Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Burdur(Bucak)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER

 • Ön Muhasebe alanında deneyimli ve muhasebe bilgisi olan,
 • Sigorta acentalığı işlemlerini yapabilecek,
 • Nakliye ve lojistik konularında tecrübeli; günlük, haftalık, aylık raporlamaları yapabilecek,
 • MS Office programları ve sigorta acentalığı programlarını etkin kullanabilen,
 • Analitik düşünen, titiz, disiplinli ve sistemli çalışan,
 • Problem çözme yeteneğine sahip,
 • Sonuç odaklı, organizasyon ve takip yeteneği gelişmiş,
 • Ekip çalışmasına uyumlu,
 • Uetds-ulaştırma elektronik takip sistemi bilgisi olan,
 • Burdur / Bucak ilçesinde ikamet eden/edebilecek,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

 

İŞ TANIMI

 • Ön muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve Sigorta acentalığı işlemlerinin yapılması,
 • Günlük nakliye ve lojistik işlemlerinin takibi,
 • Uetds-ulaştırma elektronik takip sistemine veri girişi yapılması,
 • Evrak ve işlemlerin kaydedilmesi ve raporlanması,
 • Stok kontrolü, cari hesap takibi, tahsilat giriş ve çıkışları, nakit akış, banka işlemleri,
 • Ham madde ocağı puantaj takibi, maliyetlerin ve iş makinalarının takibi,
 • Cari ve personel süreçlerinin yürütülmesi, ana muhasebe birimine bildirilmesi,
 • Günlük, haftalık ve aylık tabloların oluşturulması.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Muhasebe Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Sorumlusu Muhasebe Sorumlusu Maaşları Muhasebe Sorumlusu Nasıl Olunur? Muhasebe Sorumlusu Nedir? Muhasebe Sorumlusu İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

“ÇALIŞAN ADAYI” KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca işbu maddede sayılan, kimlik bilgileri, görsel ve işitsel bilgiler, mesleki deneyim bilgileri, özlük bilgileri, iletişim bilgileri, önceki iş tecrübeleri bilgisi, yakın bilgisi, referans bilgisi ve özgeçmişinizde yer alan diğer bilgiler şeklinde tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızda bulunan diğer tüm kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “Ado Madencilik Elektrik Üretim San. ve Tic. A. Ş.” - “Başer Maden San. ve Tic. A. Ş.” – “Yurt Çimento San. ve Tic. A. Ş.” (“Şirket”) tarafından, özet olarak işbu metinde belirtildiği kapsamda işlenebilecektir.2. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıToplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; personel temin süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.3. Kişisel Verilerin AktarımıKişisel verileriniz; işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi için dışardan hizmet alınması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, insan kaynakları süreçlerinde işe uygunluğun değerlendirilmesi için dışardan hizmet alınması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; iş ortaklarımıza, hukuken yetkili kamu kurumlarına, iştiraklerimize ve özel kişilere aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz, sunucuları ve bulut sistemleri yurt dışında bulunan yurt içi iş ortaklarımız ile ve yurt dışında mukim iş ortaklarımıza; açık rızanız alınmak koşuluyla veya ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması koşuluyla aktarılmaktadır.4. Kaynak ve Hukuki SebepKişisel verileriniz; iş başvurunuz esnasında; elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla ve tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik yollarla yazılı olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak veya 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi gereği açık rızanız alınarak işlenmektedir5. Başvuru Usul ve Esaslarıİlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sitemizde yer alan ve tarafımızdan talep edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz; adomadencilik@hs02.kep.tr; basermaden@hs02.kep.tr; yurtcimento@hs01.kep.tr KEP adreslerimize, kvkk@csglobal.com.tr e-mail adresine; sistemimizde kayıtlı onaylı e-mail adresiniz ile veya ilgili formu doldurarak; Molla Yusuf Mah. Hürriyet Cad. No:49/1 Konyaaltı/Antalya adresine şahsen, noter kanalı ile yahut iadeli taahhütlü yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yukarıda belirtilen hususlara ve haklarınıza ilişkin ayrıntılı açıklama Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızda yer almaktadır.

Detaylı Bilgi

Ado Madencilik Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. İş İlanları

Muhasebe Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Sorumlusu Muhasebe Sorumlusu Maaşları Muhasebe Sorumlusu Nasıl Olunur? Muhasebe Sorumlusu Nedir? Muhasebe Sorumlusu İş İlanları