Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Firmamız Genel Merkezinde “Avukat” olarak görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere uygun takım arkadaşı arıyoruz.
 

ARANAN NİTELİKLER

·      Üniversitelerin Hukuk Fakültesi bölümlerinden mezun, 

·      7 yıllık avukatlık deneyimine sahip,

·      Şirketler Hukuku başta olmak üzere İş Hukuku, İcra İflas Hukuku, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku konularına hakim,

·      İyi derecede İngilizce bilen,

·      Seyahat engeli olmayan,

·      B Sınıfı ehliyete sahip (aktif araç kullanabilen),

·      Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

 

GÖREV TANIMI

1.    Şirketin tüm hukuki süreçlerinin takip edilmesi,

2.    Şirket faaliyetlerinin, yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vb. hukuki ve yasal düzenlemelere bağlı kalması ve hukuki risklerin azaltılması ve önlenmesi için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması, bu kapsamda yönetime önerilerde bulunulması,

3.    Şirketin genel kurul, yönetim kurulu, iç yönerge vb. süreçlere ilişkin dokümantasyonun hazırlanması, ticaret sicil nezdinde tescil vb. işlemlerin yerine getirilmesi,

4.    Şirketin tüm dava ve icra takiplerinin yönetilmesi, haciz ihbarnamelerine yasal sürelerinde gerekli cevapların hazırlanarak iletilmesi,

5.    Şirket departmanlarından intikal ettirilen ve hukuki, mali, idari ve cezai sonuç hasıl edilebilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirilmesi,

6.    Şirket menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirlerin zamanında alınması,

7.    Şirket adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve şirket menfaatleri doğrultusunda hukuki uygunluğunun sağlanması,

8.    Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirketin temsil edilmesi,

9.    Kamulaştırma mevzuatına hakim olunması ve ilgili kamu kurumları/mahkemeler nezdinde sürecin hukuki yönden takip edilmesi,

10. Hukuki ve kanuni değişikliklerin takip edilerek şirket yapısına uyarlanması,

11. Firma ile diğer şahıs ve firmalar ile yapılan iş anlaşmalarına bağlı olarak şirket tarafından uygulanması uygun görülen özel şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanarak hukuki uygunluğun sağlanması,

12. Taşeronluk sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, tedarikçi sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri vb. sözleşmelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve müzakere edilmesi; gerektiğinde sözleşme modelleri ve şablonlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi,

13. Şirket adına gerekli ihtarname ve cevabı ihtarnamelerin hazırlanması, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden şirkete yapılacak tebliğlere gerekli cevapların verilmesi,

14. Şirketin yönetim kadrosuna ve gerektiğinde alt personele uygulamaya yönelik hukuki eğitim verilmesi,

15. Şirketin işleyiş, çalışma büyümesi ve sistemini sürekli kontrolü altında tutarak hukuki açıdan sorunsuz işlemesine gözetmenlik yapar. Aksaklıklarla ilgili yönetime bilgi verir ve alınmasına karar verilen önlemleri alır ve ilgili birimlerle işbirliği yaparak uygulanmasını sağlar,

16. Şirketin çeşitli departmanlarına gerekli destek verilmesi,

17. Üst Yönetim tarafından verilecek iş kapsamına giren benzer nitelikli görevleri yapmak ve yerine getirilmesini sağlar.


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Madencilik - Metalurji

Çalışma Şekli:

Haftaiçi 08.00 - 17.30