sahibi olmayı hedeflemiştir.

Bu hedef ile her zaman Ar-Ge kurumları ve üniversiteler ile işbirliğini önemsemiş, Üniversite-sanayi işbirliğinin yarattığı sinerjiyi başarı ile çözümlere dönüştürmüş, bünyesinde lisansüstü çalışmaları desteklemiştir. Yatırımını insana ve teknolojik birikime yapmıştır. Edindiği gelişmiş sistem birikimi ile müşterilerine üstün teknolojik özelliklerde, performans/fiyat avantajlarına sahip çözümler sunmuştur.

Üretilen sistemler, tamamıyla milli kaynaklar ile gerçekleştirilmiş; ileri teknoloji ve müşteri ihtiyacına göre güncellenebilen esnek ve modüler başarılı çözümlere dönüşmüştür.

Savronik, bu yolda ilerlerken, müşterisini daima çözümün bir ortağı olarak görmüş ve geleneksel "ürüne dayalı çözüm" yerine "gereksinime özgü çözüm" stratejisini benimsemiştir.

Savronik'in misyonu Türk Savunma Sanayiinin elektronik cihaz ve sistem gereksinimlerine, üstün temel teknolojilerin Ar-Ge ile elde edilecek maliyet-performans etkin çözümlere dönüştürülmesi ile yanıt vermek, bu yolla ülkenin Savunma Sanayiinin bağımsızlığı için hizmet etmek, elde edilen birikimin ülke genelinde askeri ve sivil alanlarda farklı çözümlere dönüşebilmesinin sürekliliğini sağlamak için milli, kalıcı ve güvenilir kurum kimliğini korumaktır.

Savronik'in vizyonu milli bir Ar-Ge evi olarak ülke içinde savunma amaçlı elektronik cihaz ve sistem gereksinimlerine daha geniş spektrumda çözümler oluştururken, Türk Savunma Sanayii Politikası ve Stratejisi Esasları ile uyumlu dış pazarlara açılmayı sağlamaktır.

Savronik, üstlendiği misyonun gerekleri olan kabiliyetleri bünyesinde edinmiştir. Öncelikle odaklanılan konuların gereği olan ihtiyaçlar tüm yönleri ile tanınmıştır. İhtiyacın bir çözüme dönüştürülebilmesi için gerekli sistem ve alt sistem bileşenleri ile ilgili teknolojik birikim edinilmiştir. Bu birikimi çözüme dönüştürebilmek için gerekli geliştirme, üretim altyapısı ve birikimi oluşturulmuştur. Tüm bu bileşenler fonksiyonel süreçler ile tümleştirilerek gereksinimin bir çözüme dönüştürülmesi güvencesi sağlanmıştır. Firma içi süreçlerin sürekliliği, denetimi ve iyileştirilebilirliği AQAP-2110 NATO Kalite Standardı ile garanti altına alınmıştır.

