Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İş Analiz Uzmanı

Ana Sigorta A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Sarıyer)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 10 yıl arası

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

75 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 10 yıl arası

Başvuru Sayısı

75 başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İş Tanımı :

 • İş birimlerinin talep ve projeleri kapsamında; ihtiyacın netleştirilmesi, analiz dökümanlarının hazırlanması önceliklendirmenin sağlanması ve sürecin uçtan uca yönetimi,
 • Genel Proje yönetimi/takibinin yapılması,
 • Gerektiğinde “durum” raporlarının hazırlanması ve ilgililer ile paylaşılması,
 • Üst yönetim ile koordinasyonun sağlanması, gerekli rapor/sunumların hazırlanması,
 • Mevcut uygulamaların iyileştirilmesi ya da yeni uygulamaların geliştirilmesi konusunda iş birimleri ile yakın çalışarak detaylı iş analizlerinin yapılması
 • Süreçlerin dokümante edilmesi
 • Geliştirilen uygulamalar konusunda gerektiğinde eğitim verilmesiGenel Nitelikler :

 • Tercihen üniversitelerin Mühendislik, Sigortacılık, İktisat, İşletme bölümlerinden mezun
 • Sigortacılık sektöründe az 3 yıl analiz deneyimine sahip
 • SDLC süreçlerine hakim (İhtiyaç Analizi, Sistem Analizi, Test vb.)
 • Raporlama ve dokümantasyon becerisi yüksek
 • Analitik düşünme ve analiz etme yeteneğine sahip
 • Etkili iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına yatkın
 • Öğrenmeye açık, sürekli kendini geliştiren, iş takibi kuvvetli, ikna kabiliyeti yüksek

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

İş Analiz Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Analiz Uzmanı İş Analiz Uzmanı Maaşları İş Analiz Uzmanı Nasıl Olunur? İş Analiz Uzmanı Nedir? İş Analiz Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Ana Sigorta Anonim ŞirketiKişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma MetniANA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİMERSİS NO: 0069106716900001“Veri sorumlusu” sıfatıyla Ana Sigorta Anonim Şirketi olarak kişisel verileriniz; iş başvurularını kabul edip değerlendirmek, sigorta sözleşmeleri ile mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerimizi ifa edilebilmek, talep edeceğiniz ürünlerin fiyatlarını tespiti amacıyla risk değerlendirmesi yapabilmek, poliçe prim tahsilatlarını yapabilmek, mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirilebilmek amacıyla işlenecektir.Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER), sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla destek hizmeti sağlayıcılarımız, hukuki danışmanlarımız, aracılarımız, eksperler, sigorta şirketleri ve işbirliği yapılan üçüncü kişiler ile veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimizin de farkında olarak mevzuatın izin verdiği ölçüde paylaşılabilecektir.Veri sorumlusuna başvurarak, kendinizle ilgili olarak şu haklarınızı beyan ve talep edebilirsiniz: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yok edilme ve düzeltme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (Kanun) 5’inci ve 6’ncı maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak toplanmaktadır. Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizi ise açık rızanız olmaksızın işlememekteyiz. Bize iletmiş olduğunuz bilgilerde Kanunun 6. Maddesi uyarınca tanımlanmış özel nitelikli kişisel verilerin (ırk, etnik köken, siyasi parti üyeliği, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) yer alamadığından emin olmanızı rica ederiz.Kanun’un “ilgili kişinin hakları” başlıklı 11’inci maddesi ile Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi Ana Sigorta web adresi üzerinden “Veri Sahibi Başvuru Formu” sekmesinde belirtilen formatta Ana Sigorta Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz. Bu kapsamdaki talepleriniz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifedeki ücret talep edilebilecektir.Bize iletmiş olduğunuz bilgilerde, özel nitelikli kişisel verilerin (ırk, etnik köken, siyasi parti üyeliği, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) yer alamadığından emin olmanızı rica ederiz.

Detaylı Bilgi

İş Analiz Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Analiz Uzmanı İş Analiz Uzmanı Maaşları İş Analiz Uzmanı Nasıl Olunur? İş Analiz Uzmanı Nedir? İş Analiz Uzmanı İş İlanları