Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Bilgi Teknolojileri Denetçisi

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Beşiktaş)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Departman

Denetim/Teftiş

Denetim/Teftiş

Başvuru Sayısı

55 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

55 başvuru

Departman

Denetim/Teftiş

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel Nitelikler:

-    4 yıllık lisans mezunu olmak

-    Sermaye piyasaları, muhasebe, banka, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu veya denetimi konularında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak

-    Bilgi teknolojileri ile bilgi teknolojilerine dayalı denetim teknikleri konularında ilgili sertifikalara sahip olmak (CISA, CRISC, CIA, CFE gibi)

-    Analitik, detay odaklı, takım çalışmasına yatkın olmak

-    Tercihen en az SPK Düzey 2 Lisansa sahip olmak


İş Tanımı:

-    Şirket BT faaliyetlerine yönelik iç politika/ prosedürlerin, SPK Bilgi Sistemleri Yönetim Tebliği ve uluslararası yönetişim çerçevelerine (COBIT) uygun şekilde denetlenmesi ve raporlanması

-    SPK Bilgi Sistemleri Yönetim Tebliği’ne göre “Yönetim Beyanı”nda ifade edilecek olan kontrol ve denetimlerin düzenli aralıklar ile yapılması, sonuçların takip edilmesi

-    BT hizmeti/ sistemsel destek alınan dış tedarikçi firmaların kontrol ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

-    Olağanüstü durum tatbikatlarının ve iş sürekliliği planlarının işlerliğinin ve başarımının denetimi

-    Tanımlanan bilgi sistemleri kontrol faaliyetlerinin işletildiğine yönelik denetimlerin gerçekleştirilmesi

-    Denetim izlerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde kontrol edildiğinin denetimi

-    Fiziksel ve çevresel yönetim süreçlerine ilişkin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

-    Yazılım geliştirme, değişiklik yönetimi ve proje yönetimi süreç denetimlerinin gerçekleştirilmesi

-    Denetim faaliyetleri kapsamında tespit edilen bulguların giderilmesi için öneriler oluşturulması ve bulguların takibinin yapılması

-    Şirket bünyesinde meydana gelen olaylarda BT bağlamında denetim, inceleme ve tahkikat yapılması

-    Bağımsız denetim ve resmi otorite denetimlerinde koordinasyonun sağlanması

-    Mutat yönetim raporlarının hazırlanması risklerin tespiti ve önerilerin getirilmesi

-    Mevzuatın takip edilmesi, gerekli hususların ilgili birimlere yapılması için sevki ve takibi

-    Denetim Grubu Başkanlığı BT kontrol ve risk yönetimi fonksiyonlarında görevli ekibe destek verilmesi

-    Şirket risk profiline göre kabul edilmeyecek riskli işleyişlerin tespit edilmesi

-    İnceleme ve soruşturma kararı verilen güvenlik ihlalleri ve olaylarına yönelik gerekli faaliyetlerin yürütülmesi ve raporlanması

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)

Bilgi Teknolojileri Denetim Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri Denetim Yöneticisi İş İlanları
Hakkımızda

Ak Yatırım, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 11 Aralık 1996 tarihinde kurulmuştur. %100 Akbank T.A.Ş iştiraki olan Ak Yatırım'ın ödenmiş sermayesi 80.000.000 TL'dir. Kurulduğu günden bu yana hızlı ve istikrarlı bir gelişme gösteren Ak Yatırım, deneyimli satış kadrosu, zengin araştırma raporları ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bireysel ve kurumsal müşterilerine yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası ürünlerini sunmaktadır. Ak Yatırım, halka arza aracılık hizmetleri kapsamında müşterilerine; halka arz öncesi yapılandırma, değerleme, SPK ve BIST süreçlerinin yürütülmesi, halka arz reklam ve tanıtım kampanyalarının yürütülmesi, yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi konularında hizmet vermektedir. Ak Yatırım, 2005 yılından beri aracılık ettiği 3 Milyar ABD Doları'nın üzerinde birçok halka arzı başarıyla tamamlamıştır. Ak Yatırım'ın önemli merkezlerde bulunan 10 şubesi, merkez satış ekibi ve genel müdürlüğünde bulunan uzman ve deneyimli kadrosu aracılığıyla tüm sermaye piyasalarında yatırımcı dostu, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunmaktadır. "TradeAll" markası ile yatırımcıların yurt içi ve uluslararası piyasalardaki her türlü işlemini güvenli, kolay ve hızlı bir şekilde ilgili piyasalara iletmektedir.

Ak Yatırım, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 11 Aralık 1996 tarihinde kurulmuştur. %100 Akbank T.A.Ş iştiraki olan Ak Yatırım'ın ödenmiş sermayesi 80.000.000 TL'dir. Kurulduğu günden bu yana hızlı ve istikrarlı bir gelişme gösteren Ak Yatırım, deneyimli satış kadrosu, zengin araştırma raporları ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bireysel ve kurumsal müşterilerine yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası ürünlerini sunmaktadır. Ak Yatırım, halka arza aracılık hizmetleri kapsamında müşterilerine; halka arz öncesi yapılandırma, değerleme, SPK ve BIST süreçlerinin yürütülmesi, halka arz reklam ve tanıtım kampanyalarının yürütülmesi, yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi konularında hizmet vermektedir. Ak Yatırım, 2005 yılından beri aracılık ettiği 3 Milyar ABD Doları'nın üzerinde birçok halka arzı başarıyla tamamlamıştır. Ak Yatırım'ın önemli merkezlerde bulunan 10 şubesi, merkez satış ekibi ve genel müdürlüğünde bulunan uzman ve deneyimli kadrosu aracılığıyla tüm sermaye piyasalarında yatırımcı dostu, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunmaktadır. "TradeAll" markası ile yatırımcıların yurt içi ve uluslararası piyasalardaki her türlü işlemini güvenli, kolay ve hızlı bir şekilde ilgili piyasalara iletmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

