Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Cbs ve Hakediş Personeli

Akmercan Şirketler Grubu

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Esenler)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 10 yıl arası

Departman

Hizmet

Hizmet

Başvuru Sayısı

202 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 10 yıl arası

Başvuru Sayısı

202 başvuru

Departman

Hizmet

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

·         Üniversitelerin Harita, Geomatic, Çevre Mühendisliği veya Teknikerliği bölümlerinden mezun,

·         Alanında en az 3 yıl tecrübeli,

·         Altyapı projelerde görev almış, planlama ve hakediş takibi yapabilen (tercihen Doğal Gaz Dağıtım sektöründe çalışmış), malzeme dengesi, geçici kabul ve kesin kabul süreçlerini takip edebilen,

·         MapInfo, Netcad, GazWorks ve Microsoft Ofis programlarını kullanabilen (özellikle MapInfo’da ve Excel’de uygulama geliştirebilen),

·         Açık kaynak kodlu CBS programlarına hakim,

·         Analitik düşünme yetisi, planlama ve koordinasyon becerisi yüksek, sorumluluk sahibi ve
şehirler arası seyahat engeli olmayan,

 

İŞ TANIMI

Firmamızın İstanbul Esenler’deki merkezinde Altyapı (Coğrafi Bilgi Sistemi) projelerinde yazılım ve uygulama geliştirme görevlerinde çalışacak, Altyapı Yapım ve CBS ekipleri ile koordineli  bir şekilde projedeki her türlü revizyonları yapacak, MapInfo ve diğer CBS programlarını iyi derecede kullanarak veri girişlerinin kontrolünü saylayarak aylık hak ediş takibi yapacak, çeşitli raporlar hazırlayacak ve üzerinde geliştirmeler yapabilecek, CBS ve Web portalının geliştirilmesinde katkılar sağlayacak bay/bayan personel aramaktayız.

·         CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) yazılım geliştirme ve sistem desteği,

·         Yatırım bölgelerinin etüdünün yapılarak Avan ve Tatbikat projelerinin hazırlanması/revizyonu,

·         MSSQL Server veri tabanında SQL sorguların hazırlanması,

·         Doğalgaz Altyapı imalatlarının aylık hakedişlerin kontrol edilmesi,

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Uzmanı Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Uzmanı Maaşları Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Uzmanı Nasıl Olunur? Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Uzmanı Nedir? Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Uzmanı İş İlanları
Akmercan Şirketler Grubu

Enerji Üretim ve Dağıtım / Hizmet

Hakkımızda

Akmercan Şirketler Grubu

Akmercan Şirketler Grubu

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİDeğerli Personel Adayı, Akmercan Şirketler Grubu olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumluluk hususuna gerekli özeni ve önemi vermekte olup bu takdirde azami bütün önlemleri almaktayız. Bu kapsamda, sizlerin kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla işletmekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile; veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair açıklamalarımızı içermektedir.Akmercan’ın, veri sahibinin açık rızasıyla veya Kanun’un 5. maddesinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel nitelikli verileri işleyebilme hakkına sahip bulunmaktadır. Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının A bendi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi.” hükmünü içermektedir. Aydınlatma Metni’nin içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak Akmercan ile aranızda akdedilmiş iş sözleşmesinin ifası amacıyla; İnsan Kaynakları Departmanı olarak, isim, soy isim, meslek, unvan, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumuna ilişkin veriler ve özgeçmişte yer alan çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi gibi verileriniz, kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri numarası, anne kızlık soyadı, fotoğraf gibi verileriniz, ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileriniz, Akmercan’ın güvenliğinin sağlanması amacıyla şirket içerisinde bulunan kameralar vasıtası ile kaydedilen kamera görüntüsüne ilişkin kişisel verileriniz ve giriş/çıkış kayıt bilgileriniz, erkek personellerin askerlik durum bilgilerini gösterir verileriniz işlenmektedir.Kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği üzere; Akmercan’ın 4857 sayılı İş Kanunu başta olmak üzere işveren olmasından kaynaklı yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi, Akmercan’ın işveren olarak mevcut denetim ve yönetim yetkisini kullanabilmesi, Akmercan’ın şirket güvenliğini sağlayabilmesi, Akmercan’ın 4857 sayılı Kanun’dan bağımsız yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlanması amaçlarıyla verileriniz işlenmektedir. İşlenen verileriniz Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.Akmercan tarafından işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak ve Kanun’un 5. maddesine uygun olarak işlenen kişisel veriler; düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, Akmercan grup şirketlerine, yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketlere ve temsilcilerimize, vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçler ile ilgili zorunlu kişilere, kamu kurum ve kuruluşlara ve deneticimler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için Akmercan ile her zaman iletişime geçebilirsiniz; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek, kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek, eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek, kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek.Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya [•] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Akmercan’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.Akmercan [•]

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemekhane.

Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Uzmanı Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Uzmanı Maaşları Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Uzmanı Nasıl Olunur? Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Uzmanı Nedir? Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS Uzmanı İş İlanları