Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İlaç sektöründe Rusya ve BDT ülkelerinde satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdüren Şirketimiz için İnsan Kaynakları Müdürü arayışımız bulunmaktadır.

Şirket strateji ve iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi için; çağdaş insan kaynakları alanındaki tüm fonksiyonları belirlenen politika, hedefler, ilgili prosedür ve talimatlara uygun şekilde gerçekleştirecek, insan kaynakları uygulamalarını merkez ve ülkelerde geliştirecek bupozisyon için lokasyon Bahçelievler, İstanbul ofisidir

 • Organizasyonun insan kaynakları yönetim felsefesinin ve iş stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak; insan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi için uygulanabilir öneriler sunmak. 
 • Şirketin, insan kaynakları planlama, seçme yerleştirme, ücret yönetimi, personel özlük işlemleri, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, kariyer ve yetenek yönetimi, çalışan bağlılığını arttırma-motivasyon yönetimi ve idari işler gibi insan kaynakları süreçlerinin uygulanmasını sağlamak ve yönetmek,  
 • Şirketin strateji ve politikaları doğrultusunda, yeni pazarlarda büyüme projelerinin hayata geçirilmesine destek vermek üzere işgücü ve norm kadro planlamaları yapmak. 
 • Merkez ve ülkeler yıllık insan kaynakları bütçesini, şirketin büyüme planları ve var olan tüm personel sayı ve giderlerini oluşturmak, onaya sunmak ve bütçe hedeflerinde gerçekleşmesini sağlamak,
 • Şirketin hedeflenen personel bütçesi doğrultusunda, seçme ve yerleştirme faaliyetlerini merkezde ve ülkelerde ilgili ülke yöneticileriyle beraber yürütmek,
 • Şirketin insan kaynağını etkin kullanabileceği bir organizasyon yapısının oluşturulmasında etkin bir rol oynamak, mevcut yapıyı sürekli gözden geçirerek, analizini yapmak, gerekli görev tanımlarını oluşturmak,
 • Şirketin merkez ve ülke ücretlendirme sürecini yönetmek, ülke bordrolama işlemlerinin takip, kontrol ve merkezi raporlamalarını sağlamak,
 • Ücret yönetimini; güncel uygulamalar ve gelişmeler doğrultusunda çalışmak, ücretlendirme kriterleri ve şirketin ücret politikaları doğrultusunda belirlemek, onaya sunmak, uygulanmasını sağlamak, yönetmek,
 • İşe alınan tüm kişilerin, işe adaptasyonunu sağlamak ve kurum kültürünü tanıtmak adına gerekli Oryantasyon Programlarını hazırlamak ve yürütmek.
 • Şirketin performans yönetimi politikasının bireysel hedeflere indirgenmesini sağlayarak uygulamak,
 • Şirket çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmak için, eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesini, organize edilmesini ve gerçekleşmesini sağlamak,
 • Çalışan bağlılığını ve verimini arttırmak ve organizasyonda tutmak için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve karşılamak.
 • İşten ayrılmalardaki eğilimi ve nedenleri incelemek, gerekli önleyici faaliyetleri yapmak,
 • Şirketin faaliyetlerini yönetmeye ve geliştirmeye yönelik uyguladığı ve kuracağı yönetim sistemleri (ISO 9001 KYS, OHSAS 18001 İSG, ISO 27001 BGYS vb) kapsamında; insan kaynakları faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Şirketin yükümlülükleri çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütmek, 
 • Üst yönetimin ihtiyaç duyacağı destekleyici, bilgilendirici ve/veya yönlendirici raporları hazırlamak ve sunmak,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin ve şirket içi çalışma düzeninin belirlenen standartlarda yapılmasını kontrol ve takip etmek, tüm süreçlere ilişkin prosedür ve talimatların hazırlanmasını, ihtiyaçlara uygun olarak güncellenmesini sağlamak ve yayınlamak, 

Nitelikler

 1. Üniversitelerin İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Endüstri Mühendisliği, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya ilgili diğer bölümlerinden mezun, tercihen yüksek lisans yapmış,
 2. Tercihen ilaç, sağlık sektöründe ve/veya holding bünyelerinde İnsan Kaynakları süreçlerine hakim, en az 12 yıl deneyimli, 4 yıl yöneticilik yapmış,
 3. İnsan kaynakları uygulamalarında yurt dışı deneyimli,
 4. İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Mevzuatı ve İSG Kanununa ileri derecede hakim, değişiklikleri takip eden,
 5.  Stratejik karar alma ve analitik düşünme becerisine sahip,
 6. Bütüncül bakış açısı ile sürekli gelişimi sağlayan, değişime yardımcı olan,
 7. Planlama ve organizasyon becerisi gelişmiş ve takipçi,
 8. İnsan ilişkilerinde başarılı, sözlü ve yazılı iletişim becerisi yüksek, uyumlu,
 9. Ekip oluşturma ve geliştirme becerisine sahip,
 10. Farklı kültür veya dinlerden gelen kişileri anlama ve ortak çalışma alanı oluşturma becerisi
 11. İyi düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip ve kullanabilen (ayrıca Rusça bilmek tercih sebebidir),
 12. MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen,
 13. Tercihen SAP HR deneyimi olan, tasarlamış ve kullanabilen,
 14. B sınıfı sürücü belgesine sahip, Seyahat engeli olmayan,
 15. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

İlaç Sanayi

Çalışma Şekli:

Hafta içi 08.30 - 06.00

Çalışan Sayısı:

450-549