Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Özel Güvenlik Elemanı

AquaAna Meşrubat A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Mustafakemalpaşa)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Güvenlik

Güvenlik

Başvuru Sayısı

57 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

57 başvuru

Departman

Güvenlik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Gümüş Su fabrikamızda çalıştırılmak üzere "Özel Güvenlik Görevlisi" aramaktayız.

İş Tanımı ve Genel Nitelikler:

En az Lise mezunu,

En az 2 yıl tecrübeli,

Bay Güvenlik personeli olmak,

5188 Sayılı Yasa gereği Özel Güvenlik Kimlik Kartı' na sahip,

Vardiyalı çalışma sistemi' ne uyum sağlayabilecek, 

Askerlik görevi tamamlanmış,

Tercihen üretim yapan işletmelerde Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış,

Kişisel hijyen ve dış görünüşüne dikkat eden,

Etkin iletişim becerisine sahip ve takım çalışmasına yatkın,

Diksiyonu düzgün,

Dürüst, dikkatli ve yardımsever,

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Özel Güvenlik Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Özel Güvenlik Elemanı Özel Güvenlik Elemanı Maaşları Özel Güvenlik Elemanı Nasıl Olunur? Özel Güvenlik Elemanı Nedir? Özel Güvenlik Elemanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Çalışan İş Sözleşmesi KVKK Maddesiİşveren, işbu sözleşme gereğince Çalışan ile arasında kurulan istihdam ilişkisi kapsamında, İş Kanunu, İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek, iş yeri ve işin yönetimine ilişkin haklı ve meşru menfaatlerini korumak, yetkili kılınmış 3. kişilere, yetkili idari ve adli organlara, kamu kurum ve kuruluşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmek, Çalışan’ın iş yeri kurallarına uyumu açısından kontrol ve denetimini sağlamak ve iş yeri ve çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla Çalışan’a ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla toplamakta, kullanmakta, başta yetkili kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere üçüncü kişilere aktarmaktadır.Çalışan’ın kişisel verileri, KVKK ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler ve diğer istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, iş akdinin sonlanmasını takiben ilgili mevzuata ve Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi Anonim Hale Getirilmesi Politikası’na uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Çalışan, işbu maddede yer alan hususları anladığını, İşveren’in kişisel verilerin korunması hususundaki politika ve prosedürlerini okuduğunu beyan ve kabul etmektedir.‘’İşçi, bu şirkette çalışması nedeniyle sahip olacağı işverenin ve işyerinin sırlarını üçüncü şahıs ve kurumlara veremez. İşçi, çalıştığı süre boyunca işverenin ilişkide olduğu yurt içi ve yurt dışı müşterileri, taşeronları ve/veya iş ilişkisinde bulunduğu diğer işletme ve kişiler ile şirketin talep ve talimatları dışında doğrudan veya dolaylı hiçbir ticari bağlantı kurmayacağını, müşteri listelerini, şirketin planlarını, fiyat bilgilerini kendisi veya üçüncü şahıslar yararına kullanmayacağını, kullandırmayacağını ve bu müşterileri ifşa etmeyeceğini, işverenin ürettiği ürün gruplarını şahsen veya başkaları aracılığı ile herhangi bir kişiye teklif etmeyeceğini, satmayacağını, sattırmayacağını, kopyalatmayacağını, 3. Kişilerce kullanımını kolaylaştırmayacağını, işverenin üretmekte ve/veya satmakta olduğu ürünleri üreten ve/veya satan rakip şirketlerle ne doğrudan ne de dolaylı olarak hiçbir ilişki kurmayacağını, onlar adına ve/veya yararına hiçbir işlem, beyan ya da davranışta bulunmayacağını, işverene ait ticari bilgi, maliyet hesaplamaları ve sair ticari sır mahiyetindeki bilgileri kullanmayacağını veya rakiplerle ve üçüncü şahıslarda paylaşmayacağını veya onlara kullandırmayacağını kabul ve taahhüt eder."İşçi, işverenin yazılı izni olmadan başka herhangi bir kuruluş, şirkette çalışamaz, ortak olamaz, herhangi bir sıfatla görev alamaz.İşçi yukarıdaki maddede yazılı yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması halinde şirketin uğrayacağı tüm zararları karşılamayı ve işçinin görevi dolayısıyla şirketçe sağlanan gerek teknolojik imkanlar, gerekse yetkileri sayesinde veya işyerinde bulunmak dolayısı ile ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan, • Şirkete rekabet avantajı sağlayan herhangi bir bilgi, yöntem, gelişme, know-how veya endüstri alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen bir fikir, uygulama, tasarım, model, eser, buluş vb. gibi her türlü “Ticari Sır” diye adlandırılan gizli bilgileri korumayı, Şirketin taraf olduğu anlaşmalar, lisanslı kullanıcısı olduğu yazılımlar ve teknolojiler ile ilgili gizlilik kurallarına uyacağını ve yetkili makamların onayı olmadan açıklamamayı, haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmayacağını,• Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu diğer şirketler ile ilgili hiçbir ticari sır veya gizli nitelikteki stratejik plan, proje ve hedefi ifşa etmeyeceğini,• Çalıştığı süre içinde kullandığı, kontrol ettiği, yarattığı tüm notların, kayıtların ve belgelerin Şirkete ait olduğunu ve görev süresi sona erdiğinde şirkete teslim edeceğini,Kabul ve taahhüt eder.’’İsim Soy İsim :Tarih :İmza :

Detaylı Bilgi

Özel Güvenlik Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Özel Güvenlik Elemanı Özel Güvenlik Elemanı Maaşları Özel Güvenlik Elemanı Nasıl Olunur? Özel Güvenlik Elemanı Nedir? Özel Güvenlik Elemanı İş İlanları