AK YATIRIM ADAY PERSONELİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAAYDINLATMA METNİKişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Sabancı Center 4.Levent – Beşiktaş/İSTANBUL adresinde kurulu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (“Ak Yatırım” veya “Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz.KapsamKişisel verileriniz, Ak Yatırım, Akbank T.A.Ş. (Akbank) ve Akbank İştirakleri’nde yer alan pozisyonlar için değerlendirilmesi amacıyla işlenebilecek ve ilgili kuruluşlara aktarılabilecektir. Bu aydınlatma metni, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, işlenen verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi ve KVKK kapsamındaki haklarınız ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.İşlenen Kişisel VerilerinizTarafımızca işlenen veriler aşağıda yer alan tabloda gruplandırılarak listelenmiştir. Böylece işlediğimiz veriler hakkında bilgi edinebilirsiniz.Kişisel Veri Grubu Kişisel Veri Kimlik Bilgileri Ad Soyad, TCKN, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum gibi ilgili kişiyi tanımayı sağlayan bilgilerdir.İletişim Bilgileri İkametgâh, e-posta adresi, ev adresi, telefon numarası gibi size ulaşmamızı sağlayan bilgilerdir.Aday Bilgisi Gelir bilgisi, performans bilgileri ve diğer işverenlerden hizmet ilişkisi kapsamında edinilen işe alım süreçlerinde uygun pozisyon için değerlendirilebilmesine esas alınacak her türlü kişisel veridir.Sağlık Bilgileri Sağlık beyanı, sağlık raporu, engellilik durumu, aşı kartı gibi özel nitelikli kişisel verilerdir.Resmi Kurum Kayıtları Resmi sorgulama raporlarında yer alan güncel bilgilerdir. Görsel ve İşitsel BilgiFotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları, telefon görüşmeleri, video mülakat sırasında alınan kayıtlar ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan verilerdir.Özlük Verileri Eğitim bilgileri, mesleki deneyim bilgisi, sertifika bilgileri, ön yazı, değerlendirme ve test sonuçları, askerlik ilişik bilgisi, referans teyit bilgileri, bordro bilgileri, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmişte bulunan diğer bilgiler, özlük haklarının elde edilmesine yönelik her türlü veriyi ifade eder.Kontrol İşlemleri Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında Şirketimiz veya Akbank’a ulaşmış yasaklanmış işlem kayıtlarından sorgulamalardır.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri• İş başvurusu sırasında ve/veya iş sözleşmesinin kurulduğu esnada tarafınızca hem yüz yüze, hem de sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamlarda paylaşılan ve yine tarafınıza ait, kişisel verileri işlemekteyiz.• İşe yerleştirilmeniz amacıyla yapılan iş görüşmelerine ilişkin görüşme yöntemleri Şirketimiz tarafından belirlenir. Görüşmelerin kapsamı grup görüşmesi, panel görüşme, birebir görüşme dahil her türlü yöntemle gerçekleştirilebilecektir. Belirtilen yöntemlerin uygulandığı durumlarda edinilen kişisel veriler/özel nitelikli kişisel veriler, sözlü olarak adaydan alınabilir, video konferans/tele konferans ortamında veya online görüşme platformlarında yapılacak görüşmeler kaydedilebilir.• Şirketimiz kayıtlarında yer alan veya yatırım kuruluşlarına bilgi vermek konusunda mevzuatla yetkilendirilmiş üçüncü kişilerden temin edilen kişisel verileriniz işlenecektir.İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleriİşlenen Kişisel Veriler İşleme Amaçlarımız Kişisel Verilerinİşlenmesinin HukukiSebepleri• Aday Bilgileri• Sağlık Bilgileri • Başvuru sürecinin yürütülmesi,• İşe alım ve sözleşme sürecinin gerçekleştirilmesi,• İstihdam ile ilgili hazırlık işlemlerinin yapılabilmesi, istihdam durumunda özlük dosyasına aktarılabilmesi,• İş sürekliliğinin sağlanması,• İnsan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi,• Şirketimizin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Şirket politika/prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,• Başvuru ve işe alım süreci hakkında iletişime geçilebilmesi ve iş teklifinin iletilebilmesi,• Personeli gözetme yükümlülüğümüz kapsamında kişilik hakları ve sağlıklarının korunabilmesi ile işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzenin sağlanabilmesi. • Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin kurulması ve iş sözleşmesinin yerine getirilmesi• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması• Resmi Kurum Kayıtları• Sabıka Kaydı• Kontrol İşlemleri • Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirilmesi.• Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması• Kimlik Bilgileri• İletişim Bilgileri• Görsel ve İşitsel Bilgiler• Özlük Verileri • Web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi kullanma alışkanlıklarının istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz edilmesi,• Pozisyona uygunluğun değerlendirilebilmesi adına yapılan test ve uygulamalarda elde edilen ses ve video kayıtlarının raporlamalara esas teşkil edebilmesi,• Özgeçmişte yer alan bilgilere göre ve başvuru tercihlerine uygun olarak eğitimlerin seçilmesi ve eğitim etkinliklerinin ilgiliye iletilmesi.• İlgili kişinin açık rızasının bulunması • Kişisel Verilerin AktarımıAk Yatırım nezdindeki kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla bağlı olarak gerekli olması halinde, yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere;• İş başvurusu olumsuz sonuçlanması halinde diğer grup şirketleri içerisinde alternatif bir pozisyon için teklif sunulabilmesi ve aday havuzu oluşturulabilmesi amaçlarıyla; Akbank ve Akbank İştirakleri ile,• Akbank ve Akbank İştirakleri’nin iş sözleşmesinin yapılması ve envanter sınav uygulaması başta olmak üzere aldığı hizmetler çerçevesinde; üçüncü taraf hizmet alınan kurum ve kuruluşlar ile sözleşme imzaladığı kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle,• Referans çalışması yapılması amacıyla; önceki işverenler, bağlı ortaklıklarınız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerinize aktarılabilecektir.• Ak Yatırım’da görev yapacak adaylardan olmanız durumunda; Ak Yatırım tarafından, çalışanlara özel sigorta (sağlık/ hayat) yapılabilmesi amacıyla Ak Sigorta A.Ş. veya Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye gerek ilgili hizmetin verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, gerekse de yukarıda belirtilen mevzuatlar kapsamında işveren yükümlükleri göz önünde bulundurularak, temin edilen özel nitelikli olanlar da dâhil olmak üzere kişisel verileriniz / sağlık verileriniz aktarılabilecektir.Kişisel Verisi İşlenen Kişi Olarak HaklarınızKVKK ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler ve kişisel sağlık verilerinizin; işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.Bu kapsamda iletilen talepler Ak Yatırım tarafından en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İstersenizKVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şubelerimize başvurabilir, Sabancı Center 34330 4.Levent – Beşiktaş/İSTANBUL adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya akyatirim@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş İlanları

Bilgi Teknolojileri Denetim Yöneticisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri Denetim Yöneticisi İş İlanları