Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Üretim Girdileri Satınalma Yöneticisi

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Eskişehir(Tepebaşı)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Satınalma

Satınalma

Başvuru Sayısı

194 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

194 başvuru

Departman

Satınalma

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Eskişehir OSB 17.Cadde de bulunan Şirketimize hazır pencere ve kapı doğrama fabrikamıza üretim girdileri satınalma yöneticisi arayışımız mevcuttur.

 • Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun (tercihen Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği),
 • MS Office programlarına hakim,
 • Satın alma süreçlerinde en az 3 yıl deneyime sahip,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • İkna kabiliyeti yüksek ve müzakere becerilerine sahip,
 • İletişimi kuvvetli, ekip çalışmasına yatkın,
 • Analiz yeteneği gelişmiş, sorumluluk bilinci yüksek,
 • Aktif araç kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Eskişehir’de ikamet edecek.


GÖREV TANIMI

 • Talep edilen mal ve hizmetlerin en uygun koşullarda tedarik edilebilmesi için fiyat araştırmalarının yapılması,
 • Talep edilen kalite ve teknik özelliklere uygun malzemelerin optimum süre ve fiyatta teslimini sağlayacak tedarikçi firmalar ile iletişime geçip satın almanın sağlanması,
 • Kurumun prosedür ve hedeflerine uygun olarak tüm satın alma süreçlerini (teklif alma, değerlendirme,  ihale, müzakere/pazarlık, sözleşme) yürütmek , Satın alma sürecinin baştan sona yönetiminden sorumlu olmak,
 • Piyasa verilerini takip ederek , trend analizi , maliyet çalışmaları yapmak
 • Yurt dışı alımlarda İthalat Operasyon birimini ile beraber çalışmak,
 • Sorumlu olduğu kategorilerle ilgili tedarikçi bulma, geliştirme, iyileştirme çalışmaları yapmak,
 • Tedarikçi ilişkilerini etkin biçimde yönetmek, tedarikçi değerlendirme çalışmalarını yapmak,
 • Satın alma faaliyetleriyle ilgili periyodik raporları hazırlamak,
 • Satın alma süreç iyileştirme çalışmaları yapmak.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Grup Satınalma Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Grup Satınalma Yöneticisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİİş başvuru formunda ve özgeçmişinizde tarafınızca yazılı iletilen ad, soyad, kimlik numarası, doğum tarihi, medeni durum, iletişim adresi, eğitim durumu, iş tecrübesi, referans bilgileri başta olmak üzere ve sağlık, ceza mahkûmiyeti. özel nitelikli kişisel verileri de kapsayarak tüm verilerin doğru ve güncel olduğunu varsaydığımızı, işbu verilerinizin ve mevzuatın açıkça izin ve yetki verdiği durumlarda özel nitelikte kişisel verilerinizin, işe alım sürecinde başvurunuzun pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, sizinle iletişime geçilmesi, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda sonraki dönemlerde ortaya çıkabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi ve makul bir süre işlenmesi, referans olarak göstermiş olduğunuz kişilerle bilgilerinizin teyidi için görüşülmesi, şirket içi mal ve can güvenliğinin sağlanması, acil durumlarda müdahale yapılabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak personel yönetim sistemlerine ilişkin yazılım ve veri tabanlarına işleneceğini, gerekli olması durumunda Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla paylaşılabileceğini, ayrıca verilerinizin işverenin operasyonel faaliyetlerini yürütmek için bulut hizmeti almış olduğu firmaların yurt içi ve yurt dışı sunucularında da işlenebileceğini, tüm bu faaliyetleri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde belirlenen sınırlar ve sürelere uyarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri de almak suretiyle gerçekleştireceğimizi bilginize sunarız.HAKLARINIZ(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) Bu bilgilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesindeki KVK başvuru formu kullanılarak[ACK1] yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle ya da noter vasıtasıyla) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir.Unvan: EUROPEN END. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.Mersis no: 0459003180400015KEP adresi: europenendustri@hs02.kep.trFiziki Posta adresi: Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde No:33 Eskişehir/TÜRKİYEVeri Sorumlusu: EUROPEN END. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.İşbu aydınlatma metni kapsamında bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ediyorum.

Detaylı Bilgi

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş. İş İlanları

Grup Satınalma Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Grup Satınalma Yöneticisi İş İlanları