Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kocaeli(Gebze)
24 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

312 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Başvuru Sayısı

312 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Meslek Yüksekokullarının-Meslek Liselerinin Motor, Makine, Mekatronik  ya da Otomotiv bölümlerinden mezun,
 • Üretim sektöründe(Tercihen Plastik Üretimi)  mekanik bakım alanında en az 3 yıl tecrübesi olan,
 • Robotik makinalar, Otomasyon Makineleri  ve Enjeksiyon presleri hakkında tecrübeli,
 • Tercihen kalıpçı frezesi, torna, radyal matkap  ve elektrot kaynak makinalarını kullanabilen,
 • Tercihen hidrolik, pnömatik, mekanik sistemler hakkında bakım tecrübesi olan ve Şema Okuyabilen.
 • Makine elemanları ve malzeme bilgisine sahip olan,
 • Kumpas, mikrometre kullanabilen,
 • Ms Office(Word, excel,) ve Autocad  bilgisi olan,
 • Takım çalışmasına ve yoğun iş temposuna yatkın,
 • İletişim becerileri yüksek ve koordinasyon yeteneği güçlü, Analitik düşünebilen, çözüm odaklı,
 • Vardiyalı çalışabilecek,
 • Gebze, Darıca,  Çayırova, ‘da   ikamet eden/edebilecek,
 • 30 yaşını aşmamış,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (Bay adaylar için)
         "Mekanik Bakım Teknisyeni" aramaktayız.

İŞ TANIMI

 • Fabrika içerisinde bulunan ekipmanların tedarikçi talimatlarına göre bakımının yapılması ve her bir makine için güncel bilgilerin tutulması.
 • Üretim makinalarının arızalarının giderilmesi.
 • Mekanik Kaynakla  tamir yapılması
 • Oluşturulmuş yedek parça listesini güncel tutmak , eksikleri amirine haber vermek
 • Üretim için yeni robotları kurmak
 • Tedarikçilere ait işlerin organizasyonunda yardımcı olmak, işi takip etmek
 • Bina bakım işlerinin gerçekleştirilmek
 • Zayıf kalınan konular hakkında öneriler sunmak.
 • Firmanın belirlediği güvenlik ve çevre koşullarına uyumlu çalışmak.
 • Şirket kültür ve değerlerini temsil etmek ve yaymak,

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Bakım Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bakım Teknisyeni Bakım Teknisyeni Maaşları Bakım Teknisyeni Nasıl Olunur? Bakım Teknisyeni Nedir? Bakım Teknisyeni İş İlanları
Hakkımızda

