Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Steril Üretim Şefi

AROMA İLAÇ SAN.LTD.ŞTİ

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kırklareli, Tekirdağ(Merkez, Çorlu, Muratlı, Ergene)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

106 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

106 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER:

 • Üniversitelerin Kimya, Kimya Mühendisliği veya Eczacılık bölümlerinden mezun,
 • İlaç sektöründe steril likit üretim konusunda 5 yıl Yöneticilik deneyimi bulunan, 
 • cGMP gereklilikleri ve aseptik alan çalışma koşullarına hakim,  
 • Aseptik üretim teknolojileri ve uygulamaları konusunda tecrübeli, 
 • Tercihen SAP bilen,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Çorlu, Ergene, Muratlı, Tekirdağ veya Kırklareli bölgelerinde ikamet eden veya en kısa sürede edebilecek,

İŞ TANIMI:

 • İstenilen kalite ve miktardaki ürünün öngörülen kalite standartları ve üretim planı doğrultusunda üretilmesini sağlamak, 
 • Üretimin, hazırlanan programa göre, azami verim ve asgari fire ile eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli takip ve kontrolleri yapmak; sapmaların kök nedenlerini araştırmak ve raporlamak, verimlilik ve iyileştirme çalışmalarında bulunmak,
 • Üründen ürüne geçişlerde ve seri aralarında, herhangi bir proses başlamadan önce, ilgili prosedürler ve standart çalışma talimatları uyarınca tesis, ekipman ve alan temizliği yaptırmak,
 • Kalite kontrol sonuçlarını incelemek; bu sonuçlara göre, reçetelerde, makine ayarlarında ve / veya proses verilerinde gerekli değişiklik ve düzeltmelerin yapılmasını sağlamak, 
 • Personel sağlığının ve güveliği ile  ve ortam hijyeninin güvence altına alınmasını sağlamak;, çapraz bulaşmanın önlenmesi, çalışanların ve ürünün olumsuz şekilde etkilenebileceği alanlarda risk oluşturabilecek konularda önlemler almak,
 • Validasyon çalışmaları, değişiklik kontrol ve sapma izleme sistemleri kapsamında Kalite Güvence Bölümü ile koordine olarak süreçleri takip etmek.


Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Mezun)
Yapıldı

Steril Üretim Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Steril Üretim Sorumlusu Steril Üretim Sorumlusu Maaşları Steril Üretim Sorumlusu Nasıl Olunur? Steril Üretim Sorumlusu Nedir? Steril Üretim Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

1963 yılında İstanbul’da kurulan AİS Pharma, 2011 yılında Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesinde hizmete giren, üstün teknolojiye ve 8000 m2 kapalı alana sahip yeni üretim tesisinde faaliyetine devam etmektedir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) hükümet eylem planlarında, yerli üretimin desteklenmesine yönelik faaliyetleri çerçevesinde; 2015 yılı sonu itibariyle Steril Enjektabl ürünlerin üretimi için Aseptik Alan yatırımını tamamlayan AİS PHARMA, bu alanda Steril Enjektabl ve Liyofilize Flakon formundaki ürünleri de üretmeye başlamıştır.

1963 yılında İstanbul’da kurulan AİS Pharma, 2011 yılında Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesinde hizmete giren, üstün teknolojiye ve 8000 m2 kapalı alana sahip yeni üretim tesisinde faaliyetine devam etmektedir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) hükümet eylem planlarında, yerli üretimin desteklenmesine yönelik faaliyetleri çerçevesinde; 2015 yılı sonu itibariyle Steril Enjektabl ürünlerin üretimi için Aseptik Alan yatırımını tamamlayan AİS PHARMA, bu alanda Steril Enjektabl ve Liyofilize Flakon formundaki ürünleri de üretmeye başlamıştır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİPolifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş (Şirket) olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyor, Şirket ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVK Kanunu/Kanun) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayreti gösteriyoruz. Bu çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz, KVK Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz; • İnsan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması; amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk ve benzeri konularda), yetkili resmi kurum ve kuruluşlara işbu metinde yer alan amaçlarla sınırlı olarak Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle;KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,• Doğru ve gerektiğinde güncel,• Belirli, açık ve meşru amaçlar için,• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,kurallarına uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirdiğimiz/geliştireceğimiz bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla şirketimizin insankaynaklari@polifarma.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.Başvuruda;a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,c) Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz,ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,d) Talep konunuzun,bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Yemekhane.

AROMA İLAÇ SAN.LTD.ŞTİ İş İlanları

Steril Üretim Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Steril Üretim Sorumlusu Steril Üretim Sorumlusu Maaşları Steril Üretim Sorumlusu Nasıl Olunur? Steril Üretim Sorumlusu Nedir? Steril Üretim Sorumlusu İş İlanları