Türkiye Noterler Birliği 

Şirket Bilgileri

http://www.noterlerbirligi.org.tr

Türkiye Noterler Birliği


Türkiye Noterler Birliği İş İlanları


Açık pozisyon sayısı: 8
Pozisyon Şehir/Ülke Firma Adı
MEMUR Ankara Türkiye Noterler Birliği
MEMURTürkiye Noterler Birliği
Söğütözü Caddesi No:4 Söğütözü-Ankara 06520 adresinde hizmet veren Türkiye Noterler Birliği’nde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartlara haiz üç personel alınacaktır.
 
En az iki yıllık üniversite mezunu, tercihen Adalet Yüksek Okulu mezunu olmak,
Aranılan pozisyonda en az bir yıllık iş deneyimi bulunmak,
Dosya Takibi ve güncellemelerini yapabilen,
Servis ile ilgili yazışmaları ve takibini yapabilen,
Servis için gerekli kırtasiye malzemelerinin temini ve takibini yapabilen,
Görevi dahilinde kalite ile ilgili varolan ya da ortaya çıkabilecek problem tespiti ile ilgili tedbirlerin zamanında alınması, konunun servis amirlerine iletilmesi ve önleyici faaliyetlerde bulunulmasını sağlayabilen,
Belirtilen görev ve sorumluluklar ile ilgili olarak her türlü bilgiyi istendiği takdirde servis amirlerine aktarabilen/raporlayabilen,
Her türlü belge, yazışma, sözleşme, protokol, teknik ve idari şartname, ihale dosyaları, rapor ve benzeri evrakları düzenli bir biçimde dosyalayabilen ve muhafaza edebilen,
Microsoft Ofis veya Open Ofis türü ofis programlarını (Word, Excel, Powerpoint vb.) çok iyi kullanabilen,
Çözüm odaklı düşünebilen ve davranabilen, eleştiriye açık, hızlı ve dinamik, dinlemeyi bilen,
5-Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış veya yedeğe geçirilmiş olmak,
Sürekli / Tam zamanlı    Meslek yüksekokulu (Mezun), Üniversite (Mezun)     En az 1 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Muhasebe Uzmanı Ankara Türkiye Noterler Birliği
Muhasebe UzmanıTürkiye Noterler Birliği
Söğütözü Caddesi No:4 Söğütözü-Ankara 06520 adresinde hizmet veren Türkiye Noterler Birliği’nde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartlara haiz üç Muhasebe Uzmanı alınacaktır. 
Üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu veya Mühendislik Fakültesi mezunu olup tercihen Muhasebe alanında yüksek lisans yapmış olmak,
Tercihen Mali Müşavirlik ruhsatına sahip olmak,
Orta seviyede (okuma, yazma, konuşma) İngilizce bilmek,
Aranılan pozisyonda en az 3 yıllık iş deneyimi bulunmak,
Muhasebe ve finans alanında iş deneyimine sahip olmak,
Teknik bilgi, muhasebe sistemleri altyapı bilgisi ve mali müşavirlik bilgisi, dikkatli, analiz ve yorumlama yetisine sahip olmak,
MS Office programlarına hakim
 Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış veya yedeğe geçirilmiş olmak
Sürekli / Tam zamanlı    Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)     En az 3 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Müdür Ankara Türkiye Noterler Birliği
MüdürTürkiye Noterler Birliği
Söğütözü Caddesi No:4 Söğütözü - Ankara 06520 adresinde hizmet veren Türkiye Noterler Birliği’nde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartlara haiz Noterlik İlişkileri Müdürü alınacaktır.
Üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu, tercihan Hukuk Fakültesi mezunu olup Muhasebe veya İşletme Yüksek Lisansı yapmış olmak,
İyi derecede (okuma, yazma, konuşma) İngilizce bilmek,
En az 10 yıllık iş deneyimi bulunmak,
Tercihen muhasebe bilgisi ile yöneticilik deneyimine sahip olmak,
Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış veya yedeğe geçirilmiş olmak
Sürekli / Tam zamanlı    Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)     En az 10 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Müdür Ankara Türkiye Noterler Birliği
MüdürTürkiye Noterler Birliği
Söğütözü Caddesi No:4 Söğütözü -Ankara 06520 adresinde hizmet veren Türkiye Noterler Birliği’nde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartlara haiz Strateji, İletişim ve İnsan Kaynakları Müdürü alınacaktır.
4 yıllık Üniversite mezunu, tercihen Mühendislik Fakültesi (Endüstri) mezunu olmak veya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu ve İşletme Yüksek Lisansı yapmış olmak,
İleri seviyede (okuma, yazma ve konuşma) İngilizce bilmek,
En az 10 yıl iş deneyimi sahibi olmak,
Tercihen strateji geliştirme, iletişim ve insan kaynakları uygulamaları bilgisi, yöneticilik deneyimine sahip olmak,
Teknik bilgi, proje yönetim bilgisi, iletişim, lider vasıflı olması, inandırıcı, dürüst, kuralcı ve sonuç odaklı olmak,
Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış veya yedeğe geçirilmiş olmak
Sürekli / Tam zamanlı    Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)     En az 10 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Şef Ankara Türkiye Noterler Birliği
ŞefTürkiye Noterler Birliği
Söğütözü Caddesi No:4 Söğütözü-Ankara 06520 adresinde hizmet veren Türkiye Noterler Birliği’nde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartlara haiz İnsan Kaynakları Birim Şefi alınacaktır.
 Üniversite mezunu, tercihen İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve ya Endüstri Mühendisliği mezunu olmak ve İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisansı yapmış olmak,
Orta seviyede (okuma, yazma, konuşma) İngilizce bilmek,
İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikasına sahip olmak,
 Aranılan pozisyonda 7-10 yıllık iş deneyimi bulunmak,
Tercihen 5 yıl insan kaynakları yönetimi deneyimine sahip olmak,
Sosyal Güvenlik Hukuku bilgisi ile mülakat teknikleri bilgisi ve yöneticilik becerisi olmak,
Personel özlük işlemleri bilgisine sahip olmak,
Anahtar Performans göstergeleri hedeflerini belirleme ve uygulama konusunda deneyimi olmak,
Çalışanların hedef gerçekleşmelerini takip etme, performans değerlendirici ile iş birliği yaparak düşük performansın nedenlerini araştırma ve iyileştirmeye yönelik tedbirler geliştirme konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,.
Kontrol Faaliyetlerini yürütürken kritik tüm noktalarda kontroller gerçekleştirerek sonuçlara göre düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunma konusunda deneyimli olmak,
Eğitim ihtiyacı analizi yapmak, kaynak planlaması yapmak ve eğitim takvimini belirlemek konularında deneyimli olmak,
Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış veya yedeğe geçirilmiş olmak
Sürekli / Tam zamanlı    Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)     En az 7 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Memur Ankara Türkiye Noterler Birliği
MemurTürkiye Noterler Birliği
Söğütözü Caddesi No:4 Söğütözü-Ankara 06520 adresinde hizmet veren Türkiye Noterler Birliği’nde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartlara haiz bir personel alınacaktır.
1- En az 2 yıllık üniversite mezunu olmak,
2- Aranılan pozisyonda en az üç yıllık iş deneyimi bulunmak,
3- İyi Derecede İngilizce bilmek,
3- Ofis ve evrak işlemlerinin takibini üstlenebilecek, tercihan Yönetim Kurulu Asistanlığı ve Kurumsal İletişim konusunda tecrübe sahibi olmak,
4- MS Office programlarına hakim ve ofis ekipmanlarını kullanabilen,
5-Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 
Sürekli / Tam zamanlı    Meslek yüksekokulu (Mezun), Üniversite (Öğrenci), Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)     En az 3 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Bilgi Güvenliği Uzmanı Ankara Türkiye Noterler Birliği
Bilgi Güvenliği UzmanıTürkiye Noterler Birliği
Söğütözü Caddesi No:4 Söğütözü-Ankara 06520 adresinde hizmet veren Türkiye Noterler Birliği’nde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartlara haiz Bilgi Güvenliği Uzmanı alınacaktır.
Bilgi güvenliği çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, ADC, Web Gateway, Email Gateway, VPN, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM)ilgili asgari 3 sene deneyim(kurulum, yönetim) sahibi olmak,
Planlama,takip, ve önceliklendirme becerileri,
Analitik/çözümleyici düşünce becerisi,
Teknik yazı, belgelendirme ve sunum becerileri,
İletişim ve takım çalışması becerileri,
Güncel gelişmeleri ve gerektiğinde üretici firma, 3. taraf yazışmalarını takip edebilecek İngilizce bilgisi,
Kurumsal çözüm odaklılık,
Üniversitelerin ilgili (Bilgisayar, Elektronik Mühendisliği vb.) bölümlerden lisans veya üstü dereceyle mezun olmak,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamak,
Temel bilgi teknolojisi (CCNA, Linux, Microsoft vb.)veya bilgi güvenliği(Security+, CCSA, SSCP, vb. ) sertifikasyonu
Sürekli / Tam zamanlı    Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)     En az 3 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme
Java Yazılım Uzmanı Ankara Türkiye Noterler Birliği
Java Yazılım UzmanıTürkiye Noterler Birliği

Üniversitelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun,
Java dili ile uygulama geliştirme konusunda en az dört yıl deneyimli,
JavaServer Faces 2 deneyimine sahip.
Spring Framework’u etkin biçimde kullanabilen
Swing kütüphaneleri ile masaüstü uygulamaları geliştirme konusunda bilgi sahibi,
Nesneye yönelik programlama, tasarım kalıpları kavramlarını etkin bir biçimde kullanabilen,
UML ile modelleme, tasarım yapma konularında deneyimli,
Object Relational Mapping araçları konusunda deneyimli,
CMMI Teknik Çözüm süreç alanında bilgi sahibi,
Takım çalışmasına yatkın,
Detaylara önem veren, dikkatli,
İyi derecede İngilizce bilen,
Erkek adaylar için, askerliğini tamamlamış olmak
Sürekli / Tam zamanlı    Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)     En az 4 yıl tecrübe İlan Detayı
Firmanın ilanlarını listede gösterme

Kariyer.net Mobil
Kariyer.net Sosyal Medya
Kariyer.net İştirakleri
Unisbul.com
Oyun ablası, part-time iş ve eleman bulmanın en doğru yolu
İşteSosyal
On binlerce iş ilanıyla, Türkiye`nin ilk sosyal kariyer platformu
Tüm İşler Burada
Türkiye’deki tüm iş ilanları ve ücretsiz iş ilanı verme sitesi
Yetenek.li
Yeteneklerini sergile, yeni yeteneklerini bul
HRVenue
İş görüşmesinin yeni yolu
Kariyer.net bir
iştirakidir
Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Özel İstihdam Bürosu Olarak 31/08/2012-30.08.2015 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından 03.08.2012 tarih ve 183936 sayılı karar uyarınca 170 nolu belge ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınması yasaktır. Şikayetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarına başvurabilirsiniz. Diğer iller için tıklayın. Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü: 0212 249 29 87 Türkiye iş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Ümraniye Hizmet Merkezi : 0216 523 90 26
Copyright © 1999-2015 Kariyer.net