Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Satın Alma Yöneticisi

3S Kale Holding A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Güngören)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Tedarik Yönetimi

Tedarik Yönetimi

Başvuru Sayısı

250 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

250 başvuru

Departman

Tedarik Yönetimi

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat veya Mühendislik bölümlerinden mezun,
 • Satın alma süreçleri, tedarikçi ilişkileri ve süreç yönetimi alanlarında 8 – 10 yıl deneyimli,
 • Gayrimenkul ve Enerji sektör bilgisi bulunan,
 • MS Office, Logo, Yapıtaşı programlarını aktif kullanabilen,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Yazılı ve sözlü İletişim becerileri gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın,
 • Planlama, organizasyon ve raporlama becerileri gelişmiş,
 • Muhakeme ve karar verme yetenekleri gelişmiş,
 • Hizmet bilinci yüksek ve zaman yönetiminde başarılı,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

İş Tanımı:

 • Satın alma süreci ile ilgili alternatif tedarikçilerin belirlenerek piyasa fiyat araştırmalarının yapılması ve ilgili yazışma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tedarikçi tekliflerinin raporlanması, değerlendirmeye sunulması ve kurum prosedürleri kapsamında satın alma sürecinin başlatılması,
 • Tedarikçi sözleşmelerinin uygun standartlara göre imzalanması ve satın alma süreçlerinin sözleşme koşullarına uygun biçimde yürütüldüğünün takip ve kontrolünün gerçekleştirilmesi,
 • Onaylı tedarikçi listesinin oluşturulması ve pazar geliştirmesine katkı sağlayacak yeni tedarikçilerin bulunması,
 • Faturalar, satın alma siparişleri ve ihale sözleşmeleri gibi kayıtların tutulması, ERP sistemi üzerinden güncelliğinin sağlanması,
 • Satın alma ve Tedarik Yönetimi ile ilgili prosedürleri hazırlanması ve revize edilmesidir.

Aday Kriterleri

8 - 10 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)
B sınıfı

Satın Alma Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Yöneticisi / Yönetmeni Satın Alma Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Satın Alma Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Satın Alma Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Satın Alma Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları
3S Kale Holding A.Ş.

Yenilenebilir Enerji / İnşaat 1+

Hakkımızda

2015 yılında grup şirketlerini bünyesinde toplayan 3S Kale Holding A.Ş., gayrimenkul ve enerji alanlarına öncelik vererek, kentsel dönüşüm ve jeotermal enerji gibi Türkiye için çok önemli dinamiklerden hareketle ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır.

2015 yılında grup şirketlerini bünyesinde toplayan 3S Kale Holding A.Ş., gayrimenkul ve enerji alanlarına öncelik vererek, kentsel dönüşüm ve jeotermal enerji gibi Türkiye için çok önemli dinamiklerden hareketle ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ3S KALE Holding A.Ş. olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor ve kişisel verilerle ilgili düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda, sizleri bilgilendirmek istiyoruz.İşbu Aydınlatma Metni 3S Kale Holding A.Ş ve/veya bünyesinde bulunan şirketlerine yapmış olduğunuz iş veya staj başvurusuna istinaden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve bu işlenen kişisel verilerinizin hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile sahip olunan haklar ile ilgili hazırlanmıştır.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz;• İnsan Kaynakları Politikalarının yürütülmesi,• Çalışan adaylarının iş/staj başvuru seçme, değerlendirme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik,6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.2. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarılabileceği6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” ile 5. Maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde işlenmek üzere Şirketimize bağlı merkez ve/veya birimlerine, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, Şirketimize bağlı birimlerin iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Şirketimiz İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme süreçlerine yönelik otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimize bağlı birimler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.4. Kişisel Verilerinizin Tarafımızca Güvenliğinin Temin Edilmesi ve Saklanma SüreleriKişisel verileriniz, işbu “Aydınlatma Metni”nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirketimiz ve Şirketimize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Bu kapsamda, kanunlarda daha uzun bir süre öngörülmediği ve hukuki ilişkinin devam etmediği takdirde yapılan işin ve aranılan pozisyonun özellikleri itibariyle değerlendirme süreçlerinin uzun zaman alması nedeniyle, 2 (iki) yıl süre ile muhafaza edilmeye devam edecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız:KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;• İşlenip işlenmediğini öğrenme,• İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,• İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Düzeltilen ve silinen kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Kişisel verilerinize yönelik Şirketimize yapılacak başvuruların, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda Şirketimize iletilmesi gerekmektedir.6. Başvuru Yöntemleri:KVKK kapsamında Kurumumuza yapılacak başvurularda, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 5/2 maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.Taleplerinize sağlıklı bir şekilde yanıt verilebilmesi için talep içeriğinizin açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle işbu başvuru formu ile tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak Kurumumuza aşağıda belirtilen yollarla başvuru yapılması gerekmektedir.Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;Veri Sahibi, Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını ve varsa talebe ilişkin bilgi ve belgeleri “3S Kale Outlet Center, Güven Mahallesi Eski Londra Asfaltı, No:89 4/A 34160Güngören / İstanbul” adresine gönderebilir.Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;Veri Sahibi, Başvuru Formu’nu, Şirketimize ait insankaynaklari@3skale.com.tr e-posta adresine gönderebilir.Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. Maddesine göre cevap verilir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemekhane, Yakacak, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

3S Kale Holding A.Ş. İş İlanları

Satın Alma Yöneticisi / Yönetmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Yöneticisi / Yönetmeni Satın Alma Yöneticisi / Yönetmeni Maaşları Satın Alma Yöneticisi / Yönetmeni Nasıl Olunur? Satın Alma Yöneticisi / Yönetmeni Nedir? Satın Alma Yöneticisi / Yönetmeni İş İlanları