Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Muhasebe Uzman Yardımcısı

AGE GRUP

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Arnavutköy)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

72 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

72 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İŞİN TANIMI

 • ·       Muhasebe kayıtlarını tutmak, şirketin mal ve hizmet faturalarını kayıt altına almak ve dosyalamak,
 •        Mali belgeleri mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak kayıt altına almak,
 •        Dönemsel Beyannameleri mevzuata göre düzenlemek,
 •        Aylık muhasebe işlemlerini (Aylık Mizan Kontrolü, Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması) yapmak, 
 •        Ay sonu yansıtma işlemlerini yapmak,
 •       Gerektiğinde, Vergi daireleri, müşteriler, tedarikçiler ,bankalar ve diğer kamu kurumlarıyla yasal beyanların ve mutabakatların sağlanmasına ilişkin iletişimi kurmak,
 •       Hesapların gerek kendi içinde, gerekse çalışılan kurumlarla (banka, alıcı, satıcı) mutabakatlarını yapmak,
 •      Nakit akışı, tahsilatlar, ödemeler, kredi ve kasa işlemleri gibi finansal konuların takibini eksiksiz şekilde yapabilmek,    
 •       Günlük, Haftalık ve Aylık ödeme planlarını hazırlamak, onay sonrasında gerçekleştirmek.

 GENEL NİTELİKLER

 •  Tercihen üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye bölümlerinden mezun,
 •  Alanında en az 5 yıl tecrübeli,
 •  Vergi Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik mevzuatını bilen,
 •  Tek düzen hesap planına vakıf , mesleki mevzuatı bilen,
 •   Ms Office programlarına hakim,
 •   E-DEFTER ve E-FATURA işlemleri konusunda bilgisi olan,
 •   Analitik yönü kuvvetli ve detaycı,
 •   Ekip çalışmasına uygun, dikkatli, sorumluluk sahibi,
 •   Sonuç odaklı, detaylara hakim.

Aday Kriterleri

5 - 10 yıl arası
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Muhasebe Uzman yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Uzman yardımcısı Muhasebe Uzman yardımcısı Maaşları Muhasebe Uzman yardımcısı Nasıl Olunur? Muhasebe Uzman yardımcısı Nedir? Muhasebe Uzman yardımcısı İş İlanları
AGE GRUP

Üretim / Endüstriyel Ürünler / Ev Mobilyaları 1+

Hakkımızda

AGE Grup olarak, 2014 yılından bugüne dek, farklı sektörlerdeki yatırımlarımız ve işbirliklerimiz sayesinde hedeflediğimiz istikrarlı büyümeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm dünya ekonomilerini olumsuz etkileyen pandemi sürecinde bile yatırımlarımıza hız kesmeden devam etme kararı aldık. Orta ve uzun vadeli yatırımlarımızı farklı coğrafyalardaki gelişmeleri de yakından takip ederek planlamaya devam ediyoruz.

AGE Grup olarak, 2014 yılından bugüne dek, farklı sektörlerdeki yatırımlarımız ve işbirliklerimiz sayesinde hedeflediğimiz istikrarlı büyümeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm dünya ekonomilerini olumsuz etkileyen pandemi sürecinde bile yatırımlarımıza hız kesmeden devam etme kararı aldık. Orta ve uzun vadeli yatırımlarımızı farklı coğrafyalardaki gelişmeleri de yakından takip ederek planlamaya devam ediyoruz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİa) Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarakAGE GRUP OTOMOTİV İNŞAAT METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.b) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Şirketimize açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde ileride oluşabilecek pozisyonlar için özgeçmiş havuzu oluşturulması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda gerekli hallerde referans görüşmelerinin yapılması, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2(c) maddesinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine ve 5/2(f) maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi kapsamında Şirketimize açıkladığınız özel nitelikli kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince yalnızca açık rıza vermeniz durumunda işlenecektir.c) Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumla paylaşılmamaktadır. Ancak Kanun m. 5/2(ç) “hukuki yükümlülük” sebebine dayalı olarak Şirketimizin hukuki yükümlülükleri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ya da kuruluşları ile veri paylaşımı yapılabilecektir.ç) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla Şirketimizin insan kaynakları politikasının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, fiziki ortamdan veya sair iletişim kanalları aracılığıyla; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla dijital veya fiziki ortamda toplanmaktadır.d) 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarınızKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Muhasebe Uzman yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Uzman yardımcısı Muhasebe Uzman yardımcısı Maaşları Muhasebe Uzman yardımcısı Nasıl Olunur? Muhasebe Uzman yardımcısı Nedir? Muhasebe Uzman yardımcısı İş İlanları