Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Bağcılar)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı / Part Time

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

885 başvuru

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı / Part Time

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

885 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


·       1.72 boy  / 36 Beden / 86-69-95 ölçülerinde

·       Freelance

·       Esnek çalışma saatleri

İş tanimi:

·       Tekstil Mümessili şirketimizde modellerimizi fit edilmek üzere giymek ve varsa model ile ilgili rahatsızlığını dile getirmek.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Prova Mankeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Prova Mankeni Prova Mankeni Maaşları Prova Mankeni Nasıl Olunur? Prova Mankeni Nedir? Prova Mankeni İş İlanları
Hakkımızda

ANNA LAUDEL Ic ve Dış Tic. Ltd. Sti.

ANNA LAUDEL Ic ve Dış Tic. Ltd. Sti.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ANNALAUDEL İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİAnna Laudel İç ve Dış Ticaret A.Ş. veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadırÇalışan Adayı Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuatİşbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır;1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri,2. İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amaçları ve Saklama Süreleri3. İşlenen Kişisel Verilerin Hukuki Sebepleri4. Kişisel Verilerin Aktarılması,5. İlgili Kişinin Hakları,6. SonuçAnna Laudel İç ve Dış Ticaret A.Ş. Elektronik Ticaret Kanunu, Savunma Sanayi Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Anna Laudel İç ve Dış Ticaret A.Ş., kişisel verileri özellikle yazılı sözleşme, e-posta, fiziken evrak teslimi, kamera web sitesi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Anna Laudel İç ve Dış Ticaret A.Ş. Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları1- Kimlika. VerilerAd- Soyadı – Anne Baba Adı- Doğum Tarihi- Doğum Yeri - Medeni Hali Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No - Tc Kimlik No - Cinsiyet Bilgisi - Ehliyet Fotokopisi – Fotoğraf – İmza – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi – Protokol Bilgisi- Vatandaşlık Bilgisi – Yabancı Kimlik Nob. Veri İşleme Amaçları• Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi• Çalışan adayı başvuru süreçlerinin yönetilmesic. Saklama Süreleri = 1 yıl.2- İletişima. VerilerAdres No – E-Posta Adresi – Telefon No – İletişim Adresi b. Veri İşleme Amaçları• Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi• Çalışan adayı başvuru süreçlerinin yönetilmesic. Saklama Süreleri = 1 yıl.3- Lokasyona. VerilerEv Adresib. Veri İşleme Amaçları• Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi• Çalışan adayı başvuru süreçlerinin yönetilmesic. Saklama Süreleri = 1 yıl.4- Fiziksel Mekan Güvenliğia. VerilerKamera Kayıtlarıb. Veri İşleme Amaçları• Fiziksel mekan güvenliğinin temini• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi• Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin teminic. Saklama Süreleri = 1 yıl.5- Mesleki Deneyima. VerilerDiploma Bilgileri - Gidilen Kurslar - Meslek İçi Eğitim Bilgileri – Sertifikalar - Transkript Bilgiler - Çalıştığı Yer - Meslek Bilgisi - Önceki Çalıştığı Yer - Önceki İş Tecrübesi - Yabancı Dil Bilgilerib. Veri İşleme Amaçları• Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi• Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması• Çalışan adayı başvuru süreçlerinin yönetilmesic. Saklama Süreleri = 1 yıl.6 – Sağlık Bilgileria. VerilerEngellilik durumuna ait bilgiler, Kişisel sağlık bilgileri, kan grubu bilgisi, kullanılan ilaç bilgileri, sigara-alkol kullanım bilgilerib. Veri İşleme Amaçları• Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi• Çalışan adayı başvuru süreçlerinin yönetilmesic. Saklama Süreleri = 1 yıl.3. İşlenen Kişisel Verilerin Hukuki SebepleriAnna Laudel İç ve Dış Ticaret A.Ş. veri sorumlusu olarak, Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, Şirket’in mevzuat veya iç uygulayışı gereği bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması ve veri ilgilisinin açık rızası nedenleriyle veri işlemektedir.4. Kişisel Verilerin Aktarılması A. Yurtiçine AktarımAnna Laudel İç ve Dış Ticaret A.Ş. veri sorumlusu olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen işleme ve saklama amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;1. Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri2. Herkese açık3. Hissedarlar4. İş Ortakları5. İştirakler ve bağlı ortaklıklar6. Tedarikçiler7. Topluluk Şirketleri8. Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları9. DiğerB. Yurtdışına AktarımAnna Laudel İç ve Dış Ticaret A.Ş., 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Çalışan Adayı kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır5. İlgili Kişinin HaklarıAnna Laudel İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,f. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.İlgili Kişi ‘Anna Laudel İç ve Dış Ticaret A.Ş. Kişisel Verileri Korunması ve İşlenmesi Politikası’ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza ve mobil imza suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren başvuru formu ile “Astaş Juki Plaza- Bağlar Mh. Koçman Cd. No:57 Kat:4 Güneşli – Bağcılar / İSTANBUL” adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca kvkk@annalaudel.com e-posta adresi veya 0 212 550 04 44 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.İlgili kişinin başvurusuna müteakip Anna Laudel İç ve Dış Ticaret A.Ş. 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.Anna Laudel İç ve Dış Ticaret A.Ş.; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Detaylı Bilgi

Prova Mankeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Prova Mankeni Prova Mankeni Maaşları Prova Mankeni Nasıl Olunur? Prova Mankeni Nedir? Prova Mankeni İş İlanları