Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Process Technical Superintendent

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.

Kastamonu(Hanönü (Gökçeağaç))
Bugün güncellendi

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Department

Manufacturing / Production

Manufacturing / Producti...

Application Count

73 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Application Count

73 application

Department

Manufacturing / Production

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

We are looking for a team member who will be responsible for leading the technical development processes for Acacia Mining Operations as an " Process Technical Superintendent " according to the following qualifications.


QUALIFICATIONS

 • BSc, MSc, or higher degree in Mining Engineering or Mineral Processing Engineering
 • Minimum 5 years of experience in mineral processing plants, at least 3 years of managerial experience
 • Excellent command of both written & spoken English
 • Preferably experienced in metal mine projects
 • Excellent communication & team leader skills
 • Strong leadership, coaching, and coordination skills
 • Mature, highly reliable, open-minded, and results-oriented personality
 • A visual leadership style of guiding, mentoring, developing, and empowering team members
 • Proven problem-solving skills and the ability to provide innovative solutions
 • Advance level of MS Office
 • Class B driving license
 • For male candidates, who completed military service


JOB DESCRIPTION

 • Comply with and sustain occupational health and safety, environment with relevant legislation, regulations, and company requirements
 • Developing operating methods and procedures related to operational, metallurgical, and process engineering tasks. Contribute to the development of SOPs
 • Managing the metallurgical laboratory for test work and projects for continuous improvement and plant optimization projects
 • Resolving short- and medium-term metallurgical issues associated with the production.
 • Setting, monitoring, and reporting on short term metallurgical parameters and control strategies
 • Knowledge of metallurgical accounting and reconciliation methodologies to ensure failure-free reporting on a daily, monthly, and yearly basis
 • Experience in production budgeting and forecasting including consumables monitoring
 • Follow and supervise the key performance indicators, ensure the shift operation is enhanced
 • Reporting to the Process Manager
 • Providing directions, development, and leadership to Engineering Team
 • Recruitment and management of Process operational workforce


Preferred Candidate

More than 5 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate), Doctorate(Graduate)
Exempt, Completed
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Süreç / Proses Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Süreç / Proses Yöneticisi Süreç / Proses Yöneticisi Maaşları Süreç / Proses Yöneticisi Nasıl Olunur? Süreç / Proses Yöneticisi Nedir? Süreç / Proses Yöneticisi İş İlanları
Hakkımızda

2007 yılında kurulan ve Kastamonu ilinde faaliyet gösteren Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., İlbak Madencilik, Akfen Holding ve İzbir A.Ş. ortaklığında Madencilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Yatırımlarının tamamı yerli sermayeden oluşan bu ortaklık, ülkemizin doğal kaynaklarını maksimum verimlilikte değerlendirmek adına hiçbir kısıtlamaya gitmeden, altyapısını güçlendirmekte, etik değerlere saygılı ve sürdürülebilir madencilik vizyonu ile JORC standartlarında çalışmalarına devam etmektedir.

2007 yılında kurulan ve Kastamonu ilinde faaliyet gösteren Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., İlbak Madencilik, Akfen Holding ve İzbir A.Ş. ortaklığında Madencilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Yatırımlarının tamamı yerli sermayeden oluşan bu ortaklık, ülkemizin doğal kaynaklarını maksimum verimlilikte değerlendirmek adına hiçbir kısıtlamaya gitmeden, altyapısını güçlendirmekte, etik değerlere saygılı ve sürdürülebilir madencilik vizyonu ile JORC standartlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ACACİA Maden İşletmeleri A.ŞKişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metniİş Başvurusunda Bulunan Çalışan Adaylarımızı Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimlik, iletişim ve sunmuş olduğunuz özgeçmişinizde tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir.Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken veri güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemleri alacağımızı bilmenizi isteriz.Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıŞirketimizce toplanan kişisel veriler, iletilme amaçları çerçevesinde Çalışan adaylarının başvuru seçme yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, Çevre koruma ve atık süreçlerinin yönetilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.), Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.Kişisel Verilerinizin AktarılmasıYukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır ve yasal mevzuat kapsamında ve özel nitelikli kişisel verileriniz için açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu, Çevre Yönetim Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, ipotek temin süreçlerinin yürütülmesi için gayrimenkul değerlendirme firmalarına, iş seyahatleri ve organizasyon, ödüllendirme süreçlerinde aracı/acente hizmeti veren kurumlara, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, bağlı grup şirketlerimize ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.Kişisel Verilerinizin Toplanma YöntemiKişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; Müşteri tanıtım formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan HaklarınızKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep YöntemleriKVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz.İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, kisiselveri@acacia.com.tr mail adresine iletebilirsiniz. Ticaret Sicil No : 402327Mersis No : 0091050600700019Ticaret Unvanı : ACACİA MADEN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİAdres : Bağdere Köyü Çaylı Mahallesi No: 50 Hanönü- KASTAMONU/ TÜRKİYE Telefon : : +90 366 497 55 56 Fax: +90 366 4975083

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri, Kaza Sigortası, Bayram Yardımı.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Süreç / Proses Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Süreç / Proses Yöneticisi Süreç / Proses Yöneticisi Maaşları Süreç / Proses Yöneticisi Nasıl Olunur? Süreç / Proses Yöneticisi Nedir? Süreç / Proses Yöneticisi İş İlanları