 Savronik Elektronik İş İlanları


Açık pozisyon sayısı: 7
Pozisyon Şehir/Ülke Firma Adı
3D Görsel Sanatçısı Eskişehir Savronik Elektronik
3D Görsel SanatçısıSavronik Elektronik
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun, Katı yüzey modelleme, UV ve texture konularında deneyim sahibi, Map (normal map, height map, ambient occlusion vb.) oluşturma konusunda deneyim sahibi2D ve 3D grafik/model tasarım uygulamalarının (3D Studio MAX, MAYA, Blender, Photoshop, Zbrush, Mudbox vb.) bir veya daha fazlasında deneyim sahibi,Belirtilen standart ve notasyonlara uyumlu model tasarlayabilme,Herhangi bir oyun / simülasyon motorunda (Unity 3D, Unreal Engine, Cry Engine, Unigine vb…) deneyim sahibi ve tamamlanmış bir projede görev almış,Oyun ve diğer 3D yazılımların çeşitli alt alanları konusunda genel bilgi sahibi (grafik programlama, oyun mantığı, backend mimarileri, kullanıcı arabirimi, yapay zekâ, dinamik/kinematik model vb…)SVN, Git vb. sürüm kontrol sistemlerine aşina Tercihen Quixel Suite, Substance Designer, scripting konularında tecrübe sahibi,Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, Eskişehir' de ikamet eden veya edebilecek, Ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen, Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, Problem çözme, planlama ve takip yeteneği yüksek olan,  3D Görsel Sanatçısı takım arkadaşları arıyoruz.
Sürekli / Tam zamanlı         En az 2 yıl tecrübe İlan Detayı
Oyun/Simülasyon Programcısı Eskişehir Savronik Elektronik
Oyun/Simülasyon ProgramcısıSavronik Elektronik
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun, C/C++ programlama dillerine çok hâkim, en az bir scripting dili kullanmış, Visual Studio, Qt gibi geliştirme ortamlarında yazılım geliştirmiş, SVN, Git vb. sürüm kontrol sistemlerine aşina,Belirtilen standart ve notasyonlara uyumlu, temiz ve mümkün olduğunda yeniden kullanılabilir kod yazabilme ve dokümante edebilme,Oyun ve diğer 3D yazılımların çeşitli alt alanları konusunda genel bilgi sahibi (grafik programlama, oyun mantığı, backend mimarileri, kullanıcı arabirimi, yapay zekâ, dinamik/kinematik model vb.)Herhangi bir oyun / simülasyon motorunda (Unity 3D, Unreal Engine, Cry Engine, Unigine vb.) tamamlanmış bir projede görev almış veya motor geliştirme tecrübesi bulunan (tamamlanan çalışmalarından örnek sunum istenilecektir.)Tercihen OpenGL, DirectX, Unreal Engine 4, GLSL, HLSL, AI, animasyon konularında bilgi sahibi,Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, Eskişehir' de ikamet eden veya edebilecek, Ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen, Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, Problem çözme, planlama ve takip yeteneği yüksek olan,  Oyun/Simülasyon Programcısı takım arkadaşları arıyoruz.
Sürekli / Tam zamanlı         En az 2 yıl tecrübe İlan Detayı
Proje Yöneticisi/Yönetmeni Eskişehir Savronik Elektronik
Proje Yöneticisi/YönetmeniSavronik Elektronik
Üniversitelerin Elektrik-Elektronik veya Bİlgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun,Proje yönetim modelleri, V model, yaşam döngüsü konusunda bilgili, Tercihen PMP sertifikasına sahip, Proje yönetim planı, maliyet ve kar analizi, sistem tasarımı ve teknik çözüm hazırlama konularında tecrübeli,Tercihen SAP, PLM konularında bilgi sahibi, Atelye ve saha görevlerinde yer alabilecek, RAMS analizi konusunda tecrübeli, ilgili standartları bilen ve yorumlayabilen,Tercihen Raylı Sistemler sektörünü tanıyan, Araç Kumanda ve Kontrol Sistemleri , veri toplama, kayıt, görüntüleme, ve analiz konularında bilgi sahibi,Teknik resim okuyabilen, Visio, Doors, MATLAB kullanabilen, Tercihen Altimum, EPlan, Multisim, PSpice, Autocad veya Solidworks bilen, MS Office uygulamalarına hakim, İyi derecede İngilizce bilen (YDS 70+, TOEFL-CBT 213+, IBT 79+, veya IELTS 6,5+),Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, Eskişehir' de ikamet eden veya edebilecek, Ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen, Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, Problem çözme, planlama ve takip yeteneği yüksek olan, Proje Yöneticisi takım arkadaşları arıyoruz.
Sürekli / Tam zamanlı         En az 5 yıl tecrübe İlan Detayı
Yazılım Mühendisi Eskişehir Savronik Elektronik
