Türkiye Hazır Beton Birliği 

Şirket Bilgileri

www.thbb.org

TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ

 

Kuruluşu ve Üye Profili

Seksenli yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye'de hazır beton üretiminin yaygınlaşmasıyla, 1988 yılında kurulan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Dernekler Yasası ve Ana Tüzük hükümleri uyarınca faaliyet gösteren mesleki bir kuruluştur. Hazır beton üreticisi bir firmanın THBB üyesi olabilmesi için öncelikle TSE Üretime Yeterlilik belgesi'ne sahip olması ve Birliğin diğer teknik yeterlilik kriterlerini yerine getireceğini taahhüt etmesi gerekmektedir. THBB üyeleri, Türkiye'deki yıllık hazır beton üretiminin yaklaşık % 70'ini temin etmektedirler. Sektör ve ülke yararına çalışmaları nedeniyle, 1995 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "Türkiye" sıfatını taşımaya layık görülen Birlik, Avrupa Hazır Beton Birliği 'nin de (ERMCO) asil üyesidir ve bu kuruluşun tüm organlarında ülkemizi temsil etmektedir.

Amacı

Türkiye Hazır Beton Birliği'nin kuruluşundan bu yana değişmeyen temel misyonu, topraklarının tamamına yakını deprem kuşağında bulunan ülkemizde, güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için standartlara uygun, yüksek dayanım sınıflarında, kaliteli beton kullanımının artması ve tekniğine uygun, doğru beton uygulamalarının yaygınlaşmasıdır.

Birlik Faaliyetleri

Sektörde Standardizasyon ve Kalite Belgeli Üretimin Yaygınlaşması: THBB kurulduğunda ülkemizde henüz bir hazır beton standardı dahi bulunmuyordu; 1994 yılında THBB ve TSE'nin işbirliğiyle hazırlanıp, yürürlüğe giren TS 11222 Beton - Hazır Beton Standardı, 2000 yılında THBB'nin katkılarıyla, EN 206 Avrupa Beton Standardı paralelinde gözden geçirilerek, yenilenmiş ve 2001 Şubat ayında yeni şekliyle yayınlanmıştır. Yine THBB'nin katılımıyla revize edilerek 2000 Şubat ayında yenilenen TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Standardı'nda , betonun, "hacim usülüyle değil, otomatik tartım usülüyle imalatının" zorunlu olduğu ibaresi yeralmaktadır. THBB tarafından 1994 yılından bu yana Hazır Beton Kalite Güvence Sistemi (KGS) denetimleri uygulanmaktadır; ilgili bölgelerdeki üniversite öğretim üyeleri tarafından bağımsız şekilde yürütülen sistem ve ürün denetimlerine dayalı bu sistemin, ülke çapında geçerli, akredite bir denetim mekanizması olması hedeflenmektedir.

Eğitim: THBB, her yıl belirlenen eğitim programı çerçevesinde, resmi kurumların da işbirliğiyle sektör mensuplarına yönelik hizmetiçi eğitim kursları vermekte, ayrıca , mühendislerden müteahhitlere, meslek lisesi öğrencilerinden yapı denetim kuruluşlarına, resmi kurumlardan belediyelere kadar, ilgili pek çok kesime yönelik paneller, sempozyumlar düzenlemektedir.

Çevre Sağlığı - İş ve İşçi Güvenliği: THBB, sektörün yalnızca teknik donanım ve üretim kalitesi açısından değil, çevre kontrolü ve iş güvenliği açısından da gelişerek, bu alandaki ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğun yaygınlaşmasını hedeflemektedir. THBB tarafından yayınlanan Çevre Sağlığı - İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı denetim listeleri, üye tesislerin bu alanlarda kontrol ve teşvikine esas teşkil etmektedir. THBB'nin hazır beton sektöründe doğal ve kentsel çevreyle uyumlu üretim ve hizmetin teşviki amacıyla 1998 yılında ilkini, 2000 yılında da ikincisini düzenlediği ulusal ve uluslararası temsil içerikli Yeşil Nokta Çevre Yarışması bu açıdan önemli bir faaliyettir.

Teknik Araştırmalar - Üniversitelerle İşbirliği: THBB, üniversitelerin ilgili bölümleriyle sürekli ve yoğun bir işbirliği yürüterek, Türkiye'de kullanılan betonların nitelikleri, deprem hasarlarında beton kalitesinin rolü vb konularda teknik araştırmalar yaptırmakta, raporlar hazırlamaktadır. Ayrıca, üniversitelerde beton konusunda yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarına burs desteği sağlanmaktadır.

Basılı Yayınlar ve Internet Sitesi: THBB yayın organı olarak 1993 yılından bu yana iki ayda bir yayınlanmakta olan "Hazır Beton" dergisi, Türkiye'de doğrudan hazır beton sektörüne yönelik olarak çıkan tek süreli yayındır. Bunun dışında, hazır betonun üretim, taşıma ve kullanımına ilişkin teknik yayınlar; Türkiye'de hazır beton sektörünün gelişimine yönelik istatistiki değerlendirme ve raporlar; yapılarda kaliteli beton kullanımının önemine ilişkin bilgi ve uyarı amaçlı afiş ve broşürler; deprem haritası, Afet Yönetmeliği gibi resmi kurumların işbirliğiyle bastırılan dokümanlar, THBB'nin sektöre ve topluma yönelik yayın çalışmaları arasındadır. Örneğin, bugün Türkiye'deki tüm yapı meslek ve endüstri meslek liselerinde okutulan "Meslek Liseleri İçin Her Yönüyle Beton" adlı ders kitabı, THBB ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle bastırılan ve ülkemizdeki tüm meslek liselerinin öğrenci ve öğretmenlerine ücretsiz olarak dağıtılan bir kitaptır.

Internet üzerinde hazır beton sektörüne ve Türkiye Hazır Beton Birliği'ne ilişkin en kapsamlı ve güncel bilgilere ulaşılabilecek kaynak Türkiye Hazır Beton Birliği Internet Sitesi'dir. (www.thbb.org) Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan sitede, hazır betonun üretin ve standart bilgilerinden, üye bilgilerine kadar sektörle ilgili ulusal ve uluslararası nitelikli pek çok bilgi ve duyuru bulunmaktadır.

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

TDV
ERMCO (European Ready Mixed Concrete Organization)
KalDer (Kalite Derneği)
Bilişim Vakfı
Deprem Vakfı

 


Türkiye Hazır Beton Birliği İş İlanları

Firmanın yayında ilanı bulunmamaktadır.