Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Konya(Selçuklu)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Satınalma

Satınalma

Başvuru Sayısı

99 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

99 başvuru

Departman

Satınalma

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Asansör motoru, otomotiv yan sanayisi ve döküm sektöründe lider olan ve 50’den fazla ülkeye ihracat yapan firmamızda istihdam edilmek üzere;

 “SATIN ALMA MÜHENDİSİ”

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun,
 • Satın alma departmanında çalışmış veya bu alanda kariyer planı olan,
 • Satın alma süreçlerini takip edebilecek,
 • Müzakere becerisi kuvvetli,
 • Sözlü ve yazılı iletişimi gelişmiş,
 • Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip,
 • MS Office programlarına ileri seviyede (özellikle Excel / Word) hakim,
 • Tercihen CANİAS ERP programında deneyimli,
 • Ekip çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde başarılı,
 • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
 • İş disiplinine önem veren, sorumluluk sahibi,
 • Konya'da ikamet eden yada edebilecek olan,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,


İŞİN TANIMI

 • İhtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temini için uygun kaynak ve doğru fiyat araştırması yapmak,
 • Farklı birimlerden gelen satın alma taleplerinin zamanında karşılamak,
 • Şirket içi ve şirket dışı yazışmaları yapmak,
 • Tedariki yapılan malzeme ve hizmetlerin kalite kontrollerini yapmak.

“TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ”

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Satın Alma Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Mühendisi Satın Alma Mühendisi Maaşları Satın Alma Mühendisi Nasıl Olunur? Satın Alma Mühendisi Nedir? Satın Alma Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Akış Asansör Makina Motor Döküm San. ve Tic. Ltd.

Akış Asansör Makina Motor Döküm San. ve Tic. Ltd.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİAkış Asansör Makine Motor Döküm San. Tic. Ltd. Şti. (“Akış Asansör” ve “Şirket”) olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Akış Asansör, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 s.k. kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam) mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, şirketin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarıkapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir Burada işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıda sayılan işleme amaçlarla, kanuni zorunluluklar dışında aktarılmamaktadır.1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Akış Asansör Makine Motor Döküm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Akış Asansör tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir: Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi; Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması; Şirkete ait fiziki mekânların güvenliği ve denetiminin kamera kaydı ve sairi sistemlerle sağlanması; İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi; KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.3) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi akisasansör.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Akış Asansör Makine Motor Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Akış Asansör’e iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Akış Asansör tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, akisasansor.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Akış Asansör Makina Motor Döküm San. ve Tic. Ltd. İş İlanları

Satın Alma Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Mühendisi Satın Alma Mühendisi Maaşları Satın Alma Mühendisi Nasıl Olunur? Satın Alma Mühendisi Nedir? Satın Alma Mühendisi İş İlanları