Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Raporlama Uzmanı

Anex Tour

İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Yönetim

Yönetim

Başvuru Sayısı

230 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

230 başvuru

Departman

Yönetim

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirketimizin acente kanadında ve Antalya merkezinde görevlendirmek üzere 'Raporlama Uzmanı’ arayışımız bulunmaktadır.


· Üniversitelerin istatistik veya iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümlerinden mezun,

· İleri düzeyde ingilizce dil bilgisine sahip,

· MS Excel fonksiyonlarına ileri seviyede hâkim,

· Turizm Sektöründe Product ve Raporlama konusunda en az 2 yıl deneyimli,

· Analitik düşünme yeteneğine ve çok yönlü bakış açısına sahip,

· İnsan ilişkilerinde başarılı, etkin iletişim ve temsil yeteneğine sahip,

· Sonuç odaklı, planlama ve problem çözme yeteneği güçlü,

· Antalya’da ikamet eden,


Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Raporlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Raporlama Uzmanı Raporlama Uzmanı Maaşları Raporlama Uzmanı Nasıl Olunur? Raporlama Uzmanı Nedir? Raporlama Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Anex Turizm Grubu; Havacılık, Tur Operasyon, Seyahat Acentası, Destinasyon Yönetimi ve Otel Yönetimi Sektörlerinde 32 ülke ve Avrupa, Asya, Afrika kıtalarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Anex Turizm Grubu; Havacılık, Tur Operasyon, Seyahat Acentası, Destinasyon Yönetimi ve Otel Yönetimi Sektörlerinde 32 ülke ve Avrupa, Asya, Afrika kıtalarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI/STAJYER ADAYI AYDINLATMA METNİBu açıklama, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) gereğince, sizi bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere anexservices.com.tr adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan erişebilirsiniz.Kanun kapsamında;Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı;Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemleriÖzel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.1. VERİ SORUMLUSUKişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla ANEXSERVİCES TURİZM ORGANİZASYON TAŞIMACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) tarafından, Kanun’da öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda ve bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecek ve Kanun’un izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak aktarılabilecektir.a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.d) ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZŞirket’imiz tarafından işlenen kişisel verilerinize aşağıda yer verilmiştir:Kimlik Bilgileri Adı-Soyadı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Medeni Durumu, FotoğrafıEğitim & Deneyim Bilgileri Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, özgeçmiş ve referans bilgileri, staj bilgileri, aldığı kurslarİletişim Bilgileri Mobil-Sabit Telefonu Numarası, E-posta Adresi, İletişim adresiFiziki Mekan Güvenlik Bilgileri İşyerine giriş-çıkış ve işyerinde bulunma sırasında alınan görüntü kayıtları, turnike kayıtları, güvenlik kayıtları, vb.Şirket’imiz, özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememektedir. Bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerinizin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ Kişisel verileriniz Kanun’un 5(2) maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen işleme şartlarına uygun olarak, otomatik ya da ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızdan iletilen belgeler, özgeçmişler, insan kaynakları sistemleri, başvuru formları, e-posta, anket ve değerlendirme formları mülakatlar, dış hizmet alınan istihdam veya danışmanlık şirketleri ve benzeri kanallarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir:a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIToplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(2) maddesinde belirtilen ve bu metnin 3. maddesinde yer verilen işleme şartlarına uygun olarak aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenecektir:• Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesi; insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası,• Çalışan adaylarının başvuru, değerlendirme, referans kontrolü, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,• İnsan kaynakları süreçlerine ilişkin raporlama, analiz, değerlendirme çalışmalarının yapılması, Şirket bünyesinde ve/veya grup şirketlerinde gelecekte doğması muhtemel iş fırsatlarından faydalandırılma,• Yeni çalışanların işe başlangıç ve iş sözleşmesi kurulması süreçlerinin yürütülmesi,• İş güvenliği ve fiziksel güvenliğin sağlanması; işyeri giriş-çıkışlarının idari yönetimi, takibi ve kontrolü; ofis binalarına, bölümlerine, sistem odalarına giriş güvenliğinin sağlanması.• gloYasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIAçıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen süreç̧ ve amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla açık rızanıza istinaden veya bu metnin 3. maddesinde yer verilen durumların varlığı halinde açık rızanız alınmaksızın, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bilgi ve belge almaya yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara, Şirket’in sınırlı sayıdaki yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerine, grup şirketlerine ve iş ortaklarına ve aktarılabilecektir.Veri Aktarılabilecek TaraflarKanunen Yetkili Kurumlar Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde bilgi-belge talebinin karşılanması.Grup Şirketleri/İş Ortakları İş başvurusunun değerlendirilmesi ve gelecekte doğması muhtemel iş fırsatlarından faydalandırmaTedarikçiler Dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlere (kişilik envanteri/yabancı dil testi vb.) ilişkin süreçlerin yönetilmesi; destek, denetim ve danışmanlık hizmeti alınması.Şirket Yetkilileri İş başvurusunun değerlendirilmesi ve gelecekte doğması muhtemel iş fırsatlarından faydalandırmaÜçüncü Kişiler Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğrulanması ve işe uygunluğun teyidi amacıyla referans kontrolü kapsamında bilgi paylaşılması.Kişisel verileriniz, açık rıza temini suretiyle veya bu metnin 3. maddesinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanun’un 9. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla yurt dışına aktarılabilecektir.Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurul’un izniyle yurt dışına aktarılabilir.Kişisel verileriniz, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanır.Şirketimiz, kişisel bilgilerinizi, bu amaçlar, kapsam ve faaliyetleri dışında hiçbir amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir tarafımızdan alınmaktadır.6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ NELERDİR?Kanun’un 11. Maddesi kapsamında dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;• İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi talep edebilir;• Kanun’a uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir;• Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilir;• Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir;• Düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi taleplerinizin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir;• Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir;• Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.Kanun’un uygulanması ile ilgili haklarınızı kullanmak için Şirketimize anex.com.tr adresinde yer verilen “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen yöntemlerle gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler tarafımızdan duyurulacaktır.• Veri Sahibi Başvuru Formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Soğucaksu Mah. Susam Sok. No:3 Aksu Antalya” adresine iletilmesi.• Veri Sahibi Başvuru Formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun anexservices@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesiBu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. 7. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA SÜRESİKişisel verileriniz, 1 (bir) yıl süreyle saklanacaktır. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından resen en geç altı aylık periyotlarda veya talebiniz üzerine en geç otuz gün içinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.Kişisel verilerinizin silinmesi, söz konusu verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere Şirketimiz organizasyonu içerisinde veya Şirketimizden aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.Kişisel verilerinizin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerinizin anonim hale getirilmiş olması için; bu verilerin, geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesidir.Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere işlem tarihinden itibaren 3 yıl saklanır.Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.ANEXSERVİCES TURİZM ORGANİZASYONTAŞIMACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİADRES : Barbaros Mah. Serik Cad. No 305 A/1Aksu, Antalya, TürkiyeMERSİS NO : 0764038778500017TİCARET SİCİL NO : 83427VERGİ DAİRESİ : Antalya Kurumlar V.D.VERGİ NUMARASI : 7640387785Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Çalışan Aydınlatma Metni’ ni okudum, anladım.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Araba, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Lojman, Yemekhane.

Anex Tour İş İlanları

Raporlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Raporlama Uzmanı Raporlama Uzmanı Maaşları Raporlama Uzmanı Nasıl Olunur? Raporlama Uzmanı Nedir? Raporlama Uzmanı İş İlanları