Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bartın(Merkez)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

222 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

222 başvuru

Departman

Diğer

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Bartın TSO Yönetim Kurulunun 09.01.2023 tarih ve 10 sayılı toplantısında alınan karara istinaden 2 adet personel istihdam edilecektir.

 Başvuru şartlarına uyan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. 

ŞARTLAR: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürü bulunmamak, Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak, Kısıtlanmış olmamak, 

e) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak. 

f) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak (MS Office uygulamalarına hakim) 

g) 35 yaşını doldurmamış olmak, h) Yoğun çalışma temposunda dinamik çalışabilen, seyahat engeli olmayan, 

i) İş takibi yüksek, Stratejik bakış açısına sahip, İletişim becerileri ve problem çözme yeteneği olan,

J) B sınıfı ehliyet sahibi , aktif olarak araç kullanabilen 

k) Bartın’da ikamet ediyor olmak. 

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)

Memur pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Memur Memur Maaşları Memur Nasıl Olunur? Memur Nedir? Memur İş İlanları

Memur pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Memur Memur Maaşları Memur Nasıl Olunur? Memur Nedir? Memur İş İlanları