Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İŞİN TANIMI

.Resmi yükümlülüklerin zamanında, doğru bir şekilde, mevzuata uygun ve tam olarak yerine getirilmesi.

.Yürürlükteki vergi mevzuatları (KDV, VUK, KVK, GV, DV, TTK, EVK, MTVK vb.) hükümlerine göre yapılan işlemlerin kontrol edilmesi ve bu kanunlarla ilgili değişikliklerin takibi,

.Muhasebe kayıtlarının “Tek Düzen Hesap Planı” çerçevesinde genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunun kontrol edilmesinde görev almak,

.Gelir Tablosu-Bilanço-Nakit akım vb raporların hazırlanması,

.Dönem sonu işlemlerin yapılması, kontrolü,

.Yönetim muhasebesine ilişkin raporların hazırlanması,

.Muhasebeye ilişkin tüm dönem içi işlemlerin denetimi, satış faturaları, mal alış faturaları ve gider faturalarının kayıt edilmesi , kontrol edilmesi,

.Mutabakatların yapılmasına destek olunması,

.Sabit kıymet işlemlerinin muhasebe kayıtları ve amortisman hesaplamalar

GENEL NİTELİKLER

.Üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ilgili bölümlerinden mezun,

.Minimum 3 yıl tecrübeli,

.Genel muhasebe süreçlerine hakim,

.Muhasebe mevzuatı ile birlikte vergi kanunlarına hakim,

.Tek Düzen Hesap Planı’ nı etkin bir şekilde kullanmak,

.Tüm Beyannamelerin düzenlenmesine hakim olmak,

.Raporlama becerileri gelişmiş,

.UFRS konusunda orta düzeyde bilgi sahibi,

.KDV iade süreçlerinde bilgi sahibi,

.Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

.Analitik düşünebilmek, Çözüm odaklı olmak, Takım çalışmasına yatkın olmak, Düzenli ve disiplinli çalışmak, .Sorumluluk duygusuna sahip olmak, Zamanı etkin kullanabilmek, Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilmek.

.Tercihen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine sahip olmak.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri