Okul Müdürü Canada Okulları

İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)

Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Çocukların değer gördüğü, keşfetmeye ve araştırmaya cesaretlendirildiği, insan ilişkilerinin merkezde olduğu ve çocukların bütünsel gelişimine odaklanılan bir ortam yaratma vizyonu ile yola çıkan Canada Okulları büyümeye devam ediyor. Bu yolda bizimle birlikte öğrencilerin hayallerini, cesaretlerini ve özgüvenlerini tüm dünyaya yayacak Okul Müdürleri arıyoruz.

 
 • Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden mezun, tercihen yüksek lisans yapmış, Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlamış,
 • Tercihen Özel Eğitim Kurumlarında en az 5 yıl Müdürlük görevleri yapmış,
 • İleri düzeyde İngilizce bilen,
 • Bütün eğitim sürecini yöneterek ekip koordinasyonunu sağlayabilecek,
 • MEB tarafından özel okullarda yönetici olarak atanma engeli bulunmayan (İlkokul-Ortaokul-Lise),
 • MEB yönetmeliklerine hakim ve resmi mevzuata/gelişmelere hakim ve yasal süreçleri takip edebilecek,
 • Problem çözme, güçlü koordinasyon ve organizasyon becerisi olan,
 • Güçlü iletişim ve analiz yeteneğine sahip, ekip çalışmasına yatkın,
 • Yeni Projeler üreterek kurumun marka düzeyini yukarıya çekebilecek,
 • Çağdaş eğitim yöntem ve teknolojilerini kullanabilen,
 • Hızlı düşünüp etkin karar alma yeteneğine sahip,
 • Uluslararası Eğitim Programlarına (IB, IGCSE, CIS)hakim, sertifikasyon süreçlerinde yeralmış


İŞ TANIMI

 • Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışıyla yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretimi sağlamak. Okulu bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle işbirliği içinde yönetmek
 • Eğitim ve öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek, sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurul, komisyon ve ekipleri oluşturmak
 • Kurum menfaatleri için yönetimin bilgisi ve onayı dahilinde kararlar almak, sorumlular belirlemek ve ilgili yöneticiler tarafından uygulatılmasını sağlamak,
 • İşleyişte çıkabilecek zorlukların giderilmesini sağlamak, işleyişi izlemek ve gereken yerlere uyarılarda bulunmak
 • Yönetim kuruluna her türlü konu ile ilgili düzenli rapor vermek.
 • Kurum vizyonunu kişisel olarak özümseyerek, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışanları yönlendirmek, motive etmek ve yetkilendirmek,
 • Çalışanları yüksek performans göstermeleri yönünde teşvik etmek, yönlendirmek    
 • Kurum hedeflerini gerçekleştirmek için paydaşları ile iyi iş ilişkiler kurabilmek ve sürdürebilmek,
 • Farklı fikirleri ve yaklaşımları ortak bir noktada buluşturabilmek, 
 • Kurum stratejilerini operasyonel faaliyetlere dönüştürebilmek.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Eğitim

Çalışma Şekli:

Haftaiçi 08.00 - 17.00

Sosyal / Yan Haklar:

Yemekhane

Çalışan Profili:

Beyaz Yaka: 200-249
Mavi Yaka: 1-24