Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Konya(Karatay)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Departman

Tasarım / Grafik

Tasarım / Grafik

Başvuru Sayısı

139 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Başvuru Sayısı

139 başvuru

Departman

Tasarım / Grafik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Firmamız bünyesinde Grafik  bölümünde çalışabilecek,

  • Photoshop ve illüstratör programlarını kullanabilen,
  • Konya da ikamet eden,
  • En az Lise ve ya Meslek lisesi mezunu,
  • Erkek adaylar için, Askerlik hizmetini tamamlamış, takım arkadaşları alınacaktır.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Grafiker pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Grafiker Grafiker Maaşları Grafiker Nasıl Olunur? Grafiker Nedir? Grafiker İş İlanları
Aspak Ambalaj Gıda San Ve Tic A.ş

Üretim / Endüstriyel Ürünler

Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA BEYANIBu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup Şirketimiz ASPAK AMBALAJ GIDA SAN. ve TİC. A.Ş. (veri sorumlusu), kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir. Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: Veri sorumlusu ASPAK AMBALAJ GIDA SAN. ve TİC. A.Ş. 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Veri Sorumlusu ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi Veri Sorumlusunun iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi ile Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır: • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; şirketimizin internet sitesinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikasından ulaşabilirsiniz.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusuna iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;Yurtiçine aktarılmamaktadır.Yurtdışına aktarılmamaktadır.4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçlarına dayanarak, Hard Copy, Web Tabanlı Yazılım gibi yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak; Açık Rızanın Alınması dayanılarak işlenmektedir.5. KVKK 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar Tüm talepleriniz için internet sayfamızda yer alan ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK ‘un 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.• Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,• KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,• Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; ik@aspak.com.tr e-posta yoluyla, HACI YUSUF MESÇİT MAH. ADANA ÇEVRE YOLU 4. KM. NO:74 KARATAY / KONYA adresimize posta yoluyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak bize iletebilirsiniz. Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. ASPAK AMBALAJ GIDA SAN. ve TİC. A.Ş.

Detaylı Bilgi

Grafiker pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Grafiker Grafiker Maaşları Grafiker Nasıl Olunur? Grafiker Nedir? Grafiker İş İlanları