Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Konya
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

90 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

90 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Asansör motoru, otomotiv yan sanayisi ve döküm sektöründe lider olan ve 50’den fazla ülkeye ihracat yapan firmamızda istihdam edilmek üzere;

 “TALAŞLI İMALAT MÜHENDİSİ”

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin tercihen Makine veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Talaşlı imalat sektöründe en az 5 yıl yöneticilik tecrübesine sahip,
 • Tercihen döküm ve metal işleme yöntemlerini bilen,
 • Ölçme tekniklerine hakim, SPC, MSA, ERP-MRP konularında bilgi sahibi,
 • Teknik resim okuyabilen, 3D modelleme ve 2D resimleme konusunda temel düzeyde bilgi sahibi,
 • ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve yönetimi konusunda deneyimli,
 • Kaizen, 5S, TQM, 6 Sigma konularında uygulama bilgisine sahip, imalat proseslerine hakim,
 • Yönetsel ve liderlik becerilerine sahip,
 • Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilen,
 • Takım çalışmasına yatkın, analitik düşünme, problem çözme yeteneğine sahip,
 • Konya'da ikamet eden yada edebilecek olan,
 • Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak.

 

İŞİN TANIMI

 •  CNC torna ve CNC işleme merkezleri, manuel  torna/freze tezgahlarındaki  talaşlı işleme ve kesici takım, takım/aparat yönetimini yapmak, işleme tezgahlarının uç sarfiyatlarını takip etmek,
 • Günlük ve haftalık üretim programlarını, gelen iş emirlerine göre planlamak, üretimde ihtiyaç duyulan malzemelerin takibini yapmak, bölüm içerisinde bulunan ilgili depoların stok kontrollerini yapmak ve tamamlanan iş emirlerinin MRP üzerinden kapatılmasını sağlamak,
 • İmalat işlemlerinin hedeflenen sürede ve kalite standartlarında yapılması için çalışmak, KPI ve OEE göstergelerini hazırlamak,
 • Ölçüm cihazlarının ve mastarların yeterliliğini ve kalibrasyonlarını takip etmek,
 • İmalat hattının kalite performansı ile ilgili çalışmalara katılmak, yönetmek, ölçüm metotlarının yeterliliğini izlemek gerekli durumlarda değiştirmek,
 • Üretim sürecinde karşılaşılan hata veya eksikliklerin giderilmesini sağlamak, Kaizen ve 5S faaliyetlerine ve ürün iyileştirme faaliyetlerine katılmak,
 • Firma içi Düzeltici-Önleyici faaliyetlerine katılmak, ilgili faaliyetlerde liderlik etmek,
 • Toplam Kalite farkındalığı için bütün paydaşları süreçlere dahil edip izlemek,
 • Kullanılan makine ile teçhizatların periyodik kontrol ve bakımlarını takip etmek, otonom bakım faaliyetlerine liderlik etmek,
 • Günlük ıskarta toplantılarına katılmak, yönetmek ve alınacak aksiyonları belirlemek,
 • Üretim alanının temizliğini ve düzenini sağlamak,
 • Üretim faaliyetleri ile ilgili düzenli raporları oluşturup, yöneticisine sunmak.

 

“TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ”

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)
B sınıfı

Talaşlı İmalat Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Talaşlı İmalat Mühendisi Talaşlı İmalat Mühendisi Maaşları Talaşlı İmalat Mühendisi Nasıl Olunur? Talaşlı İmalat Mühendisi Nedir? Talaşlı İmalat Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Akış Asansör Makina Motor Döküm San. ve Tic. Ltd.

Akış Asansör Makina Motor Döküm San. ve Tic. Ltd.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİAkış Asansör Makine Motor Döküm San. Tic. Ltd. Şti. (“Akış Asansör” ve “Şirket”) olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Akış Asansör, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 s.k. kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam) mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, şirketin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarıkapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir Burada işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıda sayılan işleme amaçlarla, kanuni zorunluluklar dışında aktarılmamaktadır.1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Akış Asansör Makine Motor Döküm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Akış Asansör tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir: Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi; Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması; Şirkete ait fiziki mekânların güvenliği ve denetiminin kamera kaydı ve sairi sistemlerle sağlanması; İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi; KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.3) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi akisasansör.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Akış Asansör Makine Motor Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Akış Asansör’e iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Akış Asansör tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, akisasansor.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Akış Asansör Makina Motor Döküm San. ve Tic. Ltd. İş İlanları

Talaşlı İmalat Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Talaşlı İmalat Mühendisi Talaşlı İmalat Mühendisi Maaşları Talaşlı İmalat Mühendisi Nasıl Olunur? Talaşlı İmalat Mühendisi Nedir? Talaşlı İmalat Mühendisi İş İlanları