Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Finansal Kontrolör

Alkim Alkali Kimya A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Beyoğlu)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yönetici adayı

Departman

İç Denetim

İç Denetim

Başvuru Sayısı

148 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yönetici adayı

Başvuru Sayısı

148 başvuru

Departman

İç Denetim

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

FİNANSAL KONTROLÖR

Görevi şirketin muhasebe ve mali işler departmanında iç denetim-bütçe bölümünde aşağıda belirtilen temel hususların yerine getirilmesidir.

 • Şirketin üretim maliyet tablolarının hazırlanması,
 • Bütçe çalışmalarının yürütülmesi, nihai bütçenin hazırlanması, fiili sonuçların bütçe rakamları ile karşılaştırılarak analizinin yapılması,
 • Şirket üst yönetimi için gerek görülen ön-fizibiliteleri ve özel analizleri hazırlamak, kendisinden istenen mali raporlamaları yapmak,
 • İç denetim ve bağımsız denetim konularında destek olmak.
 • Performansa dayalı yönetim sistemleri için kendisinden istenecek mali raporlamaları hazırlamak,
 • IFRS Bazlı mali tabloları hazırlamak, konsolide etmek.

 

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin işletme, ekonomi veya iktisat bölümünden mezun olmak. Mühendislik kökenli ise MBA yapmış olmak.
 • Denetim firmalarında Audit bölümlerinde veya Şirketlerde Raporlama / Bütçe bölümlerinde en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
 • İyi derecede İngilizce bilmek,
 • Şirketin yurt içindeki işletmelerinde yapılacak finansal kontroller ve raporlamalar için seyahate engeli olmamak,
 • Logo programını mükemmel derecede kullanabilmek, Logo Flow ve Mind-Insidemodüllerinde deneyim sahibi olmak. 

  Aday Kriterleri

  En az 5 yıl tecrübeli
  Üniversite(Mezun)
  Yapıldı
  B sınıfı

  Finansal Kontrolör pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Finansal Kontrolör Finansal Kontrolör Maaşları Finansal Kontrolör Nasıl Olunur? Finansal Kontrolör Nedir? Finansal Kontrolör İş İlanları
  Hakkımızda

  Alkim Alkali Kimya A.Ş ALKiM 1948 yılında İstanbul Edirnekapı semtinde şahıs şirketi olarak kimya sanayiinde üretime başlamıştır. 1953 senesinde Afyon Acıgöl'de; Sodyum Sülfat maden imtiyazlarını alarak Sodyum Sülfat üretimine başlamıştır. Alkim, birçok sektör için vazgeçilmez bir hammadde olan sodyum sülfatın Türkiye'deki en büyük üreticisidir. 1992 yılından bu yana ise dünyanın en büyük sodyum sülfat üreticileri arasında ise 5.sırada yer almakta olup, Avrupa'nın da ikinci büyük üreticisi konumundadır.

  Alkim Alkali Kimya A.Ş ALKiM 1948 yılında İstanbul Edirnekapı semtinde şahıs şirketi olarak kimya sanayiinde üretime başlamıştır. 1953 senesinde Afyon Acıgöl'de; Sodyum Sülfat maden imtiyazlarını alarak Sodyum Sülfat üretimine başlamıştır. Alkim, birçok sektör için vazgeçilmez bir hammadde olan sodyum sülfatın Türkiye'deki en büyük üreticisidir. 1992 yılından bu yana ise dünyanın en büyük sodyum sülfat üreticileri arasında ise 5.sırada yer almakta olup, Avrupa'nın da ikinci büyük üreticisi konumundadır.

  Şirket Sayfasına Git
  Şirketin Aydınlatma Metni

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİAlkim Alkali Kimya A.Ş. (“Alkim”) olarak siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.1-Kişisel Veri nedir?KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, iş ilişkisi nedeniyle elde edilen veya işlenen her türlü kişisel verinin özel hayatın gizliliği esası çerçevesinde işlenmesi usul ve esaslarını belirlemek üzere düzenlenmiştir. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmekte olup, başvuru formunuz ile verdiğiniz işe dair tüm bilgi ve belgeler kişisel veri kapsamındadır.2-Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme AmaçlarıKişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.‘’Kişisel verilerin sahibi” başvuru formunu dolduran kişi, “veri sorumlusu” ise Alkim Alkali Kimya A.Ş.’ dir.Kişisel verilerin, elde edilmesi, depolanması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi gibi verilerin üzerinde yapılan her türlü işlemin usulüne göre yapılması Alkim Alkali Kimya A.Ş. ‘inin sorumluluğundadır. Alkim şirketi verilerin usulüne uygun olarak işlenmemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan dolayı, 6698 Sayılı Kanun kapsamında hukuki işlemlerin yapabileceğini kabul etmiştir.Başvuru sahibi, kendisine ait kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde muhafaza edeceğini kabul etmiştir.Başvuru sahibi Alkim Alkali Kimya A.Ş.’ne iletmiş olduğu kimlik, adres vs. gibi bazı kişisel verilerin işveren tarafından Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında işveren tarafından işleneceğini, işin yürütümü ile ilgili olarak kullanılabileceğine, personelin bu kullanıma muvafakat ettiğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında rıza gösterdiğini beyan ve taahhüt etmiştir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; web adresimizdeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İnönü Caddesi No 13 Gümüşsuyu İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu alkim@alkim.com e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

  Detaylı Bilgi

  Alkim Alkali Kimya A.Ş İş İlanları

  Finansal Kontrolör pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Finansal Kontrolör Finansal Kontrolör Maaşları Finansal Kontrolör Nasıl Olunur? Finansal Kontrolör Nedir? Finansal Kontrolör İş İlanları