Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Zincir Mağazalar Bölge Saha Sorumlusu

Bestseller Birleşik Tekstil

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

399 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

399 başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Zincir Mağazalar Bölge Saha Sorumlusu


İlginç ve zorlu görevlerle dolu dinamik bir çalışma günü sizi motive ediyor mu? Global bir network’un parçası olmak ve insanları, ürünleri ve satışı yönetmek ister misiniz?

 

Markalarımızın başarısını devam ettirmek için yetenekli kadromuzla birlikte çalışacak Bölge Saha Sorumlusu arıyoruz.

 

BESTSELLER

 

Biz, 53 farklı ülkede VERO MODA, JACK & JONES ve ONLY gibi çok bilinen moda markaları için çalışan

17.000 kişilik bir ekibiz. BESTSELLER’a katıldığınızda, çalışanlarını sürekli farklı düşünmeye yönlendiren ve BESTSELLER’ı ileri götürecek fikirleri takip eden, güçlü köklere ve değerlere sahip bir aile şirketinin parçası olacaksınız.

BESTSELLER’ı tanımlayan çalışanlarıdır: Farklılıklara açık, genç ve arkadaş canlısı yatay bir organizasyonuz. Birbirimize birey olarak davranır ancak ekip gibi düşünür ve hareket ederiz.

Çalışma arkadaşlarımızdan beklentilerimiz hep yüksektir. Karşılığında çalıştığınız alanda sorumluluk ve bağımsızlık kazanır, öğrenmek ve gelişmek için en iyi fırsatları yakalarsınız.

 

Kimlerle Çalışmak İstiyoruz?

 

 •  Bağımsız, sonuç odaklı, işe yapısal olarak yaklaşan ve kazanma odaklı 
 •  Bölgeyi, sanki kendisine aitmiş gibi yönetme ve ekibiyle olumlu sonuçlar yaratma     isteğine sahip
 •  Lider, sorunlardan ziyade çözümlere odaklanan ve ekibini bu şekilde motive eden

 

Neler Bekliyoruz?

 •  Büyüme ve değer yaratmanın odaklandığı önemli liderlik potansiyeli
 •  Perakende sektöründen gelen deneyim (minimum 3 sene yöneticilik deneyimi)
 •  Zincir mağazalar operasyonunda yer alan tüm markaların büyüme ve hedef       stratejilerinin yürütülmesi
 •  Analitik yaklaşım ve önemli rakamları / KPI'ları aktif olarak kullanma yeteneği
 •  Liderliği üstlenen ve takıma örnek teşkil eden harika bir satış rol modeli  
 •  Çalışanlarına ilham veren ve motive eden bir lider

Biz Neler Sunuyoruz?

 •  Kişisel büyümeyi garanti eden genç ve dinamik bir çalışma ortamı
 •  İlk iş gününden itibaren başlayacak kapsamlı bir onboarding sistemi
 •  Dünya çapında 1000'den fazla mağazasıyla lider perakende zincirinde kariyer fırsatları

 

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Bölge Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bölge Sorumlusu Bölge Sorumlusu Maaşları Bölge Sorumlusu Nasıl Olunur? Bölge Sorumlusu Nedir? Bölge Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

BS Stüdyo Tic Ltd Şti.

BS Stüdyo Tic Ltd Şti.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

BESTSELLER BIRLESIK TEKSTIL TOPTAN VE PERAKENDE TICARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla “Yıldız Çiçeği Sokak No:23 / 10 Etiler-Beşiktaş, 34337 İstanbul” adresinde mukim Bestseller Birleşik Tekstil Toptan Ve Perakende Ticaret Limited Şirketi (“Bestseller” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERBESTSELLER ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, Uyruk, cinsiyet, askerlik bilgisi, ehliyet bilgileri,• İletişim Bilgileriniz: ev adresi, e-posta, ev telefonu, iş telefonu, cep telefonu,• Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: İş/Staj geçmişi, eğitim bilgileri, sertifika bilgileri, katıldığı seminer kurs bilgileri, yabancı dil bilgisi, profesyonel yetkinlikler, ilgi alanları ve hobileri, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, İş Hayatına özel kişinin referansları,• Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Verileriniz: Ziyaretçi kayıtları, şirket giriş / çıkış ve şirket içi kamera kayıtları• Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Verileriniz: Fotoğraf2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIBESTSELLER ile ilişkiniz kapsamında kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve fiziki mekan güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIKişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, yurtiçi iş ortaklarına aktarılabilmektedir.4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİKişisel verileriniz BESTSELLER ile iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.• Açık rızanızın bulunması, • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,• Veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:• Açık rızanızın bulunması,• Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,• Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARIKanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki hak ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre BESTSELLER 'a iletebilirsiniz.6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZİlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile “Yıldız Çiçeği Sokak No:23 / 10 Etiler-Beşiktaş, 34337 İstanbul ” adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğin 5. Maddesi uyarınca güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle bestseller.birlesik@hs02.kep.tr kep adresine iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Bestseller Birleşik Tekstil İş İlanları

Bölge Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bölge Sorumlusu Bölge Sorumlusu Maaşları Bölge Sorumlusu Nasıl Olunur? Bölge Sorumlusu Nedir? Bölge Sorumlusu İş İlanları