Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Bütçe ve Raporlama Müdürü

Ali Bey Hotels & Resorts

İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya(Manavgat)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

82 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

82 başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirketimiz Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş - Ali Bey Hotels & Resorts Grubu bünyesinde Mali İşler Direktörlüğüne bağlı olarak görev alacak “Bütçe ve Raporlama Müdürü" arayışımız bulunmaktadır.

Genel Nitelikler;

 • Üniversitelerin İşletme, Ekonomi, Ekonometri , Maliye ve benzeri bölümlerinden mezun,
 • İleri düzey İngilizce bilen.(C1-C2)
 • Mali İşler, Bütçe veya Raporlama alanlarında müdür pozisyonunda en az 3 yıl deneyimli, 
 • Tercihen bağımsız denetim firması tecrübesi olan,
 • Tercihen Otelcilik sektöründe çalışmış,
 • Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış tablolarına hâkim,
 • Finansal tablo ve finansal veri analizi yapmaya hakim,
 • Analiz ve raporlama becerileri gelişmiş, sorgulayıcı ve denetleyici,
 • MS Office programlarına iyi derecede hakim, ERP sistem kullanmış,
 • Ekip yönetimi, analitik düşünme yetisi, problem çözme becerileri ve organizasyon/koordinasyon kabiliyeti yüksek,

İş Tanımı;

 • Şirketin hedefleri doğrultusunda yıllık bütçe planlarının hazırlanması, konsolidasyonu ve diğer departmanlarla koordinasyonu, Üst yönetimin isteğine bağlı olarak bütçede gerekli revizyonların yapılmasını sağlamak,
 • Bütçe sürecini düzenleyen politika ve prosedürlere uygun çalışılmasını sağlamak ve bunun için gerekli uyarılarda bulunmak,
 • Bütçe ve raporlama ile ilgili verimlilik esaslı projelerin önerilmesi, geliştirilmesi ve takibi,
 • Bütçesinin zamanında hazırlanması için izlenmesi gereken zaman çizelgesini belirlemek, açıklamak ve takvime uyulmasını takip etmek,
 • Onaylanmış bütçelerin, gerçekleşenler ile aylık olarak karşılaştırılmasını sağlamak ve üst yönetime raporlamak,
 • Maliyet kalemlerinin detaylı analizinin ve karlılık analizlerinin yapılması,
 • Gider/maliyet analizlerinin yapılması, ilgili hesapların bütçeye uygun yönetilmesinin takibi,
 • Bağımsız denetim sürecinin koordine edilmesi ve veri akışının yönetilmesi,
 • Şirketin yıl sonu ve uzun vadeli hedeflerinin güncellenmesi.
 • Yönetim tarafından talep edilen diğer rapor ve analizlerin yapılması.
 • Dünyada, Türkiye’de ve sektördeki gelişmeleri takip ederek, bu gelişmeler ışığında kendisine bağlı çalışanları geliştirmek ve şirketteki sistemleri revize etmek


Yabancı Dil Tazminatı CEF (CommonEuropean Framework) Dil Düzeyi Göstergeleri skalasında B1 ve üzeri seviyede veya bu seviyenin karşılığı olarak yabancı dil bilgisini belgeleyen çalışanlara her bir yabancı dil için ücrete ilave olarak çalıştığı sürece tesisimizin belirleyeceği miktarlarda Yabancı Dil Tazminatı ödenir.

Sezon Primi (Başarılı bir şekilde sezonu tamamlayan personelin toplam çalışma günü hesabıyla yapılan bir aylık ücretine kadar çıkabilen tutarda sezon primi ödenir.)

  Aday Kriterleri

  En az 3 yıl tecrübeli
  Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
  Yapıldı
  İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

  Bütçe ve Raporlama Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Bütçe ve Raporlama Müdürü Bütçe ve Raporlama Müdürü Maaşları Bütçe ve Raporlama Müdürü Nasıl Olunur? Bütçe ve Raporlama Müdürü Nedir? Bütçe ve Raporlama Müdürü İş İlanları
  Hakkımızda

  Ali Bey Resort Sorgun

  Ali Bey Resort Sorgun

  Şirket Sayfasına Git
  Şirketin Aydınlatma Metni

  Kişisel Verilerinizin Korunması:Çalışan Adayı Aydınlatma MetniDeğerli Çalışan Adayımız,Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır.Ticari unvanı Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş. olan“Ali Bey Hotels & Resorts”, KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Otelimiz tarafından kişisel verilerinizin korunmasına yönelik güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.Ali Bey Hotels &Resorts’a iş başvurunuz kapsamında elde edilen, kimlik, iletişim, mesleki deneyim, üyelik, sağlık bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, finans, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kişisel verileriniz, Ali Bey Hotels & Resorts tarafından; çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi,insan kaynakları süreçlerinin planlanması, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanmasıamaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.Ali Bey Hotels & Resorts ile paylaşmış olduğunuz anılan kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereğince yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya özel hukuk kişileri, iş ortakları, tedarikçiler (ör. sosyal güvenlik, insan kaynakları veya hukuk danışmanları, teknoloji çözüm ortakları) ile de paylaşılabilecektir. Ali Bey Hotels & Resorts, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.Kişisel verileriniz, Ali Bey Hotels & Resorts tarafından farklı kanallardan (iş başvurunuz sırasında iş isteme bilgi formuyla veya sair özgeçmiş göndermek suretiyle doğrudan tarafınızca, ya da iş başvurunuz ile ilgili olarak üçüncü kişi veya kurum tarafından iletilmek suretiyle) elde edilebilir. Kişisel verileriniz, bu metinde yer alan amaçlarla ve KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının(c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve yine aynı fıkranın (e) bendinde yer alan bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati, veya açık rızanız hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.Değerli Çalışan Adayımız,KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi;KVKK’nın 13. Maddesi ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca,Ali Bey Hotels &Resorts’a yazılı olarak iletebilirsiniz.Saygılarımızla,Ali Bey Hotels & Resorts

  Detaylı Bilgi

  Bütçe ve Raporlama Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Bütçe ve Raporlama Müdürü Bütçe ve Raporlama Müdürü Maaşları Bütçe ve Raporlama Müdürü Nasıl Olunur? Bütçe ve Raporlama Müdürü Nedir? Bütçe ve Raporlama Müdürü İş İlanları