İnsan Kaynakları Uzmanı Adnan Ticaret ve Pazarlama A.Ş.

Gaziantep(Merkez, Nizip, Şehitkamil, Şahinbey)

Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İnsan Kaynakları Süreçlerini Yönetecek; İNSAN KAYNAKLARI UZMANI Aramaktayız.

Tecrübe : En az 2 yıl deneyimli olması arzu edilir.

Bu göreve atanacaklarda;

Kişisel Özellikler

 • Türkçe’yi açık anlaşılabilir ve yalın bir şekilde kullanabilen,
 • Vizyon ve misyon sahibi, Temsil yeteneği olan,
 • Liderlik, işletmecilik bilgi ve yeteneklerine sahip,
 • Sevk ve idare yeteneği olan,
 • Dinamik, ekip çalışması anlayışına önem veren,
 • Kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanabilen,
 • İyi insan ilişkileri kurabilen,
 • Güvenilir, adil, sabırlı, dürüst ve anlayışlı olan ve objektif değerlendirmeler  yapabilen,
 • Problem çözebilen, muhakeme-mukayese becerisine sahip,
 • Kendisi ile barışık, eleştiriye açık astları ile uyumlu çalışabilen,
 • Yeniliklere açık ve kendini sürekli geliştiren,


İŞ TANIMI

 1. Üst yönetimce belirlenmiş plan ve hedefler doğrultusunda istihdam politikası oluşturarak, insan kaynağı ihtiyacını planlamak ve gerekli  plan kadroyu ilgili departmanlar ile koordine ederek tespit etmek,
 2. Şirketin ihtiyacı olan personeli, istenilen nitelik, sayı ve maliyetle ve de deneyim, beceri, eğitim durumlarını  dikkate alarak iç ve dış kaynaklardan temin etmek,
 3. Personel yönetiminde, tasarruf, kalite, verimlilik politikalarını belirlemek ve uygulamak
 4. İşe alım ve yerleştirme faaliyetlerinin planlamak, uygulamak, işe başlama (oryantasyon) eğitimini organize etmek,
 5. Plan, strateji ve taktiklere uygun şirket iklimi oluşturulmasını ve çalışanların motivasyonunu sağlamak,
 6. Kuruluşun vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun olarak; işe uygun personel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla İş Analizi, İş tanımı, İş Gerekleri  ile  Görev Yetki ve Sorumlulukların tanımını yapmak,
 7. Mevcut çalışanların, belirlenen hedef doğrultusunda işteki yeterliliklerini ölçmek, bunun sonucunda etkin eğitim programı uygulamak ve çalışanları gelişen teknoloji ve bilgi toplumu seviyesine ulaştırmak,
 8. Performans değerlendirmesi ile ilgili çalışmalar sonucu ücret politikalarını belirlemek, sonuçları üst yönetime sunmak,
 9. Çalışanların, değişen sektörel uygulamalara hızlı intibak etmesini sağlamak amacıyla değişim sürecini kolaylaştırabilecek, özgüven sahibi, tam motivasyon sağlamış takım çalışmasını benimseyen bireyler olarak yetiştirmek,
 10. Mesleği ile ilgili konularda kendisini eğitmek, sürekli geliştirmek ve mahiyetinde çalışanları da eğiterek nitelik kazanmalarını sağlamak,
 11. Bölümü ile ilgili işlerin yapılması esnasında, gerek kendisinin, gerekse bölüm çalışanlarının şirket içi talimatlara ve kurallara uygun davranmasını sağlamak, belirlenmiş yetki sınırlarını aşmamak,
 12. Şirket yönetimi tarafından  kendisine verilecek diğer görevleri yapmak.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri