Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

İş Geliştirme ve Sürekli Gelişim Müdürü

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.

Kastamonu(Hanönü (Gökçeağaç))
2 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Yönetim

Yönetim

Başvuru Sayısı

106 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

106 başvuru

Departman

Yönetim

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

        

Firmamızın Kastamonu/Hanönü lokasyonunda “İş Geliştirme ve Sürekli Gelişim Müdürü”  olarak görev alacak aşağıdaki niteliklere uygun takım arkadaşı arıyoruz.

NİTELİKLER

Maden, Jeoloji veya Metalurji Mühendisliği Lisans veya Yüksek Lisans bölümlerinden mezun,

Madencilik sektöründe en az 5 yılı Yönetici olmak üzere 10 yıl deneyimli,

Hem yazılı hem de sözlü İngilizceye İleri derecede hakim,

Tercihen metal, maden projelerinde olmak üzere, proje yönetimi/proje geliştirme tecrübesine sahip,

Organize etme, planlama ve analiz etme becerisi gelişmiş,

İletişim ve ekip liderliği becerilerine sahip.

İŞ TANIMI

Şirketin faaliyet gösterdiği sahalarda israfın sistematik olarak belirlenip mümkün olan en kısa sürede ve en düşük maliyetle ortadan kaldırılmasını sağlayacak sürekli gelişim projelerinin geliştirilmesi,

Şirket bünyesindeki süreçler kapsamında iyileştirici, maliyet azaltıcı ve verim artırıcı projelerin bulunması, fizibilitelerinin hazırlanması, yatırım onaylarının alınması ve projelerin takip edilerek sonuçlarının üst yönetime raporlanması,

Şirket bünyesinde çalışan süpervizör, mühendis, operatör ve işçilerin teknik ve kişisel eğitim süreçlerinin organize edilmesi ve eğitim seanslarının düzenlenmesi,

Şirket bünyesinde çalışan beyaz yaka ve mavi yaka personelin sürekli gelişim araçlarını (6-sigma, 5S uygulamaları, israf önleme çalışmaları gibi) kullanarak projeler geliştirmesinin sağlanması ve geliştirilen projelerin üst yönetime sunularak yatırım potansiyeli bulunan projelerin takip edilmesi,

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde ilana çıkan arama ve işletme ruhsat ihalelerinin takip edilmesi ve yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesi,

Şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda rezerv tespiti sonrasında iş geliştirme potansiyeli bulunan projelerin bulunarak ön fizibilite, fizibilite ve yatırım kararı süreçlerinin yönetilmesi ve üst yönetime sunularak takibinin yapılması,

Üst yönetime sunulmak üzere günlük, haftalık ve aylık rutin raporlar hazırlamak ve sunmak.

Aday Kriterleri

En az 10 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)
B sınıfı

Strateji ve İş Geliştirme Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Maaşları Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Nasıl Olunur? Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Nedir? Strateji ve İş Geliştirme Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

2007 yılında kurulan ve Kastamonu ilinde faaliyet gösteren Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., İlbak Madencilik, Akfen Holding ve İzbir A.Ş. ortaklığında Madencilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Yatırımlarının tamamı yerli sermayeden oluşan bu ortaklık, ülkemizin doğal kaynaklarını maksimum verimlilikte değerlendirmek adına hiçbir kısıtlamaya gitmeden, altyapısını güçlendirmekte, etik değerlere saygılı ve sürdürülebilir madencilik vizyonu ile JORC standartlarında çalışmalarına devam etmektedir.

2007 yılında kurulan ve Kastamonu ilinde faaliyet gösteren Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., İlbak Madencilik, Akfen Holding ve İzbir A.Ş. ortaklığında Madencilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Yatırımlarının tamamı yerli sermayeden oluşan bu ortaklık, ülkemizin doğal kaynaklarını maksimum verimlilikte değerlendirmek adına hiçbir kısıtlamaya gitmeden, altyapısını güçlendirmekte, etik değerlere saygılı ve sürdürülebilir madencilik vizyonu ile JORC standartlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ACACİA MADEN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”); 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.KVKK uyarınca veri işleyen ve/veya veri sorumlusu sıfatıyla ACACİA MADEN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ (“ACACİA”) olarak; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep edilen ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek ve muhafaza edilebilecek olup verilerinizin güvenliği için maksimum özen gösterilmektedir.Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıToplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, Çevre koruma ve atık süreçlerinin yönetilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.), Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.Kişisel Verilerinizin AktarılmasıYukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, ipotek temin süreçlerinin yürütülmesi için gayrimenkul değerlendirme firmalarına, iş seyahatleri ve organizasyon, ödüllendirme süreçlerinde aracı/acente hizmeti veren kurumlara, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, bağlı grup şirketlerimize ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.Kişisel Verilerinizin Toplanma YöntemiKişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; Müşteri tanıtım formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere ACACİA dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.KVKK'nın 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca bizimle her zaman iletişime geçme, işlenen kişisel verilerinize erişme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkınızı kullandığınıza ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVKK gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz.İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, www,acacia.com.tr adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında “ilgili kişi bilgi talep formu“ belgesinin kullanılmasını, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu (kep )adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak (firmaya ait kayıtlı e-posta adresiniz var ise) acacia@hs01.kep.tr veya kisiselveri@acacia.com.tr adresi üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.Ticaret Sicil No : 402327Mersis No : 0091050600700019Ticaret Unvanı : Acacia Maden İşletmeleri Anonim ŞirketiAdres : Kazım Özalp Mah. Karaca Sok. No:32/7 Gaziosmanpaşa Çankaya/AnkaraWeb adresi : www,acacia.com.trTelefon: : 03124409982 Fax : 03124409981

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri, Kaza Sigortası, Bayram Yardımı.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Strateji ve İş Geliştirme Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Maaşları Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Nasıl Olunur? Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Nedir? Strateji ve İş Geliştirme Müdürü İş İlanları