Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Aydın Aydın Avukatlık Ortaklığı

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Maltepe)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Departman

Hukuk

Hukuk

Başvuru Sayısı

187 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

187 başvuru

Departman

Hukuk

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Anadolu Yakası - Maltepe'de bulunan firmamız için Ticaret ve Şirketler Hukuku departmanımıza Avukatı arayışımız bulunmaktadır.

 • Danışmanlığını yaptığımız kurumsal firmalarla yazışmaları takip edecek, firmalara hukuki danışmanlık hizmeti verebilecek, raporları hazırlayacak ve bu şirketlerin işlerine ilişkin davaları takip edecek,
 • Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarında çalışabilecek,
 • KVKK Mevzuatına hakim,
 • En az 5 yıl deneyimli,
 • Mevzuat ve yüksek mahkeme kararlarını düzenli olarak takip eden,
 • Ekip çalışmasına yatkın, müvekkil ilişkilerinde başarılı, sabırlı ve nazik,
 • Sözleşmeler hukukunda tecrübeli (sözleşme hazırlayacak, revize edebilecek, hukuki riskler hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapabilecek, tadil metinleri, protokoller vb.) tanzim edebilecek,
 • Kurumunu iyi şekilde temsil edecek, gerekli toplantılara katılabilecek,
 • MS Office programlarını iyi kullanabilen,
 • Disiplinli ve düzenli çalışan,
 • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
 • Gerek ofis içi gerekse Mahkemelerde gerekli tüm işlemleri yapabilecek,

             

Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı alınacaktır.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)

Avukat pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Avukat Avukat Maaşları Avukat Nasıl Olunur? Avukat Nedir? Avukat İş İlanları
Aydın Aydın Avukatlık Ortaklığı

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık

Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ Sayın İlgili,Büromuzun aktif ilanına gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle veya işgücü ihtiyacımız sebebiyle aleni kıldığınız özgeçmişinize ulaşmak suretiyle erişim sağladığımız genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Sistemde alenileştirdiğiniz özgeçmişinizde yer alan kişisel verileriniz;(1) Açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,(2) Tarafınızla iletişim sağlanması,(3) Uyruğunuz uyarınca istihdamınızın sağlanması adına gerekli olacak hukuki/idari prosedürün saptanması,(4) İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,(5) Referans gösterdiğiniz kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız, performansınız, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileriniz ve genel profiliniz hakkında bilgi sahibi olunması,(6) İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,(7) İstihdamınız halinde tarafınıza sağlanacak ücret ve yan hakların belirlenmesi,(8) İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,Amacıyla işlenmektedir.Firmamız verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır.Firmamıza, yakınlarınız, aile üyeleriniz ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler, referanslarınız hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen haklarınıza dair taleplerinizi tarafımıza “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilir. Yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtımız, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.Veri Sorumlusu: AYDIN&AYDIN HUKUK BÜROSUAdres: Bağlarbaşı Mah. Şahin Sok. No:12 Maltepe-İSTANBULKişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, firmamız başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verilerinize kariyer sitesi üzerinden 2(iki) yıl süre ile muhafaza etmeye devam edecektir.

Detaylı Bilgi

Aydın Aydın Avukatlık Ortaklığı İş İlanları

Avukat pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Avukat Avukat Maaşları Avukat Nasıl Olunur? Avukat Nedir? Avukat İş İlanları