Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kıdemli Satış Temsilcisi

ATT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET AŞ.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), Tekirdağ(Çorlu, Saray, Kapaklı, Çerkezköy), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

79 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

79 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Firmamız Türk tekstilinin önde gelen kuruluşlarından biri olarak Grup Tekstil şirketleri bünyesinde; 1995 yılından bu yana kendi tasarımı olan desenleri geniş yelpazeli kumaş koleksiyonuna uygulayarak piyasaya sunan, modern teknolojinin tüm yeniliklerini kullanarak üretim yapan, konusunda lider bir baskı, boya ve terbiye fabrikasıdır.

Bünyemizde görevlendirilmek üzere  İstanbul satış ekibimize katılacak Kıdemli Satış Temsilcisi aramaktayız.

GENEL NİTELİKLER;

 • Üniversite mezunu (tercihen Tekstil Mühendisliği bölümü)
 • Tekstil/Kumaş sektöründe en az 5 yıl satış tecrübesi olan,
 • İleri seviyede İngilizce bilen,
 • Yurt dışı seyahat engeli olmayan,
 • Satış yeteneği ve iletişim gücü yüksek,
 • Müşteri odaklı, inisiyatif alabilen ve değer yaratabilen,
 • Yazılı ve sözlü iletişim, sunum becerisine sahip,
 • Ms Offıce programlarına hakim,
 • Sürücü ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen adaylar,
 • İstanbul Avrupa Yakasında ikamet eden Kıdemli Satış Temsilcisi aramaktayız.

İŞ TANIMI;

Uluslararası pazarlara ve iç piyasaya satmak üzere kumaş üretimi yapan Çerkezköy’de kurulu boya, baskı fabrikamızın İstanbul Ofisinde çalışmak üzere; 

 • Yeni pazar araştırmaları ve mevcut müşteri portföyünün takibini gerçekleştirecek,
 • Müşteriden gelen sipariş taleplerinin, departmanlar arasındaki dağılımını sağlamak

  Aday Kriterleri

  En az 5 yıl tecrübeli
  Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
  İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)
  B sınıfı

  Kıdemli Satış Temsilcisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Kıdemli Satış Temsilcisi İş İlanları
  Şirketin Aydınlatma Metni

  TÜRKMEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE GRUP ŞİRKETLERİ (Türkmen Grup İthalat İhracat Dış Ticaret A.Ş. , Türkmen Grup Lojistik Hizmetleri A.Ş. , Türkmen Toptan Ve Perakende Tekstil Ve Gıda Ürünleri Tic. A.Ş. Türkmen Teknoloji A.Ş. , Att Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. , Bluemint Mağazacılık Anonim Şirketi, Atm Yatçılık ve Turizm İşl.A.Ş.)KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ADAY PERSONEL AYDINLATMA METNİŞirketimiz; Silahşör Cad.No.38 Giriş Kat Şişli/İstanbul adresinde mukim Türkmen Yatırım Holding Anonim Şirketi ve yine aynı adreste mukim grup şirketleri (Türkmen Grup İthalat İhracat Dış Ticaret A.Ş. , Türkmen Grup Lojistik Hizmetleri A.Ş. , Türkmen Toptan Ve Perakende Tekstil Ve Gıda Ürünleri Tic. A.Ş. , Türkmen Teknoloji A.Ş., Atm Yatçılık ve Turizm İşletme A.Ş., Att Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. , Bluemint Mağazacılık Anonim Şirketi) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve işe alma ve yerleştirme süreçlerini yürütebilmek adına bazı kişisel verilerinizi (ad soyad, e-posta adresi, nüfus cüzdanı bilgileri, adli sicil kaydı bilgileri, sağlık bilgileri, eğitim bilgileriniz, sürücü ehliyet bilgileriniz, varsa eş ve çocuklarınızın kişisel bilgileri, adres, cep telefonu numarası, banka hesap bilgileri de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla elde edilmiş tüm kişisel veriler) talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işleyecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI Şirketimiz nezdinde kişisel veriler; ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin yönetilmesi, şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafımızca doğrudan sağlanmayan ve uzmanlık alanımıza girmeyen konularda hizmet alınması, iş ortaklarımız ve/veya üçüncü kişilerle ürün ve hizmetlerimize ilişkin finansal mutabakat sağlanması, finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, hukuki iş ve işlemlerin icrası/takibi, şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bilanço, finansal performans, kredi ve risk, malvarlığı işlemlerinin icrası/takibi, araç takiplerinin yapılması, faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketimizin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, personel ve stajyer adaylarının değerlendirilmesi, talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve takibi amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. Toplanılan bilgiler, haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASITarafımızdan edinilmiş olan kişisel veriler yukarıda anılan amaçların ifa edilebilmesi için hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, iş ortaklarına diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine, Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir. Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, veri sahibi ile Şirketimiz arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde rızanıza ihtiyaç olmaksızın verileriniz üçüncü kişilere aktarılabilecektir.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİİşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz iş başvuru formuyla fiziksel olarak, internet üzerinden özgeçmiş (CV) iletmeniz halinde ise elektronik ortamda toplanmaktadır.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİKVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ Kişisel veri sahibi olarak siz aday personellerimiz KVKK’nun 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı internet sitesinde yer alan e-posta ve adrese göndereceğiniz e-posta, güvenli elektronik posta veya noter kanalıyla yazılı olarak kullanabilirsiniz.Mail: kvkk-yatirim@turkmen.comAdres: Silahşör Cad. No: 38 Giriş Kat Şişli/İstanbul

  Detaylı Bilgi

  Kıdemli Satış Temsilcisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Kıdemli Satış Temsilcisi İş İlanları