Yazılım MühendisiSavronik Elektronik
Üniversitelerin Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden mezun,C, C++, Eclipse, QT, .NET,Jira, SVN program bilgilerine sahip,Mikroişlemci programlama konusunda çalışmış/bilgi sahibi olan,Haberleşme Protokolleri (RS232, RS485, SPI, I2C, CAN, UDP, TCP/IP vb.) konularında çalışmış/bilgi sahibi olan,QT Framework ile yazılım (uygulama, proje) geliştirmiş,FreeRTOS ve MQX gibi gerçek zamanlı işletim sistemleri ile çalışmış/bilgi sahibi olan,Teknolojik gelişmeleri takip eden, araştırmacı ve kendini geliştirmeye açık, öğrenme ve öğretme kabiliyeti yüksek,Görev takip ve ortak çalışma araçları hakkında bilgi/tecrübe sahibi (Jira, SVN vb.),Askerlik hizmetini tamamlamış, Analitik düşünme ve analiz etme yeteneği bulunan,Takım çalışmasına yatkın, Seyahat engeli olmayan, Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,Güvenlik soruşturması engeli bulunmayan,Yazılım Mühendisi takım arkadaşları arıyoruz.
Sürekli / Tam zamanlı         En az 2 yıl tecrübe İlan Detayı
Gömülü Yazılım Mühendisi Eskişehir Savronik Elektronik
Gömülü Yazılım MühendisiSavronik Elektronik
Üniversitelerin Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun,Eskişehir'de ikamet eden, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan, Gömülü ve gerçek zamanlı sistemlerde tecrübeli, FPGA tasarımı ve VHDL ile programlama deneyimine sahip olan, Mikro denetleyiciler ve DSP programlama  konusunda tecrübeli, C, C++ dilleri ile gömülü sistemler için programlama deneyimine sahip,Savronik tarafından belirlenen ilkelere, mühendislik metedolojilerine ve kalite hedeflerine uygun yazılım, yazılım modülleri tasarlayıp, gerçekleyecek,Mevcut yazılımları güncelleyip, iyileştirecek ve saha desteği verecek,Yazılım yaşam döngüsü boyunca gerekli konfigürasyon ve kalite güvence aktivitelerini yapacak; kaynak kod kontrolü, statik ve dinamik test gibi teknikleri kullanacak,Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, Çok iyi derecede İngilizce bilen (okuma, yazma, konuşma), Şirketimizin değerleri ile uyum sağlamaya istekli, Güvenlik soruşturması engeli bulunmayan, Gömülü Yazılım Mühendisi takım arkadaşları arıyoruz.Tercih Sebebi:Dijital haberleşmede modülasyon, demodülasyon, FEC teknikleri gibi konularda deneyimli olmak.
Sürekli / Tam zamanlı         En az 2 yıl tecrübe İlan Detayı
RF/Mikrodalga Tasarım Mühendisi Eskişehir Savronik Elektronik
RF/Mikrodalga Tasarım MühendisiSavronik Elektronik
• Üniversitelerin Elektrik-Elektronik veya Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun,• RF ve Mikrodalga tasarım konusunda bilgi sahibi,• PCB tasarım konusunda tecrübeli,• Tercihen RF Devreler tasarlayabilecek,• RF ve Mikrodalga test ve ölçüm cihazları kullanımında tecrübesi olan,• Tercihen RF tasarım yazılım araçları (HFSS,Genesys vb.) kullanımında tecrübeli,• En az 2 yıl deneyimli,• Eskişehir'de ikamet edebilecek,• MS Office programlarını iyi derecede bilen,• İyi derecede İngilizce bilen,• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,RF/Mikrodalga Tasarım Mühendisi takım arkadaşları arıyoruz.
Sürekli / Tam zamanlı         En az 2 yıl tecrübe İlan Detayı
Yazılım Mühendisi Eskişehir Savronik Elektronik
Yazılım MühendisiSavronik Elektronik
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,Üzerinde geliştirme yapabilecek seviyede ARM işlemci mimarisi ve Linux bilgisi olan,OOP kavramlarına ve C++ diline hakim, Qt üzerinde arayüz geliştirmiş, Network ve seri haberleşme protokolleri konusunda bilgi sahibi, SVN ve Git versiyon kontrol sistemlerine aşina, Çevik yazılım geliştirme tekniklerine uyum sağlayabilecek, Farklı ve yeni teknolojileri hızlıca öğrenip adapte olabilecek, Masaüstü ve gömülü sistemler için yazılım geliştirebilecek, MS Office uygulamalarına hakim, Çok iyi derecede İngilizce bilen (okuma, yazma, konuşma), Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, Eskişehir' de ikamet eden veya edebilecek, Ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen, Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, Problem çözme, planlama ve takip yeteneği yüksek olan, Yazılım Mühendisi takım arkadaşları arıyoruz.
Sürekli / Tam zamanlı         En az 2 yıl tecrübe İlan Detayı