Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

İnsan Kaynakları İş Ortağı

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

İstanbul(Asya)(Kadıköy, Ataşehir)
3 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

316 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

316 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Kurumlarında görevlendirilmek üzere;

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Tercihen sağlık sektörü deneyimi olan,
 • İnsan Kaynakları alanında (işe alım, yetenek yönetimi, organizasyonel gelişim,kariyer yönetimi,eğitim ve gelişim, bordro ve özlük işlemleri,raporlama vb.) en az 4 yıl deneyimli,
 • Tercihen İK İş Ortağı pozisyonunda 4 yıl görev almış olan,
 • İyi seviyede İngilizce bilen,
 • 4857 sayılı iş kanununa ve mevzuatlara hakim,
 • MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen,
 • LMS sistemlerini kullanabilen,
 • İletişimi güçlü, ekip çalışmasına yatkın,
 • İş takibi konusunda dikkatli; sorun çözebilen, sonuç odaklı çalışabilen,
 • Değişime ve büyümeye ayak uydurabilecek, sorumluluk bilincine sahip,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Anadolu yakasında ikamet eden,

İnsan Kaynakları ekibimizde "İnsan Kaynakları İş Ortağı" pozisyonunda görev alacak çalışma arkadaşı aramaktayız.


İŞ TANIMI

 • İnsan kaynaklarının tüm fonksiyonlarında stratejik İK İş Ortağı olarak süreçlerin yürütülmesi,
 • Çağdaş insan kaynakları uygulamalarını araştırmak, uygulanabilecek yeni önerileri geliştirmek, bu hedeflere ulaşmak için uygun platformların kullanılmasını sağlamak
 • İnsan kaynakları süreçlerinin iyileştirilmesi ve sistem geliştirme çalışmalarında etkin rol alarak,değişen hedef ve stratejiler doğrultusunda İK süreçlerinin tasarlanması
 • Mevcut ve potansiyel organizasyonel ihtiyaç analizlerinin yapılarak gerekli koordinasyonun sağlanması,
 • Çalışan motivasyon ve bağlılığının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
 • Mükemmel müşteri memnuniyetinin sağlanması için gerekli eğitim ve gelişim süreçlerinin planlanması ve uygulanması
 • Yetenek kazandırma ve tutundurma çalışmalarının aktif olarak yürütülmesi
 • Talep ve geri bildirimlerine göre iç müşterinin en doğru çözüm için yönlendirilmesi ve danışmanlık yapılması,
 • İş ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümler ve projelerin geliştirilmesi için bölüm yöneticileriyle birlikte çalışılması
 • İstenilen raporların hazırlanması ve analiz edilmesi vb. görevlerden sorumlu olacaktır.

Aday Kriterleri

En az 4 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı

İnsan Kaynakları İş Ortağı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları İş Ortağı İnsan Kaynakları İş Ortağı Maaşları İnsan Kaynakları İş Ortağı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları İş Ortağı Nedir? İnsan Kaynakları İş Ortağı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA FORMUGrup firmaları kapsamında İSTEK Servis Eğitim Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “İstek Servis” olarak anılacaktır), Yeditepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İstek İstanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş. ve AR-GE Analiz Merkezleri Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle başta siz değerli aday çalışanlarımız olmak üzere İstek Servis ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve Kanun’un 4. Maddesinde emredilen sınırlar çerçevesinde;a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,b) Doğru ve güncel olarak,c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,d) İşlenme amaçlarına uygun sürelerde muhafaza ederek işlemekteyiz. 1. İşlenen Kişisel Veri Tipleri, İşleme Amaçları ve Hukuki Dayanaklarıİstek Servis olarak bizler siz değerli aday çalışanlarımıza ilişkin kanuni ve sözleşmesi yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.Buna göre aşağıda belirtilen kişisel verileriniz açıklanan amaçlarla işlenecektir.a) Kimlik ve İletişim Verileri Tarafınıza ait Kimlik ve İletişim Verileri Kanun’un 5/2 fıkrasının f bendi kapsamında meşru menfaatimiz çerçevesinde işlenecektir. Bu kapsamda başvurularınızı değerlendirmek ve sizlerle iletişime geçmek için Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Kimlik Belgesi sureti, Doğum Tarihi, e-posta adresi, cep telefonu, ev telefonu, fiziki adres bilgileri ve benzeri bilgileriniz işlenecektir.b) Öz geçmiş ve Mesleki Deneyim BilgileriTarafınıza ait geçmiş eğitim ve çalışma hayatınıza ilişkin diploma, sertifika, yabancı dil, kurs, sektör, geçmişte çalışılan şirket unvanı, pozisyonu, referans, askerlik durumu ve varsa seyahat engeli bilgileriniz Kanun’un 5/2 fıkrasının a ve f bendi uyarınca kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatimiz doğrultusunda İstek Servis tarafından işlenecektir. Bu kapsamda ilgili veriler siz aday çalışanlarımızın işe alım değerlendirilmesinin yapılması ve çalışmaya başladığınız zaman verimli olabileceğiniz alanların tespiti maksadıyla işlenecektir. 2. Kişisel Veri Sahibinin Kanun'a Dayalı HaklarıBu kapsamda değerli aday çalışanlarımız uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan İstek Servis' e başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirlerBuna göre, ilgili kişiler;a) Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d) Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,f) İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,g) Kanun'a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.3. Başvuru Usulü ve İçeriğiYukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;a) 26 Ağustos Yerleşimi İnönü Mah. Kayışdağı Cad. Ataşehir İstanbul adresine yazılı olarak veya;b) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından İstek Servis’ e daha önce bildirilen ve İstek Servis’in bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle insankaynaklari@istek.org.tr adreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.Bu yollar haricinde siz aday çalışanlarımız tarafından yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;a) Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,d) Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, vee) Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.4. Başvuruların Cevaplandırılmasıİstek Servis’e gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

İnsan Kaynakları İş Ortağı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları İş Ortağı İnsan Kaynakları İş Ortağı Maaşları İnsan Kaynakları İş Ortağı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları İş Ortağı Nedir? İnsan Kaynakları İş Ortağı İş İlanları