Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Balıkesir(Bandırma, Gönen)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Engineering

Engineering

Application Count

95 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

95 application

Department

Engineering

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

We are looking for a Method Engineer, having the following qualifications to be employed in our company.

 GENERAL QUALIFICATIONS

 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering,
 • Minimum 5 years’ experience in conducting process  and time analyses,
 • Experience in Lean Manufacturing (tools/ principles /implementation),
 • Excellent command of English (verbal and written),
 • Creative, analytical thinking, result oriented,
 • Having good communication skills with a leadership approach,
 • Problem solving skills with a proactive approach
 • Ability to gather and analyze data, set priorities, and meet deadlines,
 • Ability to work efficiently in a team environment. Position requires providing support to a variety of departments and levels within the organization,
 • Proficiency in MS Office,
 • Knowledge of Autodesk AutoCAD 2D or 3D is an advantage,
 • No military service restriction for male candidates,
 • Locating in or willing to relocate to Bandırma or Gönen

JOB DESCRIPTION

 • Conducting process, work and time studies, in order to determine standard manufacturing times,
 • Defining and analyzing standard production cycle time, labor capacity and lead time (benchmark & standardization),
 • Leading VSM and MIFD to identify best process strategies to reduce the non-value added activities,
 • Improving lay-out and the industrial efficiency of the production shop floor activities(compliance of processes to safety, quality, on time delivery, productivity, cost and labor organization objectives through gap analysis of existing practice, methods, process parameters, equipment layouts and features and further assessments, developments and implementation of more effective ones) by analyzing MTM studies and best practice,
 • Continuously improving the standard times accuracy of manufacturing steps by following the plan vs actual realizations on the shop floor,
 • Leading OPEX projects by using Lean tools (WPO, 5S, Kaizen, ect.),
 • Collaborating with Production, Quality, Engineering & Design functions for all kinds of activities of process & method implementation and development on new projects and products,
 • Supporting the preparation of the supply and inventory planning inputs for capacity scenarios,
 • Supporting investment projects,

Preparing daily/weekly/monthly reports.

Preferred Candidate

5 - 10 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
Completed
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)
Class B

Metod Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Metod Mühendisi Metod Mühendisi Maaşları Metod Mühendisi Nasıl Olunur? Metod Mühendisi Nedir? Metod Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Arıtaş 1976 yılında İstanbul'da su arıtma sistemleri üretimi ile faaliyete başlamıştır. 1980 yılından beri su arıtma sistemlerinin yanı sıra Kriyojenik sektörüne de girerek , Kriyojenik basınçlı kap üretimine başlamış ve 1980lerinde sonunda basınçlı kap üretimi Arıtaş'ın ana iş kolu haline gelmiştir. Kurulduğu günden itibaren Arıtaş'ın amaçı her zaman öncelikle müşteri memnuiyeti ve sürekli büyüme olmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda Arıtaş her zaman müşterilerini iş ortakları olarak görmüş ve bu sayede dünyada 75 den fazla ülkeye ulaşmıştır. Üretiminin yaklaşık %90'ni ihraç eden Arıtaş, Avrupa, Afrika ve Amerika'da Kriyojenik pazarında önemli bir konuma gelmiştir. Arıtaş 85.000m² alana sahip Bandırma fabrikasında operasyonlarını sürdürmekte,1m³’ten 1200m³'e kadar LIN/LOX/LAR, LCO2, LN2O ve LNG tankları üretmektedir. 2019 Temmuz ayı itibariyle Hollanda menşeli bir endüstriyel holding şirketi olan Broadview Energy Solutions B.V.’nin Arıtaş’ın tüm hisselerini satın almıştır. Arıtaş, kendi yönetimine sahip bir şirket olarak operasyonlarına devam etmekte iken; Broadview Energy Soltions B.V. Arıtaş'ın kriyojenik basınçlı kap üretimi pazarında lider bir konuma ulaşması için, Arıtaş'ı kısa ve uzun vadeli planlar ile desteklemektedir. Arıtaş kriyojenik depolama tankları, semi treyler, buharlaştırıcı, LNG ve LCNG dolum istasyonları, gemi uygulamaları için LNG yakıt tankları üretmekte ve teknik destek vermektedir. Arıtaş Cryogenics is a manufacturer of cryogenic equipment including storage tanks, semi-trailers, vaporizers, LNG & LCNG filling stations, LNG fuel tanks for marine applications and worldwide maintenance service. Arıtaş has over 40 years of experience in the cryogenic business and over 350 business partners across +75 countries. Arıtaş operates on the 85.000m² manufacturing facility in Bandırma, Turkey with the vessel manufacturing capability from 1m³ to 1200m³. ARITAS has the capability to design, manufacture and assemble all of its products in accordance with national and international standards including ASME, Euro Norms, G.O.S.T. TR CU etc. as well as EU directives. Transport units are in accordance with ADR and Arıtaş is a DNV approved manufacturer. ARITAS is also working with marine industry supplying robust designs and high-end manufacturing LNG fuel and cargo tanks, IMO Type C tanks and innovative concepts.

Arıtaş 1976 yılında İstanbul'da su arıtma sistemleri üretimi ile faaliyete başlamıştır. 1980 yılından beri su arıtma sistemlerinin yanı sıra Kriyojenik sektörüne de girerek , Kriyojenik basınçlı kap üretimine başlamış ve 1980lerinde sonunda basınçlı kap üretimi Arıtaş'ın ana iş kolu haline gelmiştir. Kurulduğu günden itibaren Arıtaş'ın amaçı her zaman öncelikle müşteri memnuiyeti ve sürekli büyüme olmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda Arıtaş her zaman müşterilerini iş ortakları olarak görmüş ve bu sayede dünyada 75 den fazla ülkeye ulaşmıştır. Üretiminin yaklaşık %90'ni ihraç eden Arıtaş, Avrupa, Afrika ve Amerika'da Kriyojenik pazarında önemli bir konuma gelmiştir. Arıtaş 85.000m² alana sahip Bandırma fabrikasında operasyonlarını sürdürmekte,1m³’ten 1200m³'e kadar LIN/LOX/LAR, LCO2, LN2O ve LNG tankları üretmektedir. 2019 Temmuz ayı itibariyle Hollanda menşeli bir endüstriyel holding şirketi olan Broadview Energy Solutions B.V.’nin Arıtaş’ın tüm hisselerini satın almıştır. Arıtaş, kendi yönetimine sahip bir şirket olarak operasyonlarına devam etmekte iken; Broadview Energy Soltions B.V. Arıtaş'ın kriyojenik basınçlı kap üretimi pazarında lider bir konuma ulaşması için, Arıtaş'ı kısa ve uzun vadeli planlar ile desteklemektedir. Arıtaş kriyojenik depolama tankları, semi treyler, buharlaştırıcı, LNG ve LCNG dolum istasyonları, gemi uygulamaları için LNG yakıt tankları üretmekte ve teknik destek vermektedir. Arıtaş Cryogenics is a manufacturer of cryogenic equipment including storage tanks, semi-trailers, vaporizers, LNG & LCNG filling stations, LNG fuel tanks for marine applications and worldwide maintenance service. Arıtaş has over 40 years of experience in the cryogenic business and over 350 business partners across +75 countries. Arıtaş operates on the 85.000m² manufacturing facility in Bandırma, Turkey with the vessel manufacturing capability from 1m³ to 1200m³. ARITAS has the capability to design, manufacture and assemble all of its products in accordance with national and international standards including ASME, Euro Norms, G.O.S.T. TR CU etc. as well as EU directives. Transport units are in accordance with ADR and Arıtaş is a DNV approved manufacturer. ARITAS is also working with marine industry supplying robust designs and high-end manufacturing LNG fuel and cargo tanks, IMO Type C tanks and innovative concepts.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

HUKUKİ BİLGİ NOTUKonu: İş başvurusunda bulunan çalışan adaylarına ait kişisel verilerin elde edilmesine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde veri sahiplerine aydınlatmada bulunulması hakkındaAydınlatma Metniİşbu aydınlatma metni; Arıtaş Kriyojenik Endüstri A.Ş. (“Şirket”) olarak iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının (“Çalışan Adayı”) kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.Tanımlarİşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’ da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’ da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.Kişisel Verilerin İşlenmesiİlkeleri KVKK’ nın 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.Kişisel Verilerin İşlenmesi AmaçlarıŞirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:Çalışan Adayı’ na ait kişisel veriler;Çalışan Adayı’ nın durumunun, niteliğinin ve tecrübesinin başvurulan pozisyona uygunluğunun denetlenmesi, Başvurulan pozisyon için en uygun Çalışan Adayı’ nın belirlenmesi, Referansların kontrolü, Çalışan Adayı’ nın vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi, Çalışan Adayı hakkında araştırma yapılması, Çalışan Adayı’ nın talebi ve konuya ilişkin vermiş olduğu açık rıza doğrultusunda ileride açılacak uygun pozisyonlar için başvurunun değerlendirilmesi, Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek veya kişinin açık rızası bulunması halinde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için Çalışan Aday’ ı ile iletişime geçilmesi, İlgili mevzuatın gereklerinin ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanması amaçlarıyla, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.Kişisel Verilerinizin AktarılmasıŞirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.Çalışan Adayı’na ait kişisel veriler;Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere, Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, Çalışan Adayı’ nın yapmış olduğu iş başvurusunun, konuyla ilgili Çalışan Adayı’ nın açık rızasının bulunması halinde, iş ortaklarımız veya grup şirketlerimizce değerlendirilebilmesi amacıyla bu kişiler veya şirketlere ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiÇalışan Adayı’na ait kişisel veriler; Şirketimizle iş ilişkisinin kurulması sürecinde Çalışan Adayı’ nın kendisi tarafından tarafımıza ilettiği belgeler, formlar, raporlar vb. her türlü doküman vasıtasıyla ve Çalışan Adayı’ nın referans olarak gösterdiği üçüncü kişilerden ve önceden çalıştığı yerlerde Çalışan Adayı’ nın yöneticisi, sorumlusu vb. pozisyonda olan yetkili kişilerden, yalnızca işle ilgili olmak üzere yazılı veya sözlü olarak bilgi alınması suretiyle bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilecek veya toplanabilecektir. Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; Çalışan Adayı’ nın Açık Rıza metninde, KVKK’ nın 5. maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu rıza ve KVKK’ nın 5. maddesinin ikinci fıkrasının a, c, ç, e ve f bentleri ile 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle başta 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmak üzere yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.Veri Sahibinin HaklarıVeri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’ e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’ nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane.

Metod Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Metod Mühendisi Metod Mühendisi Maaşları Metod Mühendisi Nasıl Olunur? Metod Mühendisi Nedir? Metod Mühendisi İş İlanları