Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Zeytinburnu)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 5 yıl arası

Departman

Satınalma

Satınalma

Başvuru Sayısı

272 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 5 yıl arası

Başvuru Sayısı

272 başvuru

Departman

Satınalma

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirket

1990 yılından beri kalitesini ve güvenirliliğini kanıtlamış markalarla sektörün oyuncak ihtisas perakendesi dalında hizmet veren Armağan Oyuncak "Satın Alma Asistanı" çalışma arkadaşı aramaktadır.

 

Aranan Nitelikler

  ·         Üniversite mezunu,

  ·         Raporlama becerileri yüksek,

  ·         MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen,

  ·         Analitik düşünme, planlama ve organizasyon yetkinlikleri gelişmiş,

  ·         Proaktif ve yenilikçi,

  ·         Hedef ve başarı odaklı,

  İŞ TANIMI

  ·         Belirli periyodlarda performans ölçümleri gerçekleştirmek,

  ·         Siparişlerin oluşturulması ve sevk organizasyonunun takibi,

  ·         Envanter takibi,

  ·         Mağaza ve rakip analizleri doğrultusunda alınan geri bildirimleri yönetime sunmak,

  ·         Yeni ürünlerin sisteme girişi ve kategorizasyonunu yapmak

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Satın Alma Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Asistanı Satın Alma Asistanı Maaşları Satın Alma Asistanı Nasıl Olunur? Satın Alma Asistanı Nedir? Satın Alma Asistanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ARMAĞAN OYUNCAK VE MEGA HED. EŞYA VE OYUNCAK İMALAT İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.ONLİNE İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR HAKKINDAKİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca,ARMAĞAN OYUNCAK VE MEGA HED. EŞYA VE OYUNCAK İMALAT İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.1. Veri Sorumlusu ve TemsilcisiTarafınıza ait kişisel veriler, Armağan Oyuncak ve Mega Oyuncak tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.2. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmacıKişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;• Kariyer.Net internet adresi dahil olmak üzere; kariyer siteleri üzerinden yapılan online iş başvurusu neticesindeki işe alım ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması,• Online başvurunuzun ve söz konusu pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,• Online başvuru sürecinin şirketimizin iç politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülmesi, sonuçlandırılması ve denetimi ile başvurunuza ilişkin olarak sizinle iletişime geçilmesi,• Muhaberat süreçlerinin yürütülmesi,• Şirket yerleşkelerinde güvenliğin sağlanmasıve benzeri amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.Armağan Oyuncak ve Mega Oyuncak’ın veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, Armağan Oyuncak ve Armağan Oyuncak ve Mega Oyuncak Web sitesinde yer alan Armağan Oyuncak ve Armağan Oyuncak ve Mega Oyuncak Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz.3. Kişisel Verilerinizin AktarılmasıArmağan Oyuncak ve Mega Oyuncak tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz,Armağan Oyuncak ve Mega Oyuncak ve grup şirketlerinin bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla depolama, arşivleme, bulut bilişim, program, hosting gibi alanlarda destek aldığı üçüncü kişilere, grup şirketlerimize, Armağan Oyuncak ve Mega Oyuncak’ın iştiraki bulunduğu/bulunacağı şirketlere, Armağan Oyuncak ve Mega Oyuncak faaliyetlerinin ve işlerin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılara, kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara, bağımsız denetim şirketlerine ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle yetkili kurum ve kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.4. Yurtdışına Veri AktarımıArmağan Oyuncak ve Mega Oyuncak tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla, Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, Kariyer.Net dahil, kariyer siteleri üzerinden yapılan online iş başvurusu sürecinin yürütülmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla Mega Oyuncak tarafından e-posta, faks, Kariyer.Net başta olmak üzere kariyer siteleri, sosyal medya, matbu form, danışmanlık firmaları, okullar, kamera kayıtları, özgeçmişinizde referans olarak bildirdiğiniz kişi ve kurumlar ile geçmişte çalıştığınız işyeri ya da kurumlar ve sair kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.6. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz HaklarMega Oyuncak tarafından KVKK m. 11 kapsamında sahip olduğunuz haklar çerçevesinde tarafınızca yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına internet sitemizde yer verilen Veri Sorumlusuna Başvuru Formu İletişim sayfamızda bildirilen adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde ıslak imzalı ve aslı gibidir şeklinde kimlik fotokopisine yer verilmek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. Mega Oyuncak, KVKK m. 13 kapsamında niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:• Kişisel verinizin Mega Oyuncak tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme• Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,• Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.7. Bilgilerinizin Güncellenmesi TalebiMega Oyuncak nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu internet sitemizde yer verilen Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile İletişim sayfamızda bildirilen adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde ıslak imzalı ve aslı gibidir şeklindeki kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Satın Alma Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satın Alma Asistanı Satın Alma Asistanı Maaşları Satın Alma Asistanı Nasıl Olunur? Satın Alma Asistanı Nedir? Satın Alma Asistanı İş İlanları