Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

252 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

252 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1989 yılında kurulmuş olan şirketimiz, İstanbul ve Bolu fabrikalarında dünyanın önde gelen beyaz eşya, otomotiv, haberleşme, savunma sanayi firmalarına plastik ve elektronik parça tasarımı ve üretimi yapmaktadır.

Maslak Merkez Ofisimizde ‘Maliyet Muhasebesi Uzmanı’ olarak çalışacak ekip arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.

Firmamızla ile ilgili güncel ve detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.

 • MYO veya Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Ürün maliyetlerinin hesaplanması, ürün bazlı maliyet ve safha maliyet değerlemelerinin yapılması, ürün bazında gerçekleşen maliyetlerin belirlenmesi ve raporlanması,
 • Maliyet ve ürün, proje  karlılık analizlerinin yapılması, sapmaların sebeplerinin belirlenmesi ve raporlanması, iyileştirme süreci takibi,
 • Maliyetlerin muhasebeleştirme işlemlerinin yürütülmesi,
 • Maliyet muhasebesini sıfırdan oluşturma ve geliştirme tecrübesine sahip,
 • Üretim tesisi olan kuruluşlarda, maliyet muhasebesi, maliyet analizi  konularında  en az 5 yıl deneyimli,
 • MS Office programlarını etkin olarak kullanabilen (Özellikle Excel'i etkin kullanabilen),
 • ERP programı kullanmış,
 • Detaylara önem veren, dinamik bir ortamda hızlı ve sonuç odaklı çalışabilen,
 • Analitik tarafı güçlü,  analiz yapabilen, sorgulayan ve raporlama konusunda deneyimli ekip arkadaşı aramaktayız,
 • İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet eden ekip arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.

Aday Kriterleri

5 - 10 yıl arası
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Maliyet Muhasebesi Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Maliyet Muhasebesi Uzmanı Maliyet Muhasebesi Uzmanı Maaşları Maliyet Muhasebesi Uzmanı Nasıl Olunur? Maliyet Muhasebesi Uzmanı Nedir? Maliyet Muhasebesi Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş., 30 yıla yaklaşın bir süredir Türkiye ve Dünya'nn önde gelen firmalarına plastik ve elektronik alanlarında çözümler sunmaktadır. İstanbul ve Bolu ilinde yer alan toplam 25.000 m2 kapalı alan sahip tesislerinde plastik enjeksiyon, yaş boyama, serigrafi, montaj üretimlerinin yanından elektronik kart tasarım ve üretimini gerçekleştirmektedir. Alpplas, beyaz eşya, otomotiv başta olmak üzere birçok sektöre sunduğu farklı çözümlerle ülkemizin önde gelen sistem tedarikçilerinden biridir.

Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş., 30 yıla yaklaşın bir süredir Türkiye ve Dünya'nn önde gelen firmalarına plastik ve elektronik alanlarında çözümler sunmaktadır. İstanbul ve Bolu ilinde yer alan toplam 25.000 m2 kapalı alan sahip tesislerinde plastik enjeksiyon, yaş boyama, serigrafi, montaj üretimlerinin yanından elektronik kart tasarım ve üretimini gerçekleştirmektedir. Alpplas, beyaz eşya, otomotiv başta olmak üzere birçok sektöre sunduğu farklı çözümlerle ülkemizin önde gelen sistem tedarikçilerinden biridir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİİşbu “Aydınlatma Metni” Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. ve iştirakleri (“Alpplas”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu Sıfatıyla, ilgili kanunun 10. Ve 11.Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi hakkında bilgilendirilmesi amacıyla yayınlanmaktadır. Veri Sorumlusu sıfatıyla Alpplas’a vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak ve sayılan amaçlarla kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.KIŞISEL VERI TOPLAMANıN YÖNTEMI VE HUKUKI SEBEBIMüşteri, tedarikçi, çalışan, çalışan adayı, hizmet alan veya veren sıfatı ile paylaştığınız kişisel verilerinizi eri sorumlusu sıfatıyla Alpplas , başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”), 4857 Sayılı İş Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde kişisel verileriniz, bu metinde belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6 maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:* İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.* İnternet sitesi veya başka dijital mecralar üzerinden üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, iş başvurusunun yapılması ve/veya alışveriş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.KIŞISEL VERILERINIZIN HANGI AMAÇLA IŞLENECEĞIKişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlara istinaden KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.* Satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi* Alpplas tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması* İş başvurularının alınması, aday havuzlarının oluşturulması, iş akitlerinin düzenlenebilmesi* Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması* İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi* Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesiKIŞISEL VERILERINIZI KIMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?Toplanan kişisel verileriniz; Alpplas’ın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi; Alpplas ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Alpplas’ın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması amaçlarıyla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde:* Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş akitlerinden doğan yasal süreçlerin yürütülmesi amacıyla ve gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.* İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.* Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.KVKK 11.MADDESI UYARINCA HAKLARINIZKVKK’nın 11. maddesi uyarınca belirlenen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte aşağıdaki belirtilen yollardan birini kullanarak yapabilirsiniz.* Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla* Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak şahsen veya imkânsızlık halinde, bir temsilciye noterden vekalet vererek Mermerciler San. Sitesi 4.Cad No: 16 Beylikdüzü/İstanbul adresine gelerek* Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile info@alpplas.com adresine elektronik posta ileterekVeri Sorumlusuna yönelik gerçekleştirebileceğiniz talepleriniz kanun kapsamında aşağıdaki gibidir:* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme* Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde yukarıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. İş İlanları

Maliyet Muhasebesi Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Maliyet Muhasebesi Uzmanı Maliyet Muhasebesi Uzmanı Maaşları Maliyet Muhasebesi Uzmanı Nasıl Olunur? Maliyet Muhasebesi Uzmanı Nedir? Maliyet Muhasebesi Uzmanı İş İlanları