Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Yazılım Uzmanı

ARSLAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Bilecik(Merkez)
6 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Teknik

Teknik

Başvuru Sayısı

62 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

62 başvuru

Departman

Teknik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Yazılım Geliştirme Uzmanı

Şirketimizin  Bilecik/Merkez bölgesinde bulunan fabrikalarımız da   Node.Js tabanlı bir projede  görevlendirilmek üzere, aşağıdaki niteliklere sahip Yazılım Uzmanı arayışımız vardır.

·

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
  • Makinalardan veri toplama, anlamlandırma, raporlama süreçlerinde aktif rol alabilecek ve teknik destek sağlayabilecek
  • JavaScript diline hakim.
  • Python  Web Framework (Django vs ) çalışmaları yapabilecek.
  • Veritabanı (MySql / MongoDB ) dizaynı ve ilişkilendirilmelerini yapabilecek


Aday Kriterleri

En az 1 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Yazılım Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Uzmanı Yazılım Uzmanı Maaşları Yazılım Uzmanı Nasıl Olunur? Yazılım Uzmanı Nedir? Yazılım Uzmanı İş İlanları
ARSLAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Üretim / Endüstriyel Ürünler

Şirketin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Arslan Alüminyum A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.Şirketimize yapılan iş başvurularında başvurucuların paylaşmış olduğu: adı-soyadı, T.C. kimlik no., doğum yeri/tarihi, nüfus cüzdanı seri/sıra no., medeni hali, uyruğu, cinsiyeti, anne/baba adı, eşinin adı-soyadı, çocuğunun adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı, anne/baba mesleği, eşinin mesleği, eşinin öğrenim durumu, eşinin işyeri adı, eşinin işyeri telefon numarası, çocuğunun yaşı, çocuğunun öğrenim bilgileri, çocuğunun işyeri adı, çocuğunun işyeri telefon numarası, sağlık bilgisi, kan grubu, boy ve kilo bilgisi, adli sicil kaydı, diploması, yabancı dil bilgisi, bilgisayar programları bilgisi, iş tecrübesine ait bilgileri, katılınan eğitim ve kurslar, sürücü belgesi, referans kimlik, adres ve telefon bilgileri, yakının adı-soyadı ve telefon numarası, askerlik durum belgesi, SGK sicil numarası ve sigara kullanımı bilgilerine ait kişisel veriler; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde yer alan açık rıza verilmesi hukuki sebebine dayanılarak iş başvuru formu yoluyla tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Arslan Alüminyum A.Ş.’nin Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No:40 Kağıthane/İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Yazılım Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Uzmanı Yazılım Uzmanı Maaşları Yazılım Uzmanı Nasıl Olunur? Yazılım Uzmanı Nedir? Yazılım Uzmanı İş İlanları