Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Ülke mevzuatı, kurumsal kalite politikaları ve prensipleri doğrultusunda etkili bir Kalite Sisteminin sağlanması,
 • İyi üretim uygulamaları (GMP) ve iyi dağıtım uygulamaları (GDP) doğrultusunda etkili bir kalite sisteminin oluşturulmasını temin etmek,
 • Global kalite fonksiyonlarıyla sistematik iletişimin yanı sıra, global politikalar ve prosedürlerin yerel düzeyde doğru biçimde uyumunu sağlamak, 
 • Piyasaya ilaç verme sürecinde yerel tarafların ihtiyacını karşılamak, 
 • İlaçların GDP kuralları doğrultusunda dağıtılmalarını temin etmek, kalite sisteminin yerel dağıtıcılarca sağlanmasını temin etmek, dağıtılan ürünlerin yerel mevzuata uygunluğunu sağlamak, ürünlerin depolanma ve nakliye koşullarını denetim altında tutmak, başka ürünlerle karışmasını engellemek, depolanmış ürünlerin yeterli satış devir hızına sahip olduklarını ve ürünlerin usulüne uygun güvenlikli ve emniyetli yerlerde depolanmalarını sağlamak, 
 • İşlem sürecindeki şikayetler, sapmalar ve değişiklikleri değerlendirmek, 
 • Ticari ortaklarla (depolar) ilişki içinde olmak ve onların ihtiyacını takip etmek, 
 • GMP, GDP ve SOP kuralları doğrultusunda firmanın personeli ile iletişim içinde olmak ve güncellemeleri sağlamak, 
 •  Sektörel kuruluşlarca organize edilen etkinliklere katılmak ve şirketin çıkarlarını savunmak, 
 • Ulusal, bölgesel ve hastane ihaleleri için gerekli evrakları hazırlamak, 
 • Ürünlerin ithalat dosyalarını hazırlamak, numune ithalatını gerçekleştirmek, analiz işlemlerini takip etmek, 
 • Türkiye mevzuatını, prensiplerini ve müşteri ihtiyaçlarını yakından takip etmek,  
 • Kendi sektörünü ve diğer sektörlerin ortak ve bağlantılı faaliyetler üzerine yansıması olan prosedür güncellemelerini takip edip, raporlama yapmak
 • Doğrudan sorumlu olduğu Yöneticiye yürütülen faaliyetler hakkında düzenli rapor vermek ve işin seyri üzerindeki iyileştirmeleri uygulamak, 
 • Tüm şirket politikalarını, prosedürlerini ve meslek etiği kanunlarını özümsemek suretiyle, bunların ekip içinde uygulamalarını temin etmek,
 • Çalışma alanına yönelik yürürlükte olan yasalar ve endüstri standartlarıyla uyumlu hareket etmek, 
 • Gizlilik ve dürüstlük kurallarına uymak ve uygulatmak,
 • Global Kalite, Ruhsatlandırma, Farmakovijilans, Pazarlama Satış ve Personel ile ilişkileri yönetmek,
 • Sağlık Otoriteleri, Sağlık Çalışanları, Dağıtıcılar ve diğer müşteriler ile ilişkileri yönetmek 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri