Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Satış ve Pazarlama Uzmanı

Ars Danışmanlık

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Şişli)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

66 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

66 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

•             Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda her türlü satış faaliyetinin gerçekleştirilmesi,

•             Mevcut ve potansiyel müşterilere düzenli ziyaretler gerçekleştirilerek ihtiyaçların belirlenmesi,

•             Şirket stratejileri doğrultusunda mevcut müşteri portföyünü yönetip, yeni müşteriler bulmak,

•             Satış tekliflerinin hazırlanması, takip yapılması ve gerektiğinde hizmetlerimiz ile ilgili bilgi verilmesi,

•             Müşteri ihtiyaçlarını doğru analiz ederek çapraz satış yapmak,

•             Müşteriler, pazar ve rakiplerle ilgili analizler ve raporların hazırlanması,

•             Dahil olacağı ekibin hedeflerine ulaşmasında katma değer sağlayarak, takımla birlikte hareket etmek.

Nitelik ve Beceriler

•             İyi seviyede İngilizcebilen,

•             Benzer pozisyonda en az 3 yıl deneyimli,

•             Şişli/Mecidiyeköy civarında ikamet eden,

•             MS Office (özellikle Outlook) programlarına hâkim,

•             Güler yüzlü, prezantabl, diksiyonu düzgün, iletişim becerileri kuvvetli,

•             Zaman yönetimi, planlama, koordinasyon ve organizasyon becerisi gelişmiş,

•             Satış ve müzakere becerilerinde güçlü.

•             Araştırmacı ve girişken bir yapıya sahip,

•             Müşterilerle ilişki yönetimi konusunda becerikli ve geri bildirime açık,

•             Güçlü analitik problem çözme yeteneği.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)
B sınıfı

Satış ve Pazarlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış ve Pazarlama Uzmanı Satış ve Pazarlama Uzmanı Maaşları Satış ve Pazarlama Uzmanı Nasıl Olunur? Satış ve Pazarlama Uzmanı Nedir? Satış ve Pazarlama Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ÇerçevesindeARS Alacak ve Risk Yön. Danışmanlık Ltd. ŞtiÇalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkinÇalışan Adayı Aydınlatma MetniARS Alacak ve Risk Yön. Danışmanlık Ltd. Şti. (“ARS Danışmanlık” veya “Şirket” olarak metnin devamında anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; Şirket’a yaptığınız iş başvurusu kapsamında mülakat ve çalışan adayı başvuru formları aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle KVKK m. 5/1 ve 5/2(f) hükümleri uyarınca işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları: Kişisel verileriniz Şirket ve Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; ilgili mevzuat çerçevesinde personel temini de dahil olmak üzere Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla işlenmektedir. Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatı ile yazılı iletişim kanallarımız aracılığı ile; onayınız dahilinde veyahut da 6698 sayılı Kanun’un 5/1 ve 5/2 maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar ya da ilgili kanunda herhangi bir süre öngörülmemesi halinde azami 1 yıl süre ile muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirket’in birlikte çalıştığı 3. kişilerle, iş ortaklarıyla, servis sağlayıcılarıyla, tedarikçileriyle, referans kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir/devredilebilir. Belirtmek gerekir ki Şirket, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz/özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, azami 1 yılı geçmemek üzere verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.3. İşlenen Kişisel Verileriniz: Şirket, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Şirket’in sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.- Kişisel Kimlik Bilgileri (İsim, fotoğraf, doğum tarihi, Adres, Telefon, E-mail Adresi)- Özlük (SGK Primleri)- Aile bilgileri (İlişki, isim, doğum tarihi, eğitim, meslek, işveren ismi)- Eğitim (Okulun adı, bölüm, mezuniyet tarihi, not ortalaması)- Lisans bilgisi (Lisans türü, lisans numarası, lisansı veren kurum, alınan tarih)- İş Deneyimi (istihdam yeri, pozisyon, pozisyon değişimi, sorumluluklar, hizmet süresi, kariyer belirleme, terfi tarihi, terfi bilgileri, kişisel ve mesleki değerlendirmeler, Referans )- İşle ilgili eğitim bilgileri ve gelişme planları (tamamlanan eğitimler vb.)- Yabancı dilde uzmanlık (dil türü, test adı, test tarihi, derece veya puan, geçerlilik tarihi)4.Kişisel Veri Sahibinin HaklarıKanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeHaklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde Şirket ile iletişime geçebilirsiniz. Şirket’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Şirket, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Unvan: Şirket Adı ARS Alacak ve Risk Yön. Danışmanlık Ltd. Şti Mersis No: 0080035971100015Telefon Numarası: 00902122969147Fax Numarası: 00902123269187Posta Adresi: Cemal Sahir Sok. No:29/47 Şişli/İstanbulE-posta adresi: info@arsdanismanlik.com

Detaylı Bilgi

Satış ve Pazarlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış ve Pazarlama Uzmanı Satış ve Pazarlama Uzmanı Maaşları Satış ve Pazarlama Uzmanı Nasıl Olunur? Satış ve Pazarlama Uzmanı Nedir? Satış ve Pazarlama Uzmanı İş İlanları