Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Yalova(Çiftlikköy)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Mimarlık

Mimarlık

Başvuru Sayısı

56 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

56 başvuru

Departman

Mimarlık

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

ŞİRKET VE POZİSYON BİLGİLERİ

APEC Çelik soğuk şekilledirilmiş galvanize çelik ile üretilen yapılarda mühendislik ve üretim kapasitesi olarak Türkiye ve Avrupa’daki lider firmalardan biridir. 

Yurtiçi ve yurtdışı projelerde yeni nesil çelik yapılar ve modüler sistemlerin mühendislik, imalat ve anahtar teslim uygulamalarını yapan şirketimizin Taşköprü, Yalova'da yer alan üretim tesisinde aşağıda belirtilen niteliklere sahip "Tasarım Mimarı"arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


- Üniversitelerin Mimarlık veya İç Mimarlık bölümlerinden mezun,

- İç mimari, dekorasyon, ince işler, mobilya, detay ve proje uygulamalarında (tercihen lüks konut ve konaklama alanlarında) en az 5 yıl deneyimli,

- Malzeme ve işçilik kalitesi, detay, ince yapı, saha uygulama takibi bilgisine sahip,

- Yapı malzemeleri, yeni malzemeler ve kompozit malzemelerle ilgili ve araştırmacı,

Tercihen modüler yapı, tiny house veya karavan gibi alternatif alanlarda iç mimari ve dekorasyon uygulamalarında tecrübeli,

- Autocad, Office ve diğer mesleki yazılımlara ileri düzeyde hakim,

- Tercihen SketchUp, 3dsmax ve Photoshop kullanabilen,

- Yazılı/sözlü iletişim ve sunum becerileri yüksek, disiplinli ve sonuç odaklı,

- Yoğun iş temposu, esnek çalışma saatleri ve takım çalışmasına yatkın, işini sahiplenen, motivasyonu yüksek,

- Analitik düşünme ve pratik çözümler üretme yetilerine sahip,

- İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak ileri düzeyde kullanabilen,

- Aktif olarak araç kullanan, yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan,

- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

- Taşköprü, Yalova veya yakın lokasyonlarda ikamet eden yada edebilecek;

SORUMLULUKLAR

- Teknik ekipten gelen taleplere göre tiny house veya başka ürünlerin mimari tasarımlarını yapmak.

- Tasarım ve ürün geliştirme sürecini destekleyecek, muadil veya yeni malzeme alternatifleri araştıracak, önerecek ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayacak,

- Dekorasyon uygulamalarını kontrol ve takip edecek ve nokta detayları geliştirecek,

- Tasarım sonrası uygulamadan sorumlu olacak olan İnce İşler Mimarı ile takım çalışması yaparak en doğru mimari ürünleri ortaya çıkartacak,

'Tasarım Mimarı' pozisyonunda faaliyet gösterecek takım arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)
B sınıfı

Tasarım Mimarı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tasarım Mimarı Tasarım Mimarı Maaşları Tasarım Mimarı Nasıl Olunur? Tasarım Mimarı Nedir? Tasarım Mimarı İş İlanları
APEC ÇELİK YAPI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Üretim / Endüstriyel Ürünler / Çelik Montaj İmalat 2+

Şirketin Aydınlatma Metni

APEC ÇELİK YAPI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;* Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,* Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,* Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,* İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,* İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,* Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,* Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılmasıve/veya* Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır. Kişisel Verilerin aktarılması;Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;* Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine,* Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,* Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,* Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,* Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;* İşlenip işlenmediğini öğrenme,* İşlenmişse bilgi talep etme,* İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,* Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,* Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,* KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,* Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,* Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,* Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya apec@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Tasarım Mimarı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Tasarım Mimarı Tasarım Mimarı Maaşları Tasarım Mimarı Nasıl Olunur? Tasarım Mimarı Nedir? Tasarım Mimarı İş İlanları