A Raymond Bağlantı Elemanları

A Raymond Bağlantı Elemanları

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

A RAYMOND BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ İşbu aydınlatma metni 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK)’nun 10.maddesi gereğince hazırlanmıştır. A Raymond Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile tarafınıza kişisel verilerinizin tarafımızca hangi amaçlarla işleneceği, kimlere aktarılacağı, kişisel veri toplama yöntemimiz ve bu verileri işlememizin hukuki dayanağı ile KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklara ilişkin bilgi verilmektedir. Kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirketimiz A Raymond Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından KVKK’de yer alan veri işleme tanımına uygun olarak elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depo ve muhafaza edilebilecek, yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere KVKK ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan usul ve ilkeler doğrultusunda aktarılabilecektir. a. Veri Sorumlusu Sıfatıyla Şirketimizce İşlenen Kişisel Veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından Şirketimiz bünyesindeki bir pozisyon için iş başvurusunda bulunan adaylara ait olan aşağıda belirtilen kişisel veriler işlenebilmektedir: Şirketimiz bünyesindeki bir pozisyon için iş başvurusunda bulduğunuzda işlenen kişisel veriler: Temel Kişisel Bilgiler: Ad-soyad, yaşı, doğum tarihi, cinsiyet, adres, e-posta adresi, ev ve cep telefonu numarası, mesleği, fotoğrafı, Davranışsal Veriler: Hobi ve ilgili alanları (özgeçmişlerinde belirtilen kapsamla sınırlı olarak), Eğitim Bilgileri: Diploma fotokopisi, eğitim ve staj bilgileri, mesleki kalifikasyonları, bildikleri yabancı diller (özgeçmişlerinde belirtilen kapsamla sınırlı olarak), İstihdam Geçmişi: önceki işveren bilgileri ve iş geçmişleri, maaş beklentileri Başvuruyla İlgili Temel Bilgiler: özgeçmişinizdeki bilgiler (özel nitelikli kişisel veri oluşturabilecek şekilde üyelikler veya ilgi alanı bilgileri içerebilir), transkriptler ve istihdam referansları, başvuru yapmakta olduğunuz pozisyonlar, iş başvurunuz ve ilgili belgeler/iletişimler, kapak yazıları, mülakatlardan ve telefon taramalarından gelen bilgiler, ücret/sosyal yardım istekleri, yer değiştirme bilgileri gibi), referans olarak göstermiş olduğunuz kişiler hakkında bilgiler (adları, iletişim bilgileri, işveren ve iş pozisyonları dâhil), mülakatlar dâhil olmak üzere işe alım değerlendirmesi sürecinde kendi isteğiniz ile sağladığınız her türlü bilgiler gibi kişisel veriler işlenmektedir. Web sitesi üzerinden işlenen kişisel veriler: Tarafımızla herhangi bir kişisel verinizi paylaşmadan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda tarafımızla bazı kişisel bilgileri paylaşmanız istenebilir. Örneğin, Şirketimiz bünyesindeki bir pozisyon için web sitesi üzerinden iş başvurusunda bulunmanız halinde ad-soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, özgeçmişinizdeki bilgiler, başvuru yapmakta olduğunuz pozisyona ilişkin bilgiler (iş unvanları, iş tanımları, çalışma saatleri maaş beklentileri gibi) toplayacağız. b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz, Şirketimizin her türlü insan kaynağı faaliyetinin tasarlanması ve yürütülmesi, personel alma ve işe alma süreçlerinin yönetilmesi ve iyileştirilmesi, gerekli yetkinlikte personel istihdam etmek suretiyle Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması amaçlarıyla işlenmektedir. c. Veri İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi Veri İşlemenin Yöntemi: Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilir. Veri İşlemenin Hukuki Sebebi: KVKK uyarınca yukarıda açıklanan kişisel verileri toplamamızın ve işlememizin yasal temeli söz konusu kişisel verilere ve veri işleme amacımıza göre değişiklik göstermektedir. Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıdaki hukuki sebeplere istinaden işlenecektir: • Şirketimizin açık pozisyonlarında istihdam etmek için uygun bulunması durumunda iş başvurusunda bulunan aday ile iş sözleşmesi imzalanması ve bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli adımları atmak (KVKK m. 5/2/(c)), • Şirketimizin açık pozisyonlarında istihdam etmek üzere iş başvurusunda bulunan adaylar tarafından açık rıza verilmesi (KVKK m. 5/1), • Şirketimizin kanuni bir yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5/2/(ç)) veya • Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeksizin, Şirketimizin meşru menfaatlerini korumak için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m. 5/2/e). d. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. e. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; KVKK’nin 11. maddesi uyarınca; • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve şikayetlerinizi, firmamızla iletişim kurarak direkt tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikayetleriniz ile ilgili olarak KVKK m. 13 hükmünde belirtilen en geç 30 günlük süre içinde işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hali saklı kalmak kaydıyla, ücretsiz olarak tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Detaylı Bilgi

Bakım Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bakım Teknisyeni Bakım Teknisyeni Maaşları Bakım Teknisyeni Nasıl Olunur? Bakım Teknisyeni Nedir? Bakım Teknisyeni İş İlanları