Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Nilüfer)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

188 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

188 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Proje Tasarımında aradığımız nitelikler:

  • Üniversitelerin veya MYO' ların ilgili bölümlerinden mezun ( Makine Teknik MYO veya Teknik Eğitim Fakültesi Makine Resim Konstrüksiyon, Endüstriyel tasarım bölümleri veya ilgili mühendislik bölümlerinden mezun), mesleki yeterliliğe sahip olduğunu belgeleyebilecek,
  • En az 3 yıl konusunda tecrübeli,
  •  İyi derecede AutoDesk Inventor kullanabilen,
  • Tercihen en az orta derecede İngilizce bilen(konuşma/yazışma yapabilecek )
  • Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilen,
  • Dikkatli, disiplinli ve sistematik çalışan,
  • Erkek adaylar için askerlik engeli bulunmayan,
  • Teknik resim çizim kuralları, ölçülendirme, yüzey işleme konularına hakim ve bunları aktif olarak uygulayabilen,

Fark yaratacak özgün ve yaratıcı adaylar!

Başvurularınızı bekliyor; sizinle tanışmak için heyecan duyuyoruz.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı

Proje Tasarım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Tasarım Mühendisi Proje Tasarım Mühendisi Maaşları Proje Tasarım Mühendisi Nasıl Olunur? Proje Tasarım Mühendisi Nedir? Proje Tasarım Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI KVKK AYDINLATMA METNİI. Veri Sorumlusunun Kimliği İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Kayapa Mah. Kadıpınarı Sok. No:5 Nilüfer/Bursa adresinde mukim, AR-DE Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Kurum”) tarafından hazırlanmıştır.Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak Kurum tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.II. İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri TürleriAşağıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Kuruma açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlar ve hukuki sebepler başta olmak üzere amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:Kişisel Veri Üst Kategorisi Kişisel Veri Alt Kategorisi Elde Etme Yöntemi Hukuki Sebebi Kişisel Verilerin İşlenme AmacıKimlik Bilgileri Ad-Soyad; Doğum Tarihi; Cinsiyet; Medeni Hal; Sürücü Belgesi/Ehliyet Bilgisi;İlgili Kişiden Dijital Ortamda İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması/ Sözleşmenin ifası Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi; İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermekİletişim Bilgileri E-Mail; Cep Telefonu No; Adres (İl-İlçe-Mahalle); Referanslarİlgili Kişiden Dijital Ortamda İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması/ Sözleşmenin ifası Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi; İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermekEğitim Ve İş BilgileriAskerlik Durumu; Geçmiş İş Deneyimi; Çalışılan Şehir; Çalışan pozisyon adı; İşe Başlama Tarihi/Bilgisi; İşe Son Verme Bilgisi/Tarihi; İşten Ayrılma Sebebi; Yabancı Dil Bilgisi ; Mezuniyet Bilgisi - Başlangıç Tarihi; Mezuniyet Bilgisi - Bölüm Adı; Mezuniyet Bilgisi - Okul Adı; Mezuniyet Tarihi; Kurum tarafından yönlendirilen İşveren, Kuruma tarafından İşveren’e yönlendirildiği tarih, İstihdam edilebileceği iş alanları, İlgili Kişiden Dijital Ortamdaİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması/ Sözleşmenin ifası Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi; İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermekBurada belirtilenlerin dışında, özgeçmiş oluşturma esnasında manuel olarak doldurduğunuz alanlarda verdiğiniz kişisel verilerinizi de özgeçmişiniz içerisine kaydetmek suretiyle işlemekteyiz. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin işlenme izni vermeyi tercih etmediğiniz durumda, manuel olarak doldurulan alanlara kişisel bilgilerinizi girmemenizi öneririz.Aday değerlendirme ve istihdam süreçlerimiz kariyer.net tarafından talep edilen bilgi ve belgeler aracılığıyla yürütülmektedir. İş başvuru formunda belirtilmeyen/talep edilmeyen ek bilgi ve belgelerin tarafımıza iletilmesi durumunda bu verilerin muhafazasından Kurumumuz sorumlu değildir.Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması sizin sorumluluğunuzdadır. Sistemlerimizde profil ve özgeçmiş oluşturduğunuz ve/veya başka bir suretle referans kişisi vb gibi 3. kişilere ait bilgileri, tüzel kişiliklere ait ticari sırları ve/veya gizli bilgileri paylaştığınız esnada, söz konusu izinlerin sizin tarafınızda alındığını kabul etmektesinizIII. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan çalışan adayı kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Kurum tarafından işlenmekte; istihdam sağlama faaliyeti kapsamında iş başvurunuzun yönlendirileceği Şirketlere, bu Şirketlere yaptığınız başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, pozisyon değerlendirmeleri için çalıştığımız bağlı veya ortak şirketlere, başvuru yaptığınız şirketin grup şirketi olması halinde bu şirketin bağlı olduğu Şirket’e, İşverenlerin işe alım süreçlerini yürütmek için üçüncü kişi tedarikçilerle anlaşması halinde ilgili tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve iş ortaklarımıza; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.IV. Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler; (i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,(iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,(v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,(vi) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,(vii) (v) ve (vi) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,(viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,(ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda belirttiğimiz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin yukarıdaki aydınlatma metni ile Kurum tarafından aydınlatıldığımı ve Kurum tarafından işlenen kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Şirket’e bildireceğimi, kabul beyan ve taahhüt ederim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

ARDE MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İş İlanları

Proje Tasarım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Tasarım Mühendisi Proje Tasarım Mühendisi Maaşları Proje Tasarım Mühendisi Nasıl Olunur? Proje Tasarım Mühendisi Nedir? Proje Tasarım Mühendisi İş İlanları