Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Bakırköy)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

888 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

888 başvuru

Departman

Diğer

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İŞİN TANIMI:

AYJET Uçuş Okulu Teknik Müdürlüğü Bünyesinde SHGM Onaylı SHY145 Bakım Organizasyonunda Onaylayıcı Personel “C/S” Olarak Görevlendirilmek Üzere Aşağıda Belirtilen Kriterlere Sahip Personel Alımı Yapılacaktır;

 

ARANAN ÖZELLİKLER

1. SHY-145 Part 66 B1.2 ve B2 Lisans Sahibi Olmak;

a. Tercihen Son İki Yılda En Az Altı Ay (100 İş Günü) Aktif Bakım Faaliyetlerinde Görev Alıp Bu İşlemleri Belgeleyecek Kayıtlara Sahip Olmak.

b. Tercihen Pistonlu Uçak (5700 Kg. altı) Full Group 3 Lisansına (Metal yada Komposit Gövde) Sahip Olmak.

2. SHGM SHT-66L-HS Talimatı Gereği CEFR “B1” yada PTE General “Level 2” Eşiti Lisan Seviyesini Belgeleyen Lisan Seviye Belgesine Sahip Olmak (Aday Personel ile İngilizce Mülakatı Gerçekleştirilecektir.)

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Ön Lisans(Mezun)

Uçak Bakım Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Uçak Bakım Teknisyeni Uçak Bakım Teknisyeni Maaşları Uçak Bakım Teknisyeni Nasıl Olunur? Uçak Bakım Teknisyeni Nedir? Uçak Bakım Teknisyeni İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI BAŞVURUSUNA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİKariyer.net internet sitesi aracılığı ile kurumumuza yaptığınız başvuru esnasında beyan ettiğiniz kişisel verilerinizin işlenme esasları ve sahip olduğunuz haklarınızın tarafınıza bildirilmesi hususunda işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.AYJET ANADOLU YILDIZLARI Hava Taşımacılığı ve Uçuş Eğitim Hizmetleri A.Ş. ( AYJET ) tarafından, kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) kapsamında korunmaktadır.İşbu aydınlatma beyanı KVKK 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam, süre ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.Kariyer.net internet sitesi aracılığı ile başvuru sağlayarak Kurumumuza ilettiğiniz kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatına haiz AYJET tarafından çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin ve çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenmekte ve saklanmaktadır. Tarafınızca beyan edilen kişisel verilerinizin başka kişi ve/veya kurumlara aktarılması söz konusu değildir.Kariyer.net internet sitesi aracılığı ile başvuru sağlayarak beyan ettiğiniz kişisel verileriniz, ilgili veri havuzunda toplanmakta ve bir takvim yılı süresince tekrar ihtiyaç duyulması ihtimaline binaen muhafaza edilmektedir. İşbu sürenin sonra ermesinin akabinde KVKK madde 7 uyarınca söz konusu kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı, ayjet.aero internet adresimizde yayımlanan “ Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak ve Kurumumuza ileterek kullanabilirsiniz.İşbu haklarınız : a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,b. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,c. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,e. KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme,f. ( d ) ve ( e ) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.Kurumumuza iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Detaylı Bilgi

AYJET Anadolu Yıldızları Hava Taşımacılığı ve Uçu İş İlanları

Uçak Bakım Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Uçak Bakım Teknisyeni Uçak Bakım Teknisyeni Maaşları Uçak Bakım Teknisyeni Nasıl Olunur? Uçak Bakım Teknisyeni Nedir? Uçak Bakım Teknisyeni İş İlanları