Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Üretim Planlama Mühendisi

AUNDE TEKNİK TEKSTİL SAN. A.Ş.

Bursa(Gemlik)
2 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Lojistik

Lojistik

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Lojistik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

AundE Teknik, kumaş, ticari araçlara yönelik iç trim ve oto koltuk kılıf imalat tesisleri olan yüzde elli Alman ortaklığı bulunan otomativ yan sanayiinde lider şirketlerden biri olarak faaliyet göstermektedir.


Gemlik-Serbest Bölge'de %100 ihracat olarak faaliyet gösteren binek araçlara yönelik koltuk kılıfı üretimi yapan fabrikamız için aşağıdaki niteliklere sahip ve belirtilen görevlerden sorumlu olacak "Üretim Planlama Mühendisi" arayışımız bulunmaktadır.


Genel Nitelikler;

 •  İyi düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip, (tercihen Almanca bilen) 
 •  MS Office uygulamalarına hakim,
 •  Otomotiv sektöründe en az 3 yıl deneyimli, 
 •  Bursa'da ikamet edebilecek,
 •  Dikkatli ve detaylara önem veren, 
 •  Analitik düşünceye ve problem çözme yetkinliğine sahip,


İş Tanımı;

 • Müşteri siparişlerinin alınması, sisteme yansıtılması, işlemlerini SAP programını kullanarak gerçekleştirilmesi,

 • Mamul stoklarının hedeflere uygunluğunun takip edilmesi,

 • Proje sonunda elde kalacak malzeme ile ilgili çalışmanın yapılması,  müşteriye bildirilmesi ve kullanım dışı malzeme bedeli müşteriden alınıncaya kadar takip edilmesi,
 •  Yurtdışı depo stoklarının kontrol altında bulundurulması,bu stokların müşteri isteklerine uygun seviyede doğru hedef  stokta olmasının sağlanması,

 • Müşteriye zamanında teslimat yapılmasının sağlanması.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Üretim Planlama Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Planlama Mühendisi Üretim Planlama Mühendisi Maaşları Üretim Planlama Mühendisi Nasıl Olunur? Üretim Planlama Mühendisi Nedir? Üretim Planlama Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

AUNDE TEKNİK BEYAZ YAKA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİAundE Teknik olarak veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.Bu metinde geçen tanımlar aşağıdaki gibidir:• Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi• Özel Nitelikli Kişisel Veri: İlgili kişiye ait olan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veri• Çalışan Adayı: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi• Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet• KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu• Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi• AundE Teknik (“Aunde”): Aunde Teknik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.Aunde tarafından Çalışan Adayı’na ait alınan kişisel veriler aşağıdaki gibidir;KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU BU KAPSAMDA ALINAN KİŞİSEL VERİ TİPLERİKimlik Verisi Çalışan Adayı’nın ad soyadı, uyruk bilgisi, doğum yılı, referans kişilerinin ad soyadı, unvanıİletişim Verisi Çalışan Adayı’nın ikametgâh adresi, ev ve cep telefonu numarası, e-posta adresi, referans kişilerinin telefon numarasıÖzlük Verisi Çalışan Adayı’nın özgeçmişi, iş mülakatları, mülakata bağlı değerlendirmeler ve görüşme notları, ön yazı ve niyet mektupları, referans kişilerinin çalıştığı kurum ve unvan bilgileri, dikkat, matematik ve kariyer testleri, askerlik durumuna ilişkin bilgi, başvurulan pozisyon bilgisi, ücret beklentisiMesleki Deneyim Verisi Çalışan Adayı’nın öğrenim durumu, sertifika ve diploma ve eğitim bilgileri, yabancı dile ilişkin seviye bilgisi ile öğrenilen yer bilgiler, bilgisayar kullanma bilgisi, katıldığı seminer ve kurs bilgileri, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışılan tarih, iş tanımı ve pozisyonu, ayrılış sebebi, son alınan net ücreti)Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi Çalışan Adayı’nın fotoğrafıAunde kişisel verilerinize Kariyer.net üzerinden yapmış olduğunuz iş başvuruları dahilinde tamamen otomatik olan yollar ile herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak üzere otomatik olmayan yollar ile erişmektedir.Bize ulaştırmış olduğunuz kişisel verilerinizden; • Kimlik ile görsel ve işitsel kayıtlar verisi kategorisindeki bilgileriniz; KVKK’nın 5/2-c maddesi kapsamında iş sözleşmesinin kurulabilmesi amacıyla başvurunuzun tarafınızla eşleştirilebilmesi,• İletişim verisi kategorisindeki bilgileriniz; KVKK’nın 5/2-c maddesi kapsamında başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi sonucunda mülakat süreçlerini yürütebilmek için size ulaşılabilmesi,• Özlük ve mesleki deneyim verisi kategorisindeki bilgileriniz; KVKK’nın 5/2-f maddesi kapsamında istihdam edeceğimiz çalışanları seçme, insan kaynakları planlamalarını yapma ve işe alım süreçlerini yürütme hususundaki meşru menfaatlerimiz için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek koşulu ile verilerinizi işlemenin zorunlu olmasıamaçlarıyla işleme yapmaktayız.*** Sizden özellikle talep edilmediği ve açık rızanız alınmadığı sürece, özgeçmişiniz kapsamında açık rıza alınmasını gerektiren kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanız rica olunur. Özgeçmişiniz içeriğinde, açık rızanızın alınmasını gerektiren kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmanız halinde, ilgili verilerinizin istihdam süreçlerine yönelik objektif değerlendirme yapılması amacıyla işlendiğini kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Açık rızanızın alınmasının gerekeceği verileriniz bakımından mülakat süreçleri öncesinde açık rızanız alınacak ve mülakata davet edilmemeniz halinde ilgili bilgileriniz imha edilecektir.***İş Başvuru Formu ile paylaştığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler, geçmiş iş tecrübeleriniz ile bilgi almak/teyit sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Paylaşmış olduğunuz verilerle ilgili olarak; gerekli bilgilendirmeyi ilgili kişilere yapmış olduğunuz kabul edilmektedir. Kişisel verileriniz;• Başvurunuzun, Aunde ve grup şirketleri bünyesinde bulunan açık pozisyonlarda değerlendirilebilmesi ile işe alım sürecinin hızlandırılması,• Avukatlara, denetçilere ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ve resmî kurumlara hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,• Taleple sınırlı olmak üzere Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinizeKVKK’nın 8. maddesi uyarınca ve yukarıda belirtilmiş KVKK’da belirtilen istisnalar dahilinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurularak aktarılabilmektedir.İşlenen kişisel verilerinize ilişkin KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce belirttiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Üretim Planlama Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Planlama Mühendisi Üretim Planlama Mühendisi Maaşları Üretim Planlama Mühendisi Nasıl Olunur? Üretim Planlama Mühendisi Nedir? Üretim Planlama Mühendisi İş